Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
28-11-2020
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego i niezbdnej reakcji Pastwa Polskiego

Prawica Rzeczypospolitej oczekuje od wadz Rzeczypospolitej bardzo zdecydowanej reakcji na ostatni rezolucj Parlamentu Europejskiego, ktra jest frontalnym atakiem na cay dotychczasowy dorobek prawny wolnej Polski w zakresie ochrony ycia. Niedopuszczalna jest nawoywanie przez Parlament Europejski do amania polskiego porzdku konstytucyjnego dotyczcego ochrony ycia ludzkiego, zreszt w absolutnej wikszoci ustanowionego jeszcze w czasach sprzed rzdw PIS, w gwnej mierze przez orzecznictwo Trybunau Konstytucyjnego pod przewodnictwem prof. Zolla i prof. Rzepliskiego. Przesanie tego stanowiska, wzywajce m.in. do niepublikowania orzeczenia TK i zapowiadajce finansowanie opozycji w celu obalenia wyonionego w demokratyczny sposb rzdu, ignorujce polskie prawodawstwo i traktaty europejskie, a odwoujce si do Konwencji stambulskiej i sonday opinii, jest jednoznacznie wymierzone w podstawy polskiej suwerennoci.

Nasze zdecydowane oburzenie budzi poparcie dla tej rezolucji europosw reprezentujcych polskie ugrupowania opozycyjne, zwaszcza te, ktre przez lata budoway i wspieray polskie prawo chronice ycie, choby w orzeczeniach Trybunau Konstytucyjnego z 1997 r. i 2015 r, czy gosujce przeciwko ratyfikacji Konwencji Stambulskiej. Przecie w ich dokumentach programowych wci s obecne deklaracje, e "Fundamentem cywilizacji Zachodu jest Dekalog" i e "pastwo musi ochrania ycie ludzkie, jak czyni to obowizujce w Polsce ustawodawstwo". Uwaamy, e jest nie tylko wiaroomstwo wobec swojego programu i manifestacja skrajnego cynizmu, ale przede wszystkim dziaanie skierowane przeciwko wasnemu pastwu.

W zwizku z tym bezpodstawnym atakiem Parlamentu Europejskiego, z udziaem polskiej antypastwowej opozycji, uwaamy, e tym bardziej wadza powinna w trybie natychmiastowym opublikowa orzeczenie Trybunau Konstytucyjnego. Take przywoywanie genderowej konwencji stambulskiej w celu forsowania „prawa do aborcji” i atakowania polskiego prawa (obowizujcego w momencie przystpienia do UE) pokazuje jasno intencje i funkcje tego dokumentu, ktry powinien by niezwocznie wypowiedziany przez Rzeczpospolit i zastpiony w gronie pastw naszego regionu Midzynarodow Konwencj Praw Rodziny.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Bogusaw Kiernicki
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]