Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
17-05-2008
"Podkarpacie stoi przed wyborem" - wywiad Marka Jurka w portalu Krosmedia.pl

W kroniesko-przemyskim okrgu wyborczym do obsadzenia jest mandat po zmarym 21 marca senatorze Prawa i Sprawiedliwoci Andrzeju Mazurkiewiczu. Wybory uzupeniajce odbd si 22 czerwca. Wystartuje w nich m.in. lider Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek. Poniej publikujemy wywiad z byym marszakiem.

Jedzi pan po kraju, krytykuje Traktat Lizboski. Wierzy pan w to, e Polska mogaby go po przyjciu podway?

To zy traktat, jego wejcie w ycie obniy pozycj Polski i le wpynie na charakter Unii. Przede wszystkim jednak uwaam, e premier Tusk oraz marszaek Komorowski za szybko wnieli ustaw ratyfikacyjn do Sejmu. Polska powinna bya spokojnie przyglda si debacie w innych krajach Europy, dzi szczeglnie w Czechach i w Irlandii. W przypadku odrzucenia Traktatu przez Irlandi (referendum jest 15 czerwca), Polska powinna pozosta wrd krajw bez ratyfikacji. To moe otworzy moliwo powrotu w negocjacjach do polskich postulatw. Tak te byo w przypadku Konstytucji dla Europy, ktr rzd Belki podpisa, ale Polska jej nie ratyfikowaa. Zostaa odrzucona przez Francj i Holandi, a my moglimy wrci do wczeniejszego stanowiska. Przypomn, e Polska nie miaaby zdolnoci negocjacyjnej w dotychczasowym procesie, gdyby nie to, e najpierw wsplnie z hiszpaskim rzdem odrzucilimy pierwsz wersj Konstytucji dla Europy a potem nie ratyfikowalimy Konstytucji przyjtej przez rzd Belki. Prezydent chce traktat ratyfikowa – nie zgadzam si z tym, ale zachcam Prezydenta do poczekania przynajmniej na wynik irlandzkiego referendum.

Nie tylko chce ratyfikowa, ale w obecnej sytuacji chyba ju musi – tego wymaga Konstytucja.
W tej akurat kwestii opinie konstytucyjne s rozbiene, ale to problem abstrakcyjny, bo Prezydent nie zamierza odmawia ratyfikacji. Rzecz w tym, e jeeli Irlandczycy odrzuc traktat – ratyfikacja stanie si bezprzedmiotowa, a Polska bdzie miaa otwart drog do dalszych negocjacji.

Gdyby dosta si pan do Senatu, jakie zadania uznaby pan za priorytetowe?
Poczwszy od aktywnej roli Polski w Europie przez popraw infrastruktury na Podkarpaciu po systemow napraw systemu politycznego, zada do wykonania jest mnstwo. Ale najpilniejsza jest kontynuacja polityki prorodzinnej. Trzeba wyj naprzeciw rodzinom, ktre wychowuj dzieci. Obecnie mamy wielk dyskryminacj podatkow rodzin. Przy kadym zakupie ubra, ywnoci czy podrcznikw, rodzice musz paci bardzo wysoki podatek praktycznie od utrzymania swoich dzieci. Wprowadzenie mechanizmu wyrwnawczego, ktry zrobilimy wprowadzajc wielk ulg na dzieci, byo absolutnie konieczne. Okrelenie jej wysokoci byo dzieem Prawicy Rzeczypospolitej, ktr kieruj. Ale konieczne jest wprowadzenie analogicznego zmniejszenia obcie podatkowych dla rodzin rolniczych, ktre przecie nie pac PIT-u. Potrzebne s lepsze ubezpieczenia dla kobiet w okresie urlopw wychowawczych. Ale patrzc bardziej generalnie – trzeba zmieni sposb uprawiania polityki w Polsce – trzeba przywrci w niej znaczenie zasad, przekona i odwagi cywilnej.

Andrzeja Leppera, kandydata do Senatu z Podkarpacia, zaskoczono pytaniem jakie wymogi trzeba speni, aby zaoy Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie. Byy pose Samoobrony zacz udziela wskazwek – najwidoczniej nie wiedzia, i U.Rz. istnieje ju oficjalnie od 2001 roku. To bya dziennikarska prowokacja, aby zbada poziom wiedzy pana Leppera na temat Podkarpacia. Nie boi si pan podobnej akcji ze strony dziennikarzy?

W artykule „Super Expressu” dotyczcym pana Leppera wymieniono take moje nazwisko, co uwaam za absurdalne i niestosowne. Byem posem zaangaowanym w rozwj Uniwersytetu Rzeszowskiego, wsppracowaem z nim, spotykaam si ze studentami, popieraem wszystkie kluczowe decyzje dotyczce tej uczelni… Nawet w okresie kiedy wrd posw z Podkarpacia Uniwersytet budzi kontrowersje z powodu postawy rektora Bonusiaka. Ja uwaaem wtedy, e kontrowersje wok rektora trzeba odsun na bok, gdy chodzi o studentw i sam uczelni. Tak samo jak w Rzeszowie, trzeba wspiera szkolnictwo akademickie w Przemylu i wszdzie. Dlatego udzielaem i bd udziela wsparcia planom przeksztacenia PWSW w Akademi Wschodnioeuropejsk. To plan cakowicie realny. W interesie caego kraju, a nie tylko studentw, ich rodzin i przemyskiego rodowiska naukowego, ley by z PWSW stworzy gwny orodek studiw ukraiskich i politologii Europy Wschodniej. Ta uczelnia powinna w przyszoci dostarcza caej Polsce wiedzy na temat polityki, kultury, historii i gospodarki Ukrainy.

Zgadza si, w sprawie Uniwersytetu Rzeszowskiego jest pan bardzo dobrze zorientowany. Ale czy nie boi si pan, e moe okaza si, i jest pan mniej obeznany w innej, bardzo istotnej kwestii zwizanej z wojewdztwem podkarpackim?
Nie ma ludzi wszechwiedzcych. Ci, ktrzy twierdz, e wiedz wszystko, s po prostu nieuczciwi.

Opowiada si pan za „budowaniem chrzecijaskiej opinii w Europie”. Mgby pan rozwin to zaoenie?
Chodzi o obecno na forum europejskim pogldw opowiadajcych si za cywilizacj ycia i prawami rodziny. Tak myl ludzie w caej Europie. Rok temu w Madrycie odbya si milionowa manifestacja w obronie praw rodziny. Podobne wystpienia widzielimy w Rzymie czy w Brukseli. Nie tylko Polska wystpuje w obronie wartoci chrzecijaskich. Dlatego wane jest, aby w debacie o przyszoci Unii Europejskiej, Polska wspdziaaa z rzdami i siami politycznymi identyfikujcymi si z cywilizacj chrzecijask. Kiedy prowadziem w Warszawie konferencj Partnerstwa Regionalnego, czyli przewodniczcych parlamentw Europy rodkowej, wsplnie wystpilimy o uznanie praw rodziny za zasad polityki spoecznej w Unii Europejskiej. Wikszo z nas w tamtym okresie reprezentowaa prawicowe wikszoci parlamentarne, ale na przykad Katalin Szili, kierujca Wgierskim Zgromadzeniem Narodowym, reprezentowaa wikszo lewicow. Mona osign wszystko, trzeba tylko mie ambicje, abymy naszym dzieciom w przyszoci zostawili i Polsk, i Europ, w ktrej ycie chrzecijaskie bdzie odgrywa podobn rol, jak odegrao dla nas w czasach Jana Pawa II i „Solidarnoci”.

Nigdy nie ukrywa pan swojego stosunku do religii. Jestem bardzo ciekawa jakie zdanie ma pan natomiast na temat budowy wityni Opatrznoci Boej w Warszawie czy bogactwa sanktuarium w Licheniu. Nie gorszy to pana?
Dlaczego ma gorszy? Mam nadziej, e bd w przyszoci odgrywa tak rol w polskim yciu katolickim, jak dzisiaj Jasna Gra czy katedra na Wawelu. Rwnie Muzeum Kardynaa Wyszyskiego, ktre ma powsta przy wityni Opatrznoci Boej, powinno sta si wanym orodkiem dokumentacji i bada. Nie zdajemy sobie czsto sprawy jak wielk rol odegra kardyna Wyszyski w historii nie tylko Polski, ale Europy drugiej poowy dwudziestego wieku. Nie kady wie, e kardyna Wyszyski nie tylko zainicjowa pojednanie z Niemcami, ale w najwikszym stopniu informowa papiea Pawa VI o yciu religijnym na Ukrainie i w Zwizku Sowieckim. Polska ju w tamtych czasach bya wschodnim obserwatorium Zachodu.

Powiedzia pan, e uzupeniajce wybory czerwcowe to szansa, e Podkarpacie w imieniu Polski upomni si o zmian polityki. Wszyscy wiemy, i Podkarpacie reprezentuje najbardziej skrajne prawicowe pogldy z caego kraju. Czy ma prawo w takim wypadku upomina si o cokolwiek w imieniu caego narodu?
Podkarpacie przoduje w bardzo wielu wskanikach spoecznych w Polsce. Na Podkarpaciu jest najmniej przestpczoci. Naley do tych wojewdztw, ktre maj najlepiej wyglda ycie rodzinne. Caa Polska moe wiele nauczy si od Podkarpacia, natomiast Podkarpacie ma prawo do wikszej solidarnoci ze strony kraju. Skoro gwna droga na Euro 2012 ma przebiega tdy, wojewdztwo ma prawo upomnie si o przyspieszenie budowy autostrady A-4, o przyspieszenie budowy lotniska rzeszowskiego, czy przynajmniej o budow dwch podstawowych drg ekspresowych z Podkarpacia do odzi i wzdu wschodniej granicy. Podkarpacie ma prawo i powinno si upomnie o lepsz polityk prorodzinn i o lepsz opiek nad Polakami pracujcymi w krajach UE. I moe to zrobi w najbliszych wyborach –
bo gos Podkarpacia usyszy caa Polska. A trzeba upomnie si o zmian stylu i sposobu uprawiania polityki. Obecnie koncentruje si uwag opinii publicznej wok tematw sztucznych i zastpczych. Czasami a ogarnia przeraenie, kiedy gwne siy polityczne wywouj absurdalne konflikty, by tylko na chwil przycign zainteresowanie … Kto do kogo zadzwoni, kto si na kogo obrazi, kto komu remont zrobi przed urzdem… Tymczasem dzisiejszej polityce polskiej potrzeba z jednej strony zdolnoci porozumienia, a z drugiej – jasnych przekona i debaty o sprawach najwaniejszych dla przyszoci.

Wracajc do tematu Euro 2012, ktry pan poruszy... Ukraina wyprzedzia nas w przygotowaniach. A z nami co bdzie? Zdamy? Jak pan sdzi?
Mam nadziej, ale jeli mamy zdy, potrzebny jest stay nadzr parlamentarny nad realizacj przygotowa.

Apeluje pan o podjcie prac nad Now Umow Medialn. Jaka wedug pana, byego czonka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powinna ona by?
Po pierwsze, powinno si zagwarantowa dobre, bezstronne kierownictwo telewizji publicznej, zoone z menederw lub dziennikarzy o wyprbowanej niezalenoci. Bronisaw Wildstein mia t cech, ale niestety zmuszony do odejcia. Wrd czonkw Krajowej Rady RTV s ludzie, ktrzy nie powinni tam zasiada, a na dodatek w dziaania tego urzdu wprowadzono kompletn blokad decyzyjn. Po drugie, powinno si zagwarantowa materialne warunki dziaania mediw publicznych, w tym regionalnych. Po trzecie, potrzebne jest zagwarantowanie pluralizmu w mediach, ale nie pluralizmu polegajcego na ingerencjach partyjnych, tylko na pracy dziennikarzy o rnych pogldach. Dziennikarze nie powinni epatowa brakiem przekona, ale powinni po prostu by uczciwi w swoich pogldach. Wszystkie wane pytania do politykw czy osobistoci ycia spoecznego powinny pada, ale nie moe by tak, i media s polem jednostronnych atakw politycznych.

By pan wspzaoycielem Zjednoczenia Chrzecijasko-Narodowego, jego wiceprezesem i przewodniczcym rady naczelnej. Jak pan wspomina z tego okresu Stanisawa Zajca – wwczas rwnie lidera tej formacji a dzi take kandydata na senatora?
Staszka wspominam jako sprawnego szefa organizacji podkarpackiej ZChN i dobrego wicemarszaka Sejmu w latach 1997-2001. Zawsze by ceniony za to, e zbudowa siln organizacj regionaln. Miaem do niego al, e w ZChN wystpi przeciw dobrej prezesurze Mariana Piki, ktry zrobi bardzo wiele, by rzd AWS dziaa na rzecz praw rodziny. Staszek by rzecznikiem nurtu pragmatycznego w ZChN, a potem i tak przyszed w lad za nami do PiS, cho dopiero w przeddzie objcia wadzy przez Prawo i Sprawiedliwo. Dzi pracuje w Sejmie i nie bardzo rozumiem w imi czego kandyduje... Powinien raczej wewntrz PiS zabiega o polityk wartoci chrzecijaskich w Polsce i w Europie, a nie broni zaniecha w tej dziedzinie. Skoro zrozumia szkodliwo Traktatu Lizboskiego, mimo, e wczeniej ani nie przeciwdziaa jego zawarciu, ani go nie krytykowa, powinien teraz podj dziaania by naprawi to, co popsuo si w polityce PiS-owskiej. Ale niezalenie od wyborw – jeli je wygram, bd oczywicie wsppracowa ze Staszkiem dziaajcym w Sejmie.

Wemy pod lup kolejnego kandydata z Podkarpacia – pana Krzysztofa Rutkowskiego…
Nie znam jego dziaalnoci, wic nic ciekawego Pani nie powiem.

Kto jest wedug pana najpowaniejszym kontrkandydatem do wyborw w czerwcu?
Powani kandydaci to doktor Maciej Lewicki i Stanisaw Zajc. To z nimi bd konkurowa w tych wyborach. Podkarpacie ma wybr – czy poprze kandydatw partii, ktre zajmuj si przede wszystkim wzajemnymi atakami, czy opowiedzie si za napraw polityki polskiej. To mj cel.

Dzikuj za wywiad.
Autor: Kamila Masyk


rdo: Portal Krosmedia.pl z dnia 17 maja 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]