Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
13-08-2018
Silna i nowoczesna armia gwarantem bezpieczeństwa - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Porządek światowy jest w stanie kryzysu. Narasta rywalizacja mocarstw, destabilizacja ładu międzynarodowego, chaos i anarchia. Kończy się postzimnowojenny system międzynarodowy, dzięki któremu odzyskaliśmy wolność i który do tej pory jest gwarantem pokoju oraz naszego bezpieczeństwa.

W sytuacji narastającego zagrożenia, polityka państwa polskiego musi odpowiedzieć na wzmagające się wyzwania i zagrożenia. Dotychczasowe gwarancje naszego bezpieczeństwa i pokoju stają się coraz bardziej niewystarczające. Odpowiedzi na te zagrożenia nie mogą ograniczać się tylko do działań dyplomatycznych na rzecz wzmocnienia kooperacji militarnej państw sojuszniczych. Potrzebny jest znacznie większy wysiłek obronny.

Wzrost nakładów na bezpieczeństwo narodowe do 2,5 procent PKB do roku 2030 jest niewystarczający. Nie zapewni bowiem Polsce odpowiedniego poziomu potencjału militarnego zdolnego do obrony naszego terytorium czy odstraszenia ewentualnego zagrożenia. Wobec tego należy w perspektywie nie dłuższej, niż 3-4 lata podnieść poziom wydatków na obronę do 3 procent PKB, gdyż obecna perspektywa wzrostu tych wydatków jest niewystarczająca, jak również obliczona na zbyt długi okres - nieuwzględniający narastającej dynamiki zagrożeń.

Wzrost nakładów powinien przyspieszyć modernizację, a przede wszystkim rozbudowę polskiej armii, przynajmniej do poziomu 150 tysięcy żołnierzy liniowych. Konieczne jest także przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej oraz intensyfikacja szkoleń rezerwistów. Obecny poziom rozwoju gospodarczego pozwala na zbudowanie silnej i nowoczesnej armii, będącej gwarantem naszego bezpieczeństwa i naszej wolności. Dziś budowa własnego potencjału militarnego, obok polityki demograficznej, jest najważniejszym wyzwaniem polskiego państwa. Od skuteczności tej polityki będzie zależała przyszłość naszego narodu.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Krzysztof Kawęcki, Marian Piłka

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]