Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
19-04-2018
M. Jurek: proponuje, by otwarcie mwi, e jestemy „za yciem”

W czasach, gdy kontrkultura mierci tak mocno podwaa fundamenty cywilizacji chrzecijaskiej, nie moemy sta z boku i ogranicza naszej reakcji do prywatnych opinii w domowym zaciszu. Za kadym razem, gdy trzeba – musimy wsta z kanapy i powiedzie wsplnie i otwarcie: jestemy za yciem, chcemy cywilizacji ycia – podkrela w rozmowie z KAI europose Marek Jurek, uczestniczcy w Marszu witoci ycia, ktry 15 kwietnia ju po raz 13. odby si w Warszawie.

W rozmowie z KAI europose Marek Jurek zauwaa, e 13. Marsz witoci ycia, to wana okazja do tego, by Polacy odwanie zadeklarowali swoje poparcie dla cywilizacji ycia.

- W czasach, gdy kontrkultura mierci tak mocno podwaa fundamenty cywilizacji chrzecijaskiej nie moemy sta z boku i ogranicza naszej reakcji do prywatnych opinii w domowym zaciszu. Za kadym razem, gdy trzeba – musimy wsta z kanapy i powiedzie wsplnie i otwarcie: jestemy za yciem, chcemy cywilizacji ycia. Tak okazj jest dzisiejszy Marsz, prawdziwa manifestacja radoci i nadziei, bez czarnej zawzitoci, bez wrogoci do innych Polakw, bez pesymizmu. Tak wanie wyglda Polska, ktra yje i niesie nadziej – mwi.

Pytany o to, czy uwaa Polakw za spoeczestwo pro-life, europose Jurek proponuje, by otwarcie mwi, e jestemy „za yciem”.

- Mwmy odwanie, e jestemy za prawem do ycia, za cywilizacj ycia. w „pro life” to cz dialektyki „pro life” – „pro choice”. Nie uywajmy takich technicznych poj gdy idzie o rzeczy najwaniejsze, a nasi oponenci odwouj si do wolnoci, do praw, do demokracji. To my bronimy wolnoci do urodzenia, prawa do ycia kadego czowieka, demokracji, ktra chroni wszystkich. Przecie dziki pontyfikatowi witego Jana Pawa II cywilizacja ycia jest czci naszej wspczesnej wiadomoci narodowej. Gdyby Jan Pawe II nie wstrzsn sumieniami, gdyby nie przeciwstawia si bez przerwy ludzkiej niewraliwoci, nie byoby dzi tak wielu Polakw czynnie angaujcych si po stronie ycia – przekonuje.

Wrd postaw promujcych ycie, europose podkrela te wag wiadectw osb wieckich, ktre odwanie demaskuj kamstwa kontrkultury mierci. - Aborcjonizm nie tylko odbiera ycie, ale i odbiera wolno kobietom. To wanie legalizacja dzieciobjstwa prenatalnego otwiera pole osaczajce presji kontrkultury mierci: w mediach, w szpitalu, nawet wrd (pozornie) bliskich. To dobrze, e s ludzie, ktrzy choby zza grobu – jak Kasia Sobczyk – mwi o tym prawd. Ona przekazaa swoj przestrog, przypominajc jak w latach 60-tych przetrca kobietom ycie, cae ycie, bo chwilowe „rozwizanie problemu” zamienio si w doywotni udrk. Nasza walka jest walk o wolno – zwraca uwag polityk.

Nawizujc do przeduajcych si prac Sejmu nad inicjatyw ustawodawcz #ZatrzymajAborcj, europose Jurek mwi, e jest to bardzo wany projekt, ktry ju dawno powinien zosta zrealizowany i wyraa nadziej na jego wprowadzenie w ycie.

- Autorzy spoecznego projektu spodziewali si, e ustawa zostanie przyjta najpniej w styczniu, takie nadzieje robiono im w Parlamencie. Tymczasem koczy si kwiecie, komisja odkada prace na kolejny miesic, zapowiadajc zbieranie nieokrelonych ekspertyz. P wieku po „Humanae Vite”, prawie wier wieku po „Evangelium Vitae”, dwadziecia lat po Orzeczeniu Trybunau o prawie do ycia jako warunku praworzdnej demokracji i pi lat po tym, jak sami gosowali za identyczn ustaw, gdy byli w opozycji – cigle nie s pewnie czy rwnie chory czowiek ma prawo si urodzi? Ale widzc, jak wiele postulatw jest przyjmowanych jeli spoeczestwo si na ich rzecz angauje, bdmy pewnie, e i ta sprawa zwyciy i przeamie oportunizm czy niech politykw – mwi. Podkrela te, e spoeczestwo powinno nieustannie postulowa o podejmowanie decyzji na rzecz dobra publicznego, zwaszcza w sytuacjach, w ktrych, jak mwi, wadza osabia opini publiczn, nie suchajc najbardziej masowych wystpie ludzi dobrej woli.

XIII Marsz witoci ycia z udziaem tysicy Warszawian, odby si w stolicy 15 kwietnia pod hasem "Jestem za yciem". Towarzyszy mu hasztag #adOPCJA promujcy adopcj. Wsplne przejcie Traktem Krlewskim spod Kolumny Zygmunta do bazyliki witego Krzya poprzedziy Msze w. w warszawskiej archikatedrze i katedrze diecezji warszawsko-praskiej. Przewodniczyli im ordynariusze obu diecezji: kard. Kazimierz Nycz i bp Romuald Kamiski.

rdo: Niedziela.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]