Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
23-05-2008
Marek Jurek: mj sukces doda odwagi posom PiS

Marek Jurek prowadzi dzi kampani w Bieszczadach, rozmawiajc z wyborcami na spotkaniach w Ustrzykach Dolnych i w Czarnej. Nawizujc do afery Stachowicza, pokaza j jako modelowy przykad anarchii moralnej cigle panujcej w Polsce. „To chore – mwi – e po dwudziestu latach ubecy cigle wykonuj funkcje publiczne”. Byy marszaek Sejmu przypomnia, e by autorem pierwotnych zaoe, zaoe ustawy antyubeckiej, ogoszonych w styczniu RP 2007. Zapowiedzia, e przedstawi j w Senacie i doprowadzi do jej uchwalenia.

Zaoenia ustawy antyubeckiej to:
uznanie SB za antypolsk organizacj dziaajc przeciwko niepodlegoci Polski oraz prawom czowieka i obywatela,
ujawnienie penych zasobw kadrowych SB ze zaktualizowanymi nazwiskami (czego praktycznym celem jest ochrona ycia spoecznego przed politycznymi czy gospodarczymi wpywami byych funkcjonariuszy SB),
natychmiastowe odebranie przywilejw emerytalnych,
naoenie na funkcjonariuszy SB – pod odpowiedzialnoci karn – obowizku penego zeznania o swojej dziaalnoci w prokuraturze Instytutu Pamici Narodowej.

Marek Jurek zadeklarowa pen solidarno ze stanowiskiem Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski, domagajcej si solidarno podatkowej pastwa wobec rodzin wielodzietnych. Byy marszaek przypomnia kluczow rol swojego rodowiska w przeprowadzeniu wielkiej ulgi podatkowej dla rodzin wychowujcych dzieci.

Marek Jurek wyrazi przekonanie, e jego sukces doda odwagi posom PiS do dziaa na rzecz wartoci chrzecijaskich. Doda, e poparcie dla jego pogldw bdzie korzystne rwnie dla posa Stanisawa Zajca, w jego dalszej pracy w Sejmie, gdy bdzie dowodem, e zaangaowanie na rzecz cywilizacji ycia i praw rodziny ma poparcie spoeczne, niezalenie od polityki central partyjnych. Marek Jurek zapowiedzia, e sw prac w Senacie bdzie aktywnie wpywa na stanowisko PiS i PO.

Wyjaniajc to stanowisko, odpowiedzia, e nie kandyduje przeciw Zajcowi, ktry przecie nie zrzek si mandatu poselskiego i nadal bdzie pracowa w Sejmie. „Szkoda tylko – mwi Marek Jurek – e Staszek nie podj dziaa na rzecz wsplnej akcji wyborczej i da si wykorzysta przeciw dziaalnoci politycznej, ktr prowadz. Ale i tak bd wspiera po wyborach wszystkie dobre inicjatywy poselskie Staszka, cho od niego oczekuj odwagi w walce o charakter PiS”.
--
Biuro Prasowe Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]