Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-11-2019
Czego oczekujemy od nowego rzdu Mateusza Morawieckiego (stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej)

Zaproponowania (w pierwszym rzdzie pastwom Europy rodkowej) zawarcia Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i natychmiastowego wypowiedzenia konwencji stambulskiej, zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym przez czoowych politykw obozu PiS-owskiego w sprawie ochrony rodziny i sprzeciwu
na eksperymenty ideologiczne, o ktrych Pan Premier mwi, a czego domaga si konwencja stambulska.

Ochrony fundamentw rozwoju Rzeczypospolitej, a wic trwaego zachowania waluty narodowej. Potrzebna jest jasna deklaracja woli trwaego zachowania waluty narodowej i nietykalnoci art. 227 Konstytucji.

Publicznej deklaracji Rzdu na forum narodowym i midzynarodowym, e Rzd RP kieruje si zasadami cywilizacji chrzecijaskiej – ze wzgldu zarwno na dobro Polski, jak i Europy (pamitamy o marzeniu pana premiera o rechrystianizacji Europy).

Rzetelnego wykonywania prawa w zakresie ochrony ycia i praw rodziny, wyranego odwoywania si
do orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997 i do Uchway Sejmu z 11 kwietnia RP 2003 oraz zdecydowanego wsparcia inicjatyw spoecznych w obronie tych praw.

Ujednolicania podatkw, obnienia ich w pierwszej kolejnoci dla rodzin wielodzietnych oraz upraszczania procedur, a nie tworzenia nowych regulacji i coraz to nowych urzdw

Co do zmian w konstytucji, o ktrych Pan Premier mwi, to przypominamy postulaty konstytucyjne zawarte
w programie Prawicy Rzeczypospolitej „Silna Polska dla cywilizacji ycia”:
1) potwierdzenie praw czowieka nalenych dzieciom pocztym, zgodnie z projektem opracowanym przez sejmow Komisj Stefaniuka w RP 2010 (ktry to projekt poparo 60 % posw Sejmu RP)
2) wpisanie podatkowych praw rodziny - wychowanie dzieci w rodzinie na podstawowym poziomie nie moe by przedmiotem opodatkowania, a przeciwnie – powinno korzysta ze wsparcia pastwa, ktre powinno przeznacza nie mniej ni 4% PKB na polityk rodzin w tym 1% dla rodzin wielodzietnych
3) skrelenie wymogu proporcjonalnoci wyborw do Sejmu, co pozwoli na wprowadzenie wyborw wikszociowych w jednomandatowych okrgach wyborczych (obecnie w Polsce system wyborczy nie jest ani wikszociowy ani proporcjonalny)
4) zobowizanie wadz Rzeczypospolitej dziaajcych na forum organizacji midzynarodowych,
do ktrych naley Polska, do dziaa na rzecz wartoci cywilizacji chrzecijaskiej i ksztatowania popierajcej te wartoci opinii midzynarodowej

Na koniec zwracamy uwag, e zmiana Konstytucji - jeli ma by przeprowadzona w sposb skuteczny i trway - wymaga nie polaryzowania spoeczestwa, ale odbudowy konsensusu zakorzenionego w naszej tosamoci chrzecijaskiej (tak wspaniale definiowanej w nauczaniu w. Jana Pawa II), w dziedzictwie walki
o niepodlego i prawa Polakw oraz w pracy na rzecz pozycji midzynarodowej i bezpieczestwa wolnej Polski.

Bez budowania takiego szerokiego obozu konstytucyjnego - ktry nie obejmie wszystkich si politycznych i nie bdzie znacznie szerszy ni obz wadzy - dziaania deklaratywnie suce naprawie porzdku konstytucyjnego mog jedynie wywoa skutki odwrotne do zapowiadanych.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:


(-) Bogusaw Kiernicki
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]