Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
13-04-2018
Nasz Dziennik - Jaka cena za porozumienie?

ROZMOWA z dr. Krzysztofem Kawckim, politologiem, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej.

Polska i Komisja Europejska przekonuj o bliskim zakoczeniu sporu o praworzdno w naszym kraju. Co to dla nas oznacza?


– Zapowiadane zakoczenie sporu oznacza tzw. kompromis. A on musi si w czym wyraa. Moliwe, e rzd zrezygnuje z niektrych zmian w sdownictwie, ale tak nie musi by. A co by byo, gdyby gwna o porozumienia spoczywaa gdzie indziej? Tam, gdzie nikt si tego nie spodziewa? Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz francuskiemu „Le Figaro” powiedzia, e Polska – oprcz miliona uchodcw z Ukrainy – przyja 2,7 tys. migrantw z Europy Zachodniej. O jakich ludziach mwi minister? Wypowied ministra Czaputowicza jest bardzo niepokojca i pena niedomwie. Jak najszybciej powinnimy si dowiedzie, jak cen za porozumienie z Komisj Europejsk Polska ma zapaci.

A trudno zakada przyjcie imigrantw bez wiedzy obywateli.


– Oczywicie, to by wiadczyo o tym, e Prawo i Sprawiedliwo i jego koalicjanci nie s wiarygodni. Ale nie tylko w tym przypadku PiS ma problemy z wywizywaniem si z deklaracji wyborczych. Mimo obietnic rzd dotd nie wypowiedzia tzw. konwencji antyprzemocowej. A moe to zrobi. ycie nienarodzonych take nie jest chronione. Odnios si jeszcze raz do wywiadu szefa MSZ dla „Le Figaro”. Dowiadujemy si z niego, e Polska popiera francusk wizj integracji europejskiej. A jaka to jest wizja? Zamiana Unii Europejskiej w federacj. To jest cena, ktr rzd jest gotw zapaci za tzw. kompromis?

Wczeniej syszelimy, e w sprawie reformy sdownictwa Polska nie cofnie si nawet o krok.

– To jest cz taktyki Prawa i Sprawiedliwoci. Uywaj wzniosych hase, a potem nastpuje wycofanie. Myl, e PiS chciao odwoywa si do emocji, aby mobilizowa swj elektorat. W takim wypadku rzadko kiedy realizuje si swoje postulaty. Partia decydujca si na te chwyty z czasem traci na wiarygodnoci, a jej elektorat czuje si zmczony prowadzeniem wojen na tym samym froncie, w tej samej sprawie. Jak na to patrz, to zastanawiam si, w imi czego bya ta wojna i po co mobilizowano swj elektorat?

A moe po prostu rzd przestraszy si art. 7?

– Prawo i Sprawiedliwo nigdy nie zadeklarowao si w jasny sposb co do naszej roli w Unii Europejskiej. Oczywicie, rzucano hasa typu: „Silna Polska w silnej Unii Europejskiej”. Natomiast w kwestiach zasadniczych – a wic dziaa ideologicznych – ta partia nie stanowia realnej opozycji dla Komisji Europejskiej. Przecie to Jarosaw Kaczyski jest zwolennikiem powstania europejskiej armii. Co do przyjcia euro mwi si co prawda, e w najbliszych latach to nie jest moliwe, ale w dalszej, nieokrelonej perspektywie PiS dopuszcza zastpienie zotwki t walut. Unia chce rwnie da sobie narzdzie w postaci mechanizmu na rzecz przestrzegania praworzdnoci. Czy to spotkao si ze zdecydowanym sprzeciwem polskiego MSZ?

A skoro PiS w swoich pogldach nie rni si zasadniczo od Komisji Europejskiej, to w obliczu procedury art. 7 stwierdzono, e nie ma sensu stawia oporu. Tu moe nie chodzi o strach, ale o zwyk kalkulacj. To jest o tyle dziwne, e Wgry zadeklaroway, e zablokuj jakiekolwiek uderzenie w Polsk. Mona wic byo – z cakowitym spokojem – skupi si na poszerzaniu grona pastw, ktre nas popr, wiedzc, e ta bitwa i tak bdzie wygrana. To byaby dla Komisji Europejskiej wielka poraka, gdyby jej dziaanie zostao storpedowane ju na samym pocztku. Ja jednak nie widziaem zdecydowanych dziaa rzdu, aby t spraw zaatwi w ten sposb. Wybrano za to taktyk szukania porozumienia. Dlaczego? A moe dlatego, e wkrtce Wielka Brytania opuci Wsplnot? PiS bdzie musiao wic szuka nowej grupy w europarlamencie. Dlaczego wic miaoby nie trafi do chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej? Moliwe, e kto sonduje moliwo tego transferu.

Dzikuj za rozmow.

rdo: Nasz Dziennik.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]