Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-03-2008
Marek Jurek: Spory midzy PO i PiS to nie jest wielka polityka - www.gorzow24.pl

Pochodzcy z Gorzowa byy marszaek Sejmu, obecnie polityk pozaparlamentarnej Prawicy Rzeczypospolitej, ocenia scen polityczn i dokonania rzdu Donalda Tuska. W rozmowie z gorzow24.pl mwi te o swym sentymencie do Gorzowa i zmianach, jakie w nim obserwuje.

- Skd w ogle pomys na cykl wykadw. Dlaczego akurat w Gorzowie?

- Zostaem zaproszony przez szko. W Gorzowie pewnie dlatego, e jestem gorzowianinem. W ogle mam ogromny sentyment do mojego miasta rodzinnego. Od pierwszego dostania paszportu, ktry umoliwi mi wyjazd na Zachd powtarzaem, e miaem trzy ulubione miasta na wiecie: Gorzw, Warszaw i Pary. Odpad tylko Pary na razie. Wol Rzym od Parya po latach. Ale Gorzw i Warszaw nadal lubi.

- Panie marszaku od jakiego czasu dziaa pan poza t wielk polityk. Jakie ma pan obserwacje z tego dystansu, na ktry moe sobie teraz pozwoli...
- Wie pan, nie uwaam, eby te spory o remont na Krakowskim Przedmieciu, o to kto komu bardziej dokuczy czy Platforma marszakowi Romaszewskiemu czy PiS marszakowi Niesioowskiemu, czy te spory o afer w sprawie pocze telefonicznych midzy kancelariami premiera i prezydenta byy wielk polityk.

- Na czym skupia swoj uwag Prawica Rzeczypospolitej?
- Prawica Rzeczypospolitej, ktr budujemy w tej chwili, koncentruje swoj dziaalno przede wszystkim na kwestii traktatu konstytucyjnego. Bo to jest co do treci traktat konstytucyjny, tylko pod zmienion nazw traktatu reformujcego. W parlamencie nie ma opozycji, a szkoda, bo wbrew temu, co prbuje si przedstawi Polakom, kwestia traktatu to nie jest kwestia przynalenoci, albo nieprzynalenoci Polski do Unii Europejskiej. O tym spoeczestwo rozstrzygno w 2003 roku, w sensie wyboru orientacji politycznej Polski. To jest kwestia tego czy wanie bdziemy naprawd wolni, czy bdziemy aktywnym uczestnikiem wsppracy europejskiej, bdziemy j wspdefiniowa czy nie. No ten traktat zawiera wiele tak niekorzystnych dla Polski aktualnie czy potencjalnie rozwiza, e trzeba prowadzi w tej sprawie kampani. No i my to robimy.

- Ale zdaje pan sobie spraw, e w tej chwili paskie ugrupowanie ma niky realny wpyw na ksztatowanie tej polityki, na podejmowane decyzje?
- Wpyw zawsze trzeba mie jak najwikszy. On nie wynika tylko z kwestii instytucjonalnej. Mymy pod koniec tamtej kadencji, ju po odejciu z PiS- u naszego rodowiska, dziaajc w kilkuosobowej grupie posw, doprowadzili do najwikszego obnienia w Polsce podatku PIT dla rodzin, wprowadzajc t wielk ulg prorodzinn. Z niej bdziemy teraz wypeniajc PIT korzysta jako spoeczestwo, po raz pierwszy. Tak e w duym stopniu wpyw zaley od tego czy chce si go wywiera. Bardzo czsto kto ma wysokie stanowisko, a nie chce wywiera adnego wpywu, tylko jego celem jest utrzymanie si na stanowisku. I odwrotnie. Nie jest rzecz dobr, e dzisiaj nie ma prawicy konserwatywnej w Sejmie. Chcemy eby ona znowu tam bya. Natomiast prowadzimy dziaalno odwoujc si do opinii publicznej w tych formach, ktre s dostpne.

- Czyli uwaa pan, e w tym momencie w PiS nie zostao ju nic z tradycji prawicy konserwatywnej?
- PiS jest wielk parti wyborcz , ktra w zalenoci od swych kalkulacji wyborczych bdzie np. gosi prawa rodzinne, przyjmowa pomysy pani minister Rostkowskiej (bya minister pracy), eby zamiast wspierania rodzicielstwa wspiera wycznie zaangaowanie zawodowe kobiet. PiS bdzie dawa bardzo surow diagnoz traktatu europejskiego, a potem si z tego wycofywa, kiedy si wyda, e to jest nierealne. To jest kalkulowanie wyborcze, niestety. Miaem nadziej, e PiS bdzie czym wicej, e bdzie wielkim porozumieniem polskiej prawicy, jej wszystkich nurtw. Tak si nie stao.

- Jak, w pana ocenie, wypada nowy ukad sceny politycznej? Niedawno mino sto dni funkcjonowania rzdu premiera Donalda Tuska. Jaki jest bilans tych rzdw?
- Oceniam pozytywnie przede wszystkim obietnice. Obietnice s dobre. Na przykad reforma polityczna, wprowadzenie jednomandatowych okrgw wyborczych czy zniesienie przymusowego finansowania partii politycznych. Tam nawet Platforma powiela projekt ustawy, ktry mymy przygotowali w poprzedniej kadencji Sejmu o wprowadzaniu tych odpisw, to znaczy prawa do adresowania jednego procenta swego podatku na wybran parti bez adnego przymusu finansowania partii politycznych. Te zapowiedzi s dobre. Take te, e kada zmiana podatkowa w Polsce musi chroni rodziny i zawiera gbokie ulgi podatkowe dla rodzin. Ulgi to jest sowo zrozumiae, ale nie najbardziej trafne , bo tak naprawd rodziny pac bardzo wysokie podatki porednie, wic chodzi raczej o pewne wyrwnanie podatkowe, zmniejszenie wyrwnujce. To s zapowiedzi dobre, ale na razie to wci tylko zapowiedzi.

- A w sferze realnych dziaa?
- W tym, co w tej chwili robi rzd, wida pewn bezradno. Bardzo grona jest ustawa medialna. Zobaczymy, jak ona si skoczy. Na razie sycha, e Platforma wycofuje si z rozszerzania kompetencji ministra skarbu w stosunku do mediw publicznych. Bezradno jeeli chodzi o sytuacj w subie zdrowia. Bardzo za polityka europejska. Zaoenie, e w szybkim tempie mamy ratyfikowa traktat europejski jest cakowicie bdne, bo mona uwaa, e jeeli inne pastwa europejskie ratyfikuj traktat ten traktat, to i my to musimy zrobi. Mona przyj taki punkt widzenia, ale nie mona tego robi, zanim nie wyjani si sytuacja, kiedy ten traktat ma naprawd poparcie wrd pastw europejskich, nie wrd rzdw, ale pastw w zastosowaniu penej procedury ratyfikacyjnej, parlamentarnej albo referendalnej. Wiadomo, e traktat konstytucyjny napotka wikszy opr, ni nawet wczeniej te kwestionowane w Danii traktat z Maastricht czy w Irlandii traktat z Nicei. To jest duy bd. Mam mieszane uczucia, jeeli chodzi o polityk rosyjsk. Rosja zadeklarowaa odblokowanie importu polskiej ywnoci. Ale po pierwsze, bardzo ryzykowne jest rezygnowanie, takie deeuropeizowanie naszej polityki w tym zakresie. Bo jeeli Unia Europejska ma wypenia swoje funkcje, to przez to, e chroni interesy pastw narodowych we wsplnych relacjach zewntrznych, na przykad w relacjach handlowych z Rosj. Natomiast rezygnowanie z tego jest o tyle ryzykowne, e w tej chwili my odsonimy pastwa batyckie, nastpnie znowu bdziemy uderzeni, jeeli solidarno europejska przestanie dziaa.

- Ma pan obawy, e przestaje funkcjonowa ten system zabezpieczenia naszych interesw?
- W tej chwili my zwolnilimy Europ z obrony naszych interesw wycofujc nasz sprzeciw wobec negocjowania nowej umowy handlowej midzy Uni Europejsk a Rosj, podczas gdy tak naprawd obowizkiem Unii jest obrona kadego pastwa , ktre do niej naley w zewntrznych relacjach handlowych. Po to stworzylimy wsplny rynek, eby by naprawd wsplny. Czy to bdzie chodzi o Estoni, Litw czy Polsk to Unia kadorazowo ma ten sam obowizek.

- Koczc wtek polityczny chciaem porozmawia z panem jako gorzowianinem z urodzenia. Jak czsto w ogle przyjeda pan do Gorzowa?
- Kilka razy w roku.

- I jak znajduje pan Gorzw?
- Gorzw jest bardzo piknym miastem. Od czasu mojego wyjazdu z Gorzowa powstay ju zupenie nowe dzielnice, jak na przykad Manhattan. S bardzo adne fragmenty miasta, na przykad bulwar nad Wart.

- Podobaj si panu te zmiany, nowo powstajce obiekty?
- Ten pajk (dominanta przyp. red.) to jest dziwaczny. Ani pajk, ani finster mi si nie podoba.. Natomiast wiele innych rzeczy zmienia si na lepsze. I dobrze, bo Gorzw musi walczy o to, eby by tym wanym miastem midzy Wrocawiem a Szczecinem. No jest konkurencja z Zielon Gr, zreszt naturalna, ktra mogaby by bardzo pozytywna. Zreszt miasta s zupenie inne. Gorzw jest usytuowany bliej szlaku komunikacyjnego. Bliej nam do Berlina. W sensie usytuowania mamy przewag, bo leymy na osi Pozna - Berlin. Natomiast Zielon Gr oszczdzia historia. Jest miastem o prawie nienaruszonej substancji historycznej. Maj pikn starwk. Ale podkrelam: Gorzw musi walczy, eby by tym wanym miastem midzy Szczecinem, a Wrocawiem.

www.gorzow24.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]