Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-09-2008
Gruzja i sprawa Polska

Dramat gruziski przywrci troch porzdku w naszym yciu publicznym, sprawy racji stanu okazay si, przynajmniej momentami, waniejsze od awantur partyjnych. Wikszo Polakw poczua, e Rzeczpospolita dziaa w naszym imieniu i w naszym interesie. Na marginesie debaty podniosy si jednak gosy przeciwnikw polityki polskiej w sprawie Gruzji, sugerujc jej emocjonalny charakter; tak z reguy bywa z zaangaowaniem przywoujcym racje moralne. Dlatego warto zrekapitulowa zarwno narodowe przesanki naszej obrony Gruzji, jak i podstawowe fakty dotyczce tej kwestii.

Zasadniczym interesem Polski jest utrwalenie niepodlegoci pastw powstaych po rozpadzie Zwizku Sowieckiego, a take przeciwdziaanie tendencjom neosowieckim w polityce rosyjskiej. Nie wybierzemy za Rosj ani tradycji kulturowych, ani strategii geopolitycznej. Mamy jednak obowizek reagowa na te jej wybory, ktre stwarzaj zagroenie dla naszego bezpieczestwa i przyszoci. Bo wspczesna Rosja nie odwraca si od dziedzictwa sowieckiego, przeciwnie - chroni je i rewitalizuje. Dotyczy to rosyjskiej uzurpacji do kontrolowania polityki pastw wyzwolonych spod sowieckiej dominacji. Taki charakter ma nie tylko polityka Rosji wobec Gruzji czy Ukrainy, ale rwnie niedawne pogrki wojenne pod adresem Polski, niemieszczce si w jakichkolwiek standardach ycia midzynarodowego.

W interesie Polski jest rwnie uniezalenienie energetyczne od Rosji i wspieranie wsppracy z Zachodem pastw dysponujcych surowcami energetycznymi lub kontrolujcych trasy ich przesyu. Dlatego korzystna dla nas jest prozachodnia polityka Gruzji czy Azerbejdanu. Wreszcie - dziaajc na rzecz utrwalenia zmian, ktre umoliwiy nasz niepodlego - Polska ma okazj wzmacnia na rnych polach (bezpieczestwa energetycznego, rozszerzenia politycznych granic Zachodu, polityki historycznej na forum organizacji midzynarodowych) solidarno i wspprac pastw rodkowoeuropejskich. To dwignia naszej pozycji w Unii Europejskiej i po prostu polska racja stanu.

A teraz fakty biecej historii. Rosjanie i ich rzecznicy w Europie za wszelk cen chc przedstawi Micheila Saakaszwilego jako sprawc tej wojny. To wywracanie porzdku rzeczy. Nie tylko dlatego, e Gruzini nie przekroczyli ani o centymetr rosyjskiej granicy, a wojska rosyjskie okupuj Gruzj. Przede wszystkim dlatego e Gruzja na przykadzie Adarii pokazaa zdolno rozwizywania konfliktw narodowo-religijnych. Jak Rosja rozwizuje tego typu konflikty - pokazaa w Czeczenii.
Istnieje jeszcze teza dialektycznie prorosyjska. Wedug niej Rosja ma by agresorem tylko materialnie, gdy faktycznie zostaa sprowokowana przez Gruzj. Tymczasem to nie prezydent Saakaszwili sprowokowa Rosj, ale Rosja stworzya na terenie Osetii Poudniowej sytuacj nie do wytrzymania dla adnego suwerennego, realnie funkcjonujcego pastwa. Mona bowiem rozmawia z separatystami - ale nie mona y w warunkach chronicznej agresji, cigych prowokacji granicznych, zagroenia dla ludnoci cywilnej. A z tym mieli do czynienia mieszkacy regionw Gruzji graniczcych z Oseti Poudniow. Pastwo musi przede wszystkim broni swoich obywateli.

Gruzja nie odmawiaa mniejszociom etnicznym prawa do autonomii. Zadowalajc obie strony umow tego typu z Adari zawar Saakaszwili zaraz po objciu prezydentury. Adaria ma jednak zupenie inne pooenie ni Osetia Poudniowa - graniczy z Turcj, nie z Rosj, i Rosja miaa tam ograniczone moliwoci sabotowania politycznego dialogu. Kilka dni przed wojn to nie Gruzja zerwaa berliskie rozmowy o przyszoci Abchazji, ale Abchazja (dziaajca w cisym porozumieniu z Moskw) odesza od stou obrad. W tym momencie Zachd powinien poczu pierwszy powiew nadcigajcej burzy.

Bronicy Rosji publicysta - susznie skdind potpiajc separacj Kosowa - pisze: "Okazuje si, e na dusz met w polityce midzynarodowej nie mona stosowa podwjnych standardw". Tak rzeczywicie by powinno, ale Rosja udowadnia, e wanie nie jest. Moe ona odmawia Gruzji prawa do suwerennoci nad Oseti Poudniow i Abchazj, jednoczenie przypisujc sobie prawo do suwerennego zrwnania z ziemi Czeczenii. I co ciekawe - Rosji nie tylko wolno stosowa podwjne standardy, nie tylko Unia Europejska si na to zgadza, ale zgadzaj si na to rwnie ci, ktrzy stosowanie podwjnych standardw zarzucaj Zachodowi. A cho z reguy lubi deklamowa o "eurokochozie", wtruj im przywdcy Unii Europejskiej, jak Peter Mandelson, komisarz UE ds. handlu, ktry zachca, by "spojrze na wojn z Gruzj z szerszej perspektywy i zrozumie, e Rosja ma problemy z dopasowaniem si do nowych, postsowieckich granic".
Zasadniczym celem polityki polskiej musi by dziaanie na rzecz wiata bezpiecznego dla niepodlegoci Polski. Nie zrealizujemy tego, wspierajc "cis-atlantyckie" (nastawione na wspprac z Rosj i akceptacj jej roszcze) tendencje w Unii Europejskiej. Rezygnujc z budowania wsplnej wiadomoci geopolitycznej pastw rodkowoeuropejskich, wyrzeklibymy si wpywu na polityk unijn. Godzc si z trwaym uzalenieniem energetycznym, akceptujc dominacj Rosji w tej dziedzinie poczon z uywaniem siy dla jej utrzymania, przyjmujemy zaoenia Ry Luksemburg, ktra twierdzia, e niepodlego Polski jest nieracjonalna ekonomicznie, albo Wadysawa Studnickiego, ktry uwaa, e gospodarka skazuje nas na zaleno od Niemiec i akceptacj ich de do hegemonii europejskiej.

Okolicznoci na nic nas nie skazuj, prcz obowizku reakcji i pracy dla zbudowania trwaych podstaw niepodlegoci Polski.

"Nasz Dziennik", 11 wrzenia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]