Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
17-10-2008
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - podpisz Apel

Szanowni Państwo!
W dniu 10 grudnia 2008 r. mija 60. rocznica przyjęcia i proklamowania przez Organizację Narodów Zjednoczonych niezwykle ważnego w skali międzynarodowej dokumentu, jakim Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Niestety, wiele krajów nie przestrzega Deklaracji. Często pomijane są zapisy mówiące o ochronie prawa do życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o ochronie rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, jako podstawowej komórki społecznej. Pojawiają się natomiast manipulacje mające na celu przyznanie kobietom prawa do aborcji interpretowanego jako podstawowe prawo człowieka; pod osłoną Deklaracji promuje się także związki homoseksualne kosztem naturalnej rodziny. Radykalne grupy i organizacje proaborcyjne przygotowują się do złożenia prośby wzywającej Zgromadzenie Ogólne ONZ do uznania powszechnego prawa do aborcji.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich, którym bliska jest sprawa ochrony ludzkiego życia i rodziny, o przyłączenie się o wspólnej petycji skierowanej do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych o właściwą interpretację prawa międzynarodowego o tak wielkim znaczeniu dla całej ludzkości.

Petycja ta zostanie przedstawiona Narodom Zjednoczonym 10 grudnia br., podczas uroczystej celebracji 60. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przedłożą ją przedstawiciele Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM), organizacji pozarządowej akredytowanej przy ONZ; jej statutowym celem jest lobbowanie oraz monitorowanie działań ONZ w dziedzinie ochrony życia i rodziny.

Niezwykle ważne jest, aby petycja ta została podpisana przez jak największą liczbę osób z różnych krajów całego świata. Dokument opracowano w kilkunastu wersjach językowych językowych i ciągle dochodzą kolejne.

Inicjatywa podpisywania petycji zrodziła się w grupie europejskich organizacji pro-rodzinnych i pro-life pod nazwą European FAMILIOKRATOS Inicjative. Wspiera ją wiele innych organizacji na całym świecie.

Podpisanie petycji jest ważnym wkładem w budowę cywilizacji życia na forum międzynarodowym. Akcja jest o tyle potrzebna, że to właśnie Organizacja Narodów Zjednoczonych jest współcześnie jednym z największych, wpływowych ośrodków światowych, które na wielką skalę promują antykoncepcję i aborcję. ONZ sprzeniewierzyła się w ten sposób swemu powołaniu, by chronić każdego człowieka, gwarantować mu prawo do życia czy doceniać wartość jego rodziny.

Przypomnijmy wspólnie Organizacj Narodów Zjednoczonych, czemu służyło jej powstanie i czemu służą takie dokumenty jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta 10 grudnia 1948 r.

C-FAM oraz Human Life International-Europa (HLI-Europa) udostępniają techniczną możliwość składania podpisów drogą internetową.

BARDZO PROSIMY O:

1. Osobiste podpisanie petycji poprzez stronę: http://www.worldcongress.pl/un/
2. Zachęcenie wszystkich znajomych z kraju i zagranicy, aby zrobili to samo.
3. Zachęcenie znajomych, aby zaangażowali się w promocję petycji w swoim środowisku.

SUKCES TEJ WAŻNEJ INICJATYWY PRO-LIFE ZALEŻY OD LICZBY PODPISÓW, KTÓRE POTRAFIMY ZEBRAĆ DO DNIA 10 GRUDNIA BR.!Human Life International - Europa
Ewa Kowalewska
Dyrektor Human Life International - Europa

Polska Federacja Ruchów Obrony ŻyciaCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]