Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-10-2020
Tak dla wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. Rusza oficjalna zbirka podpisw

Marszaek Sejmu Elbieta Witek przyja zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Jego celem jest wypowiedzenie przez Polsk genderowej Konwencji stambulskiej i rozpoczcie prac nad Konwencj o prawach rodziny. Rejestracja Komitetu oznacza rozpoczcie oficjalnej zbirki podpisw pod projektem ustawy. Konwencja stambulska podwaa prawa przysugujce rodzinom oraz narzuca ideologiczne i nieskuteczne rozwizania krajom, ktre j ratyfikoway.

Konwencja stambulska to dokument, ktry, pomimo upywu piciu lat od jego przyjcia, wci budzi istotne kontrowersje. Zbudowany on zosta na ideologii gender, ktra kobieco i msko postrzega wycznie jako spoeczne konstrukty, niezalene od obiektywnych uwarunkowa wynikajcych z biologii i upatruje w istnieniu rl pciowych rda przemocy i dyskryminacji. Wprowadzenie tego kontrowersyjnego paradygmatu walki z przemoc jest niezgodne z szeregiem przepisw polskiej Konstytucji. Przede wszystkim, poprzez wprowadzenie niejednoznacznej definicji pci jest sprzeczne z art. 18, ktry chroni rodzin i tosamo maestwa oraz z zasad demokratycznego pastwa prawnego (art. 2). Narzucajc obowizkow edukacj o tzw. niestereotypowych rolach pciowych, Konwencja godzi rwnie w prawo rodzicw do wychowania dzieci zgodnie z wasnymi przekonaniami, gwarantowane przez art. 48 Konstytucji RP. Konwencja godzi take w zasady wolnoci sumienia (art. 53 Konstytucji) i ochrony praw dziecka (art. 72 Konstytucji).

Wbrew oficjalnej nazwie, dokument nie zapewnia skutecznych rodkw ochrony przed przemoc. Jak zostao to ju wspomniane, bdnie identyfikuje przyczyny tego zjawiska, upatrujc ich w istnieniu rl pciowych. Konwencja pomija przy tym takie patologie ycia spoecznego, jak uzalenienia, rozpad rodziny czy seksualizacja wizerunku kobiet w mediach. Nie odnosi si ona rwnie w aden sposb do problemu pornografii, ktra bardzo czsto ukazuje kobiety w sposb przedmiotowy, a jest coraz szerzej dostpna rwnie dla coraz modszych chopcw. Badania udowadniaj, e w krajach, gdzie wprowadzono sposoby walki z przemoc podobne do tych, ktre przyjto w Konwencji stambulskiej (np. Dania, Szwecja), wskanik przemocy jest wyszy ni w Polsce. Na t chwil, dokumentu nie przyjo 13 pastw Rady Europy, m.in. Wgry, Czechy, Sowacja, Bugaria czy Wielka Brytania. Polska jest jedynym pastwem Grupy Wyszehradzkiej, ktre ratyfikowao ten kontrowersyjny dokument.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zosta zainicjowany Chrzecijaski Kongres Spoeczny przy wsparciu Instytutu Ordo Iuris i szereg innych organizacji prorodzinnych. Oprcz wypowiedzenia Konwencji stambulskiej, jego celem jest rozpoczcie prac nad midzynarodow Konwencj o prawach rodziny. Celem tego dokumentu ma by ochrona praw rodziny oraz jej autonomii oraz wprowadzenie skutecznych, opartych na wiedzy naukowej rozwiza majcych na celu przeciwdziaanie przemocy i pomoc jej ofiarom.

„Zaczynamy zbirk podpisw pod inicjatyw obywatelsk, ktrej celem jest wypowiedzenie wadliwej Konwencji stambulskiej i zastpienie jej woln od ideologii i opart na skutecznych, bazujcych na wiedzy naukowej rozwizaniach, Konwencji o prawach rodziny. Ma ona za zadanie ochron rodziny i jej autonomii oraz wprowadzenie realnych i skutecznych rozwiza antyprzemocowych" - zaznaczya Karolina Pawowska, Dyrektor Centrum Prawa Midzynarodowego Ordo Iuris.


Zachcamy do obejrzenia relacji z konferencji prasowej: https://www.facebook.com/watch/?v=624852428179495Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]