Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-04-2019
Komunikat Prawicy Rzeczypospolitej

W zwizku z owiadczeniem organizatorw kampanii partii Prawdziwa Europa po niezarejestrowaniu ich list wyborczych owiadczy chcemy, co nastpuje:

Niepowodzenie tego „projektu” (jak go okrela sam inicjator) wyniko po pierwsze z jego partykularnego charakteru, po drugie - z biernoci i niepodejmowania czynnej akcji politycznej w kampanii wyborczej. Bo kampania powinna by zarwno zapowiedzi, jak i pierwsz czci podejmowanej polityki. W caej kampanii „projekt” ten odby jedn konferencj prasow. Zdoa rwnie zarejestrowa komitet wyborczy jedynie w jednym okrgu wyborczym.

Samodzielna akcja Prawicy Rzeczypospolitej w tej sytuacji bya konieczn prb kontynuacji czynnej polityki, bez biernego przygldania si jak dorobek naszej partii roztapia si w bezczynnoci, ktra pozostaje jedynie „projektem”.

Inicjator Prawdziwej Europy wielokrotnie odrzuca pomys wsplnego budowania szerokiej koalicji katolickiej, twierdzc, e grupa ta musi wystartowa w wyborach pod wasn i adn inn nazw. I tak wystartowaa. Prosimy wic dzi, eby nie angaowa naszej partii
w usprawiedliwianie przyczyn swojego niepowodzenia.


(-) Lidia Sankowska-Grabczuk
Rzecznik Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]