Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-07-2019
KOMUNIKAT PO ZEBRANIU ZARZDU PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ

Prawica Rzeczypospolitej opowiada si za moliwie szerokim porozumieniem rodowisk niezalenej prawicy i centrum w zbliajcych si wyborach parlamentarnych. Jej naturalnymi biegunami s dzi Ruch Kukiz’15 i ugrupowania skupione w Konfederacji.

Z uznaniem przyjmujemy decyzj Polskiego Stronnictwa Ludowego o rozstaniu si z lewicowo-liberaln Koalicj Europejsk i zapowied utworzenia chrzecijasko-demokratycznej Koalicji Polskiej.

Chcielibymy, aby by to krok w kierunku trwaego odsunicia moliwoci utworzenia rzdu w Polsce przez ugrupowania lewicowe i liberalne. W tej tylko perspektywie widzimy moliwo podjcia wsppracy z t polityczn inicjatyw PSL.

Wobec wszystkich tych rodowisk Prawica Rzeczypospolitej kieruje swj apel o podjcie dziaa na rzecz wypowiedzenia genderowej Konwencji Stambulskiej, przyjcia Midzynarodowej Konwencji
Praw Rodziny oraz dokoczenia prac nad obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj aborcj”, ktra ma na celu zagwarantowanie prawa do urodzenia si dzieciom z podejrzeniem niepenosprawnoci.

Z niepokojem przyjmujemy fakt niewprowadzenia do porzdku obrad Sejmu naszego projektu Uchway przeciw nienawici i pogardzie antykatolickiej. Ich najbardziej dramatycznym przejawem bya ostatnia prba zamordowania ks. Ireneusza Bakalarczyka we Wrocawiu i brak dostatecznej reakcji na ten zamach. Formalne potpienie nienawici i pogardy antykatolickiej jest oczywistym i koniecznym dopenieniem uroczystych deklaracji wadz o „przeciwstawieniu si ofensywie za”.

Prawica Rzeczypospolitej bardzo krytycznie ocenia wynik ustale na szczycie Unii Europejskiej dotyczcych jej wadz. Pokazay one dominacj gwnych pastw starej Unii, przede wszystkim Niemiec i Francji, wybr kandydatw z cakowitym pominiciem przedstawicieli krajw Europy rodkowej oraz wybr opcji na rzecz europejskiego superpastwa, z europejsk wspln armi, walut i bezporednimi podatkami.

Sytuacja jeszcze raz potwierdza konieczno zacienienia wsppracy pastw Europy rodkowej w celu obrony suwerennoci naszych pastw i poszanowania naszych chrzecijaskich zasad ycia spoecznego z jej naturalnymi fundamentami: cywilizacji ycia i prawami rodziny. Te zasady – suwerenno Rzeczypospolitej, ad chrzecijaski, wolno polityczna – niezmiennie pozostaj priorytetami polityki Prawicy Rzeczypospolitej.

Lidia Sankowska-Grabczuk
Rzecznik prasowy Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]