Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-01-2019
Utrzymanie niepodlegoci Biaorusi i Ukrainy chroni nasz i nie tylko nasz niepodlego - Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Utrwalenie geopolitycznych zmian powstaych w wyniku rozpadu Zwizku Sowieckiego jest fundamentem polskiej polityki zagranicznej. Niepodlega Biaoru i Ukraina tworz bowiem bufor naszego bezpieczestwa przed moliwym rewizjonizmem polityki rosyjskiej. Utrzymanie ich niepodlegoci chroni bowiem nasz i nie tylko nasz niepodlego, ale i wzmacnia nasze bezpieczestwo i niezaleno polskiej polityki zagranicznej. I cho niezaleno Biaorusi od Rosji jest bardzo ograniczona, to ju samo zachowanie odrbnoci pastwowej i rozwj ekonomiczny tego pastwa jest warunkiem naszego bezpieczestwa.

Pomimo polityki integracyjnej prowadzonej przez prezydenta ukaszenk, zwaszcza w drugiej poowie lat 90-tych, Biaoru zachowaa szeroki zakres niezalenoci. Natomiast polityka polska nie docenia znaczenia odrbnoci pastwowej Biaorusi w polityce utrwalania zmian geopolitycznych po rozpadzie Zwizku Sowieckiego i we wzmocnieniu naszego bezpieczestwa narodowego. Bowiem czynniki ideologiczne ("obrona demokracji") forsowane, przede wszystkim przez Bruksel, ale take przez Waszyngton, przewayy nad polskim interesem narodowym w prowadzonej przez Warszaw polityce wschodniej. W tej sytuacji pogbiaa si zaleno polityczna i ekonomiczna Miska od Moskwy.

W ostatnim czasie w polityce Rosji zwyciya koncepcja stopniowej likwidacji biaoruskiej pastwowoci przy pomocy instrumentarium gospodarczego. To tworzy bezporednie zagroenie naszego bezpieczestwa narodowego. W tej sytuacji Polska powinna podj dziaania majce na celu wzmocnienie niezalenoci przede wszystkim gospodarczej. Zarwno w kontaktach bilateralnych jak i poprzez Uni Europejsk polityka polska powinna podj dziaania wspierajce gospodark biaorusk, osabiajc rosyjski szanta ekonomiczny. Polska, a take caa Unia powinna w szerszym zakresie otworzy swj rynek na towary biaoruskie, znie reim wizowy, a take otworzy rynek pracy dla biaoruskich obywateli. Spoeczestwo biaoruskie powinno bezporednio poczu znaczenie odrbnoci pastwowej. Take Unia Europejska powinna umoliwi rzdowi biaoruskiemu w unijnych instytucjach finansowych, moliwo pozyskiwania funduszy na rozwj gospodarczy. Jednoczenie Unia powinna by gotowa do wprowadzenia nowych sankcji w przypadku dalszego ograniczania biaoruskiej odrbnoci pastwowej.

Skuteczno polityki Rosji zalee bdzie w znacznym stopniu od determinacji Unii Europejskiej w utrzymaniu odrbnoci pastwowej pastwa biaoruskiego. Jej bowiem stopniowa likwidacja zagraa tylko bezpieczestwu wschodniej flanki NATO, ale take prowadzi do dalszej eskalacji konfliktu pomidzy Rosj a Uni Europejsk i NATO. Uniknicie tej eskalacji jest moliwe tylko w sytuacji powstrzymania rosyjskiego rewizjonizmu w Europie rodkowo-Wschodniej.

(-) Krzysztof Kawcki
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Pika
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech uczyski
Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]