Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-06-2020
DEKLARACJA GIETRZWADZKA – ZA YCIEM

My, zebrani w kaplicy sejmowej 27 czerwca AD 2020, niniejszym deklarujemy wol takiego stanowienia i egzekwowania prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, by ycie ludzkie, w jego naturalnych, przez Boga Stwrc wyznaczonych granicach, od poczcia do naturalnej mierci, byo w naszej Ojczynie bezpieczne, z mocy prawa chronione i z ca konsekwencj przez wadze i suby pastwowe bronione. Bez wzgldu na wiek, stan zdrowia, kondycj psychofizyczn czy sytuacj spoeczno – ekonomiczn, bez wzgldu na aktualne czy przypuszczalne okolicznoci, bez wzgldu na dorabiane do nieludzkiej praktyki teorie eugeniczne, relatywizujce doktryny pseudomedyczne czy filozoficzne –aby wszelkie zamachy na ycie niewinnych (anizachty do takich zamachw) nie miay w naszym pastwie najmniejszych nawet pozorw legalnoci czy przyzwolenia.

Aby poczuwajcy si do odpowiedzialnoci za bieg spraw publicznych Polacy z wikszym prawdopodobiestwem liczy mogli na askawo Boego Miosierdzia, ni susznie lka si wyrokw Jego Sprawiedliwoci, za woajce o pomst do Nieba, a w majestacie prawa dokonywane zbrodnie i zaniechania. Czas bowiem pynie – i chwila dziejowa przemija; okno moliwoci– dzi wci uchylone – by moe wkrtce zamknie si, by nie otworzy wicej. Tymczasem w rzeczywistoci prawno – ustrojowej III RP – z faszywym aksjomatem tzw. „kompromisu aborcyjnego” – wci bez pokrycia pozostaje dobitny werdykt Trybunau Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r.: “ Warto konstytucyjnie ch ronionego dobra prawnego jakim jest ycie ludzkie, w tym ycie rozwijajce si w fazie prenatalnej, nie moe by rnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriw pozwalajcych na dokonanie takiego zrnicowania w zalenoci od fazy rozwojowej ludzkiego ycia. Od momentu powstania ycie ludzkie staje si wic wartoci chronion konstytucyjnie. Dotyczy to take fazy prenatalnej”.

Podobnie brak jednoznacznego odzewu na Papieskie wezwanie z 4 czerwca 1997 r.: “Umiowani Bracia i Siostry, bdcie solidarni z yciem. Woanie to kieruj do wszystkich moich rodakw bez wzgldu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyczajc nikogo. […] Nard, ktry zabija wasne dzieci, jest narodem bez przyszoci. Wierzcie, e nie byo mi atwo to powiedzie. Nie byo mi atwo powiedzie to zmyl o moim narodzie, bo ja pragn dla niego przyszoci, wspaniaej przyszoci”. My zatem, blisko wier wieku pniej (oby nie zbyt pno), przekonani o najwikszej, palcej pilnoci tej sprawy, a jednoczenie wiadomi wasnej bezsiy wobec politycznych ogranicze – na pozr tak utrwalonych, e w ludzkich kategoriach niemoliwych do przezwycienia – jednoczymy si dzi w modlitwie do Najwyszych Instancji. Oby Dobry Bg w Trjcy Jedyny – za wstawiennictwem Najwitszej Maryi Panny, Krlowej Korony Polskiej (143 lata temu w Gietrzwadzie tak cudownie narodowi polskiemu objawionej) – zechcia odmieni serca i umysy rzdzcych Polsk (zarwno przedstawicieli wadzy wieckiej, jak i wadzy duchownej). Aby nie lkali si i nie zwlekali duej – a dysponujc w Sejmie realn wikszoci za yciem (atwiejsz do zbudowania, ni kiedykolwiek wczeniej), aby z ufn miaoci przyjli pene, konstytucyjne i kodeksowe gwarancje bezpieczestwa ycia ludz kiego w Najjaniejszej Rzeczypospolitej.

Sygnatariusze: Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Sawomir Czech, Mariusz Dzierawski, Kaja Godek, Roman Fritz, Marek Jurek, Krzysztof Kawcki, Czesaw Kwaniak, Jan opuszaski, Lech uczyski, Marian Pika, Mirosaw Piotrowski, Franciszek Podlacha, Pawe Potoczek, Wodzimierz Skalik, Witold Tomczak, Waldemar Wasiewicz, Robert Winnicki, Zygmunt Wrzodak, Stanisaw Zadora, Monika Magdalena Zajc, Andrzej Zapaowski.

wiadek: Ks. ukasz Kadziski

rdo-w mediach m.in: WRealu24 i Wysokie ObcasyCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]