Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-12-2021
2021.12.18 - Komunikat Prawicy

19 grudnia odbyo si w Radomiu spotkanie wadz Prawicy Rzeczypospolitej poczone zw witecznym opatkiem czonkw i sympatykw Prawicy. Po dyskusji o biecej sytuacji politycznej oraz jej aspektach midzynarodowych, Prawica przyja stanowisko w ktrym wyrazia poparcie dla zacieniania wsppracy partii prawicowych w Europie oraz apeluje o budowanie wsplnego frontu pastw rodkowoeuropejskich. W tym kontekcie Prawica wyrazia gbokie ubolewanie z powodu niepodejmowania przez Sejm projektu wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastpienia jej Midzynarodow Konwencj Praw Rodziny ktra mogaby sta si ideowym fundamentem wsppracy pastw naszego regionu, elementem programu jednoczcej si europejskiej prawicy i wanym instrumentem obrony wobec ideologicznej i politycznej ofensywy LGBT wymierzonej w pastwa i spoeczestwa pragnce zachowa narodow suwerenno i chrzecijask tosamo.

W ramach podsumowania pierwszego etapu prac nad programem gospodarczym, uczestnicy komisji programowej wyrazili mocne zaniepokojenie przyjtymi w ramach "Polskiego adu" rozstrzygniciami dotyczcymi warunkw dla dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcw prywatnych. Na zakoczenie spotkania odby si Opatek z udziaem czonkw i sympatykw Prawicy. Modlitw poprowadzi ks. Marek Adamczyk rektor Wyszego Seminarium Duchownego w Radomiu, yczenia zoy wszystkim zgromadzonym Marszaek Marek Jurek, a Jan Pospieszalski, go spotkania, poprowadzi wsplny piew pieni adwentowych i kold. Gospodarzem spotkania bya Lucyna Winiewska, czonek Prezydium Prawicy Rzeczypospolitej i bya posanka Prawicy.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]