Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
09-03-2019
Owiadczenie Zarzdu Prawicy Rzeczypospolitej ws. wyborw do Parlamentu Europejskiego

Zarzd Prawicy Rzeczypospolitej opowiada si za stworzeniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego silnej reprezentacji opinii chrzecijaskiej w ramach Akcji Wyborczej Chrzecijaskiego Kongresu Spoecznego. Ma to suy budowaniu silnej reprezentacji opinii chrzecijaskiej w Polsce.

Polska musi reagowa w sytuacji, gdy Europa coraz bardziej odrzuca nasze wartoci. Rwnie dlatego, e jest to grone dla naszej niepodlegoci i suwerennoci. Dlatego tak wane jest stworzenie w wyborach do Parlamentu Europejskiego porozumienia na rzecz racji stanu, solidarnego z opini katolick.

Jestemy rwnie gotowi do wsppracy w szerokim porozumieniu patriotyczno-republikaskim, o ile opinia chrzecijaska w jego ramach bdzie wanym podmiotem.

Wbrew forsowanej m.in. w mediach tezie, opinia lewicowo-liberalna jest w Polsce w mniejszoci. Ich pozycj sztucznie winduje polaryzujcy konflikt z wadz. eby odbudowa consensus na rzecz najwaniejszych wartoci narodowych i spoecznych, trzeba przygotowa szerok reprezentacj niezalenej prawicy.

Podstaw wsppracy niezalenej prawicy powinno by m.in.
- zawarcie Traktatu Wyszehradzkiego przez pastwa Europy rodkowej, co zapewni Europie rwnowag wobec zacienienia wsppracy Niemiec i Francji w traktacie akwizgraskim;
- przyjcie Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny;
- nienaruszalno naszej waluty narodowej, zotego, i wsppraca pastw UE, ktre zachoway swoj walut;
- wzmocnienie solidarnoci obronnej w ramach NATO i przeciwdziaanie powstaniu armii europejskiej.

Prawica Rzeczypospolitej jest rzecznikiem wsppracy wszystkich si w Europie, ktre s w opozycji wobec obecnego kierownictwa Unii Europejskiej i jego kierunku polityki, ktre d do gbokiej zmiany polityki europejskiej.

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]