Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
13-06-2008
Po odrzuceniu Traktatu Lizbońskiego - oświadczenie

Wynik referendum irlandzkiego oznacza odrzucenie Traktatu reformującego UE. Upada Traktat, który zakładał zwiększenia kompetencji Unii wobec państw narodowych bez żadnego realnego zwiększenia solidarności w jej działaniach.

Decyzja Irlandii jest dla Polski podwójnie korzystna: potwierdza pozycję naszego kraju w Unii, określoną przez Traktat Nicejski, oraz oznacza upadek Traktatu, który pominął podstawowe postulaty naszego kraju.

Mimo pośpiesznego przyjęcia ustawy ratyfikacyjnej przez nasz Parlament, jego ostateczna ratyfikacja stała się bezprzedmiotowa. Podważanie znaczenia decyzji irlandzkiej oznaczałoby w konsekwencji zakwestionowanie praw przysługujących Polsce, a więc uzależnienia zmian podstawowych reguł działania Unii Europejskiej od zgody każdego państwa. Zasady tej nie wolno podważać! Prezydent Rzeczypospolitej powinien jak najszybciej stwierdzić, że ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego stała się bezprzedmiotowa.

(-) Marek Jurek
Rzeszów, 13 czerwca RP 2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]