Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
07-02-2019
Nasz Dziennik - Kubala: Lewica zwiera szyki

ROZMOWA z Pawem Kubal z Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej

rodowiska lewackie i feministyczne – wrd nich m.in. SLD i Partia Razem – zawizay komitet inicjatywy ustawodawczej „wieckie pastwo”. Ma on cakowicie zmarginalizowa rol Kocioa w Polsce. Jak przyj Pan t inicjatyw?


– Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. rodowiska skrajne od lat robi takie antyklerykalne wrzutki do dyskusji publicznej. Mona wspomnie choby retoryk Unii Pracy z lat 90. Myl jednak, e naleaoby sign w historii dalej – do dziaa reimu komunistycznego. Ju wtedy, pod pozorem walki z rozmaitymi patologiami, starano si marginalizowa Koci, a docelowo zmie z powierzchni Ziemi. Warto jednak przypomnie, e rozmaite lewicowe ideologie i inicjatywy przemijaj, a Koci trwa.

Mamy rok podwjnych wyborw. Antyklerykalizm ma by sposobem na kampani wyborcz?


– By ju w przypadku Ruchu Palikota. Odwoywanie si do hase antyklerykalnych przynioso mu pewne korzyci, cho krtkotrwae. By moe lewica liczy wanie na ten krtkoterminowy efekt, nie patrzc dalej w przyszo. Z tego, co jednak zauwayem, to notowania rodowisk wchodzcych w skad antyklerykalnej inicjatywy wedug sonday nie przekraczaj progu wyborczego, wic by moe wchodzenie kolejny raz do tej samej rzeki tym razem skoczy si klap.

Walka z Kocioem jest pewnym krokiem do przemiany spoeczestwa?


– Pierwszym krokiem jest walka o przemiany kulturowe, ktra trwa co najmniej od kilkudziesiciu lat. Natomiast walka z Kocioem jest jednym z elementw, wanym elementem takiej walki o przemian spoeczestwa. W cigu ostatnich wiekw rozmaite siy w rny sposb prboway zniszczy Koci w Polsce – czy to tak jak wspczesna skrajna lewica, czy to poprzez fizyczne zniszczenie – i nigdy si to nie udao. Myl, e tym razem bdzie podobnie.

W Polsce takie hasa mog si spotka z aprobat spoeczestwa? Formalnie ponad 90 proc. spoeczestwa to katolicy.


– W tym sensie chodzi o ludzi ochrzczonych. Ile z tego to osoby faktycznie rozumiejce i dziaajce wedug katolickich zasad? Na pewno znacznie mniej. Jednak mimo wszystko myl, e sam antyklerykalizm nie powinien da lewicowym politykom wicej ni niewielki krtkochwilowy wzrost poparcia. Zwykych ludzi obchodz przede wszystkim takie kwestie, ktre dotycz ich samych, np. program „Rodzina 500+”, a nie jakie ideologiczne wojny.

Co moe by najlepsz odpowiedzi na takie lewackie inicjatywy?


– Nasza aktywno. Mamy wiele ciekawych inicjatyw, ktre warto wspiera, jak projekt „Zatrzymaj aborcj”, inicjatyw Midzynarodowej Konwencji Praw Rodziny czy Narodowy Marsz ycia (ktry odbdzie si 24 marca w Warszawie). Warto rwnie angaowa si w te dziedziny ycia, ktre od lat prbuje zawaszcza lewica, jak edukacja czy kultura. Te ostatnie sprawy s moe mniej widowiskowe ni jakie akcje polityczne, ale czy nie waniejsze w budowaniu zdrowego spoeczestwa?

Zawizaa si take Koalicja Europejska. Tworzy j siedmioro byych premierw, m.in. Leszek Miller, Jerzy Buzek czy Kazimierz Marcinkiewicz, a take byli szefowie MSZ: Radosaw Sikorski i Grzegorz Schetyna. Apeluj o utworzenie jednej opozycyjnej listy do Parlamentu Europejskiego. Jest Pan zaskoczony?


– Od dawna wiadomo, e w kwestii podejcia do Unii Europejskiej maj oni bardzo podobne stanowiska. Nie jest ono proeuropejskie, jak twierdz, ale po prostu wspierajce obecne wadze UE. Nie ma tu adnej rozumnej refleksji nad tym, co byoby najlepsze dla Unii. Lekkim zaskoczeniem moe by jedynie udzia w tej koalicji politykw kojarzonych z SLD. By moe uznali, e porozumienie z PO bardziej im si opaca.

Stawka jest najwyraniej wysoka skoro zawiza si lewicowy ideologicznie front?


– Nie od dzi wiadomo, e poparcie dla rodowisk lewicowo-liberalnych spada w caej Europie. Zbliajce si wybory przynios jeeli nie wstrzs, to przynajmniej przetasowania na unijnej scenie politycznej. Zwieranie szykw wrd rodowisk lewicowo-liberalnych wydaje si naturaln odpowiedzi na rosnce zagroenie, e bd konsekwentnie traci wpyw na polityk unijn. Nie wiem, czy im to pomoe, ale uwaam to za naturaln reakcj obronn.

Dzikuj za rozmow.rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]