Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-10-2019
Owiadczenie Komitetu Wyborczego Prawica na wybory parlamentarne

Komitet Wyborczy Prawica koczy swoj dziaalno wobec niemonoci podjcia oglnopolskiej kampanii wyborczej. Dzikujemy wszystkim, ktrzy udzielali nam publicznego poparcia, a szczeglnie tym, ktrzy byli gotowi kandydowa w tych wyborach i uczestniczyli w akcji zbierania podpisw. Zrobilimy, co w naszej mocy, by zapewni Polakom moliwo dobrego wyboru.

W trakcie kampanii bdziemy zajmowali stanowisko wobec poszczeglnych partii prowadzcych oglnopolsk kampani.

Jeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwo, cho stanowi najszersz alternatyw dla ugrupowa bezporednio godzcych w dobro wsplne narodu – dla PO i Lewicy – i cho podjo wane decyzje dotyczce materialnych praw rodziny, ponosi jednoczenie odpowiedzialno za niepodjcie wielu zasadniczych wyzwa stojcych przed Pastwem Polskim i wsplnot europejsk w tym niewypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej oraz skuteczne przekonanie Polakw, e mona bezterminowo y w pastwie aborcyjnym. To pokazuje bardzo ograniczony charakter alternatywy, ktr proponuje.

Zalet Konfederacji jest brak antyprawicowych kompleksw i gotowo deklaratywnego poparcia prawicowych postulatw. Gosowanie na ni moe stanowi votum separatum wobec powanych brakw polityki PiS w zakresie zasad suwerennoci i cywilizacji chrzecijaskiej. Problemem jest jednak jej brak zdolnoci do wsppracy z innymi ugrupowaniami na rzecz realizacji konkretnych nakazw dobra wsplnego, a takiej postawy naley oczekiwa od kadego ugrupowania deklarujcego zasady narodowe. Nie przekonuj do Konfederacji take wielokro niezwykle ekscentryczne postulaty jej liderw dziedzinie spoecznej czy midzynarodowej.

Wreszcie PSL, ktry w wypadku rzdw PiS moe pokaza szersze ni samego rzdu poparcie dla zasad cywilizacji chrzecijaskiej i ktry spenia wielokrotnie pozytywn funkcj hamulca demokratycznego wahada. Doceniamy fakt, e prezes PSL by jedynym liderem partyjnym, ktry wzi udzia w koalicji sumie, ktra wbrew szefom wielkich partii odmwia skierowania do prac parlamentarnych antykonstytucyjnego projektu znoszcego ochron praw nienarodzonych. Niestety, choby dyskusja o tzw. zwizkach partnerskich pokazaa niebezpieczestwo ulegania przez t parti liberalnym ugrupowaniom, z ktrymi podja wspprac.

Zachcajc wszystkich Polakw do oddania gosu kierujc si zasadami cywilizacji chrzecijaskiej i suwerennoci Rzeczypospolitej, wolnoci politycznej i gospodarczej – apelujemy jednoczenie, by w konkretnych wyborach personalnych w adnym wypadku nie popiera posw, ktrzy gosowali za odrzuceniem projektu Stop Aborcji lub za skierowaniem do dalszych prac w Parlamencie antykonstytucyjnego projektu grup aborcjonistycznych.

Dla porzdku podajemy list posw, ktrzy w obu tych gosowaniach zajli stanowisko zgodne z dobrem wsplnym.

Apelujemy, by nie gosowa na urzdujcych posw spoza tej listy.

Rwnoczenie deklarujemy gotowo kontynuowania i rozwijania wsppracy rodowisk ideowej prawicy, ktra znalaza swj pierwszy wyraz w powoaniu Komitetu Wyborczego Prawica.

(-) Lech uczyski – Penomocnik KW Prawica
(-) Bogusaw Kiernicki – Prawica Rzeczypospolitej
(-) Adam Somka – Konfederacja Polski Niepodlegej - Niezomni
(-) Jan Miller – Wolni i Solidarni


[center]Lista posw VIII kadencji Sejmu RP starajcych si o reelekcj, ktrzy gosowali jednoczenie
ZA projektem „Stop aborcji” i PRZECIW projektowi „Ratujmy kobiety:
[/center]

Zyska Ireneusz (PIS) – okrg nr 2
Sobecka Anna (PIS) – okrg nr 5
Sosnowski Zbigniew (PSL- KP) – okrg nr 5
Kulesza Jakub (Konfederacja) – okrg nr 6
Sobo Artur (PIS) – okrg nr 6
Sachajko Jarosaw (KUKIZ 15, kandyduje z PSL – KP) – okrg nr 7
Janowska Magorzata (PIS) – okrg nr 10
Wojciechowski Grzegorz (PiS) – okrg nr 10
Rzymkowski Tomasz (PIS) – okrg nr 11
Woniak Tadeusz (PIS) – okrg nr 11
Brynkus Jzef (KUKIZ 15, kandyduje z PSL – KP) – okrg nr 12
Polak Marek (PIS) – okrg nr 12
Bubula Barbara (PIS) – okrg nr 13
Duda Elbieta (PIS) – okrg nr 13
Siarka Edward (PIS) – okrg nr 14
Zieliska Elbieta (UPR, dawniej Kukiz’15, kandyduje z PIS) – okrg nr 14
Sawicki Marek (PSL- KP) – okrg nr 18
Siarkowska Anna Maria (PIS) – okrg nr 18
Lisiecki Pawe (PIS) – okrg nr 19
Mordak Robert (KUKIZ 15, kandyduje z PSL – KP) – okrg nr 20
Uciski Piotr (PIS) – okrg nr 20
Wilk Jacek (Konfederacja) – okrg nr 21
Buczak Wojciech (PIS) – okrg nr 23
Goojuch Kazimierz (PIS) – okrg nr 23
Miazga Mieczysaw (PIS) – okrg nr 23
Szydeko Halina (PIS) – okrg nr 23
Andruszkiewicz Adam (PIS) – okrg nr 24
Krynicka Bernadetta (PIS) – okrg nr 24
Winnicki Robert (Konfederacja) – okrg nr 24
alek Jacek (PIS) – okrg nr 24
Dziuk Barbara (PIS) – okrg nr 29
Glenc Teresa (PIS) – okrg nr 30
Chruszcz Sylwester (PIS) – okrg nr 33
Latosiski Bogdan (PIS) – okrg nr 33
Odakowski Adam (PIS) – okrg nr 34
Gosiewski Jerzy (PIS) – okrg nr 35
Maecki Jerzy (PIS) – okrg nr 35
Dziedziczak Jan (PIS) – okrg nr 36
Kaleta Piotr (PIS) – okrg nr 36
Strzakowski Stefan (PIS) – okrg nr 40

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]