Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-03-2009
"Odwil na Biaorusi?" - artyku Marka Jurka w "Tygodniku Katolickim Niedziela"

Podczas ostatnich wyborw na Biaorusi Unia Europejska postanowia wyrazi kredyt zaufania do sprawujcego dyktatorsk wadz prezydenta ukaszenki. ukaszenka skwapliwie wykorzysta te gesty (z wizyt ministra Sikorskiego na czele), by wyciszy protesty przeciwko totalnej kontroli kampanii wyborczej i wyborw, ktre po raz kolejny potwierdziy jego monopol wadzy.

Teraz jednak zaczyna przystpowa do kontrolowanej odwily. Wzorem Jaruzelskiego sprzed wier wieku tworzy Rad Konsultacyjn, do ktrej chce zaprosi przedstawicieli opozycji. Jeden z jej liderw – Anatol Lebiedka ju zapowiedzia, e jego liberalna Zjednoczona Partia Obywatelska wejdzie do nowych struktur.

Co motywuje autokratycznego prezydenta? Przede wszystkim strach o przyszo wasnej wadzy czy nawet o przyszo w ogle. Przykad ukraiski (uruchomienie przez Rosj presji energetycznej) dziaa alarmujco. ukaszenka zreszt poczu si zagroony budow gazocigu batyckiego. Zauway, e to nie tylko izolacja energetyczna Polski i pastw batyckich, ale rwnie Biaorusi. Prbuje wic balansu midzy Rosj a Uni Europejsk. Na przykad w kwestii uznania oderwania Abchazji i Poudniowej Osetii od Gruzji zarzeka si, e nie ulegnie adnym naciskom ani ze strony Europy, ani ze strony Rosji. I zabiega o przyjcie swego kraju do Partnerstwa Wschodniego, zrzeszajcego pastwa wschodnioeuropejskie, wsppracujce z Uni.

ukaszenka zaczyna si orientowa, e ewentualny mandat demokratyczny w mocno zsowietyzowanym spoeczestwie biaoruskim to co znacznie pewniejszego ni aska Kremla. Przykad postkomunizmu w Europie rodkowej, sprytnego wykorzystania mechanizmw demokracji przez rodowiska komunistyczne, skutecznej kombinacji wyborczego populizmu z odwoywaniem si do skomunizowanej mentalnoci wyborcw. Przede wszystkim jednak znacznie bezpieczniejsza jest nieaska wyborcw ni nieaska Kremla.

I jak zawsze trzeba postawi pytanie o spraw polsk. Dla nas zmiany na Biaorusi s korzystne, bo po pierwsze – wolno polityczna to szansa na utrwalenie polskiej orientacji w spoeczestwie biaoruskim, po drugie – dla Kocioa i spoecznoci polskiej – wolno to bezpieczestwo. Przy wszystkich kontrowersjach midzy Polsk a Litw w sprawach ycia polskiego na Wileszczynie pozycja spoecznoci polskiej (prawa polityczne, szkolne, kulturalne) jest tam nieporwnywalnie lepsza ni na pobliskiej Grodzieszczynie i caej Biaorusi.
Nowa dynamika polityki biaoruskiej bdzie wymagaa aktywizacji polityki polskiej. Trzeba wzmocni rodowisko polskie, obserwowa sytuacj Kocioa katolickiego obu obrzdkw, kontynuowa dialog ze rodowiskami politycznymi, szuka pl wzmocnienia wsppracy gospodarczej. W godzinie zmian na naszej pnocno-wschodniej granicy Polska powinna by obecna.
Niedziela Oglnopolska 09/2009Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]