Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-08-2017
Go Niedzielny - Marek Jurek: Czterdziestu przeciw Polsce

Konwencja Praw Rodziny moe by szacem w obronie przed globaln rewolucj

Ponad czterdziestu ambasadorw kierujcych placwkami dyplomatycznymi w Warszawie, w tym dwie trzecie ambasadorw Unii Europejskiej, udzielio publicznego poparcia najwikszej demonstracji homoseksualnej w naszym kraju. Niestety, pod listem znalaz si rwnie podpis ambasadora Marka Prawdy, dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ambasadorowie, oficjalnie popierajc Parad Rwnoci, owiadczyli, e „prawa osb LGBTI s uniwersalnymi prawami czowieka”, a polityka (czyli po prostu rewolucja) homoseksualna powinna obj edukacj i „uzyskiwanie oficjalnych dokumentw”, czyli uznawanie za maestwa par dajcych takiego statusu na podstawie zagranicznych zawiadcze. Par tylko na razie. Nie sdz bowiem, by „osoby B&I” pogodziy si z przymusem ograniczenia si do – wzorowanych na „heteroseksualnych” – zwizkw dwuosobowych.

yjemy w czasach mediw spoecznociowych. Lubi je gowy pastw, szefowie rzdw, przewodniczcy cia midzynarodowych. Zapytaem wic na Twitterze nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jaka bya reakcja naszych wadz na to wystpienie. Nie chodzi o protesty, ktre i tak niczego nie spowoduj. Raczej – jak uczy Ewangelia – o skorzystanie z okazji (por. Mk 13,9), eby przedstawi stanowisko Rzeczypospolitej wobec rewolucji homoseksualnej. I to nie tyle wyrazi opini wadz, ile samego Pastwa Polskiego. To stanowisko zawiera bowiem art. 18 Konstytucji: „Maestwo jako zwizek kobiety i mczyzny, rodzina, macierzystwo i rodzicielstwo znajduj si pod ochron i opiek Rzeczypospolitej Polskiej”. Rzeczpospolita maestwo chroni, wic przeciwstawia si zakwestionowaniu w prawie jego naturalnego ustroju. Chroni rodzin – wic przeciwstawia si ideologiom, ktre podwaaj znaczenie rodziny jako podstawowej wsplnoty, na ktrej opiera si spoeczestwo. Z tych wzgldw przed czternastoma laty, „w obliczu zbliajcego si referendum w sprawie przystpienia Polski do Unii Europejskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [stwierdzi], e polskie prawodawstwo w zakresie moralnego adu ycia spoecznego, godnoci rodziny, maestwa i wychowania oraz ochrony ycia nie podlega adnym ograniczeniom w drodze regulacji midzynarodowych”. I z tego samego wzgldu cztery lata pniej, odpowiadajc na atak Brukseli, Sejm RP oficjalnie owiadczy, e „utosamiajc si z judeochrzecijaskim dziedzictwem moralnym Europy, nie moe aprobowa wprowadzania do dokumentw Unii Europejskiej poj w rodzaju »homofobia«”. Niestety, te oficjalne dokumenty nie znajduj adnego echa w wypowiedziach wadz publicznych. Swego czasu byy potrzebne albo do zagodzenia oczywistej krytyki Unii Europejskiej (przez danie spoeczestwu nadziei, e na forum UE bdziemy broni zasad chrzecijaskich), albo byy po prostu ustpstwem wobec naciskw chrzecijaskiej opinii publicznej. Na moje pytanie wic, czy wadze odpowiedziay na deklaracj czterdziestu przeciw Polsce, nie otrzymaem z MSZ adnej odpowiedzi, mimo parokrotnych monitw i mimo e napisaem im, i „za odpowied wystarczy albo link do owiadczenia, albo prosta informacja, e owiadczenia nie byo”.

Tymczasem stanowisko zawarte w prawie i dokumentach Rzeczypospolitej naley w kocu zacz przedstawia na forum midzynarodowym, w przeciwnym wypadku uparty nacisk na Polsk i inne pastwa bdzie trwa. Listu czterdziestu przeciw Polsce nie podpisali ambasadorowie Sowacji i Litwy, Wgier i otwy, Rumunii, Bugarii i Chorwacji. Dyplomaci tych pastw daj nam cichy znak solidarnoci, spoeczestwa – w referendach w Chorwacji, w Sowenii, na Sowacji i niedugo zapewne rwnie w Rumunii – w obronie praw rodziny wystpuj gono. Moemy mie sprzymierzecw, ale najpierw nasze wadze musz chcie podj t koniunktur. Prawica Rzeczypospolitej od miesicy domaga si, aby Polska wysza z inicjatyw zawarcia przez pastwa rodkowej Europy Konwencji Praw Rodziny, ktra (opierajc si na zasadach rzymskiej Karty Praw Rodziny) byaby dla nas prawnym i moralnym oparciem w obronie przed globaln rewolucj.

Waciw (i symetryczn) odpowiedzi byoby rwnie systematyczne publiczne wspieranie przez naszych ambasadorw Marszw ycia i Rodziny w innych krajach europejskich. Publiczne potwierdzenie, e prawo do ycia od poczcia jest fundamentem i warunkiem wszystkich pozostaych praw ludzi i e popieramy dziaania, ktre temu su, trudno byoby dzi uzna za niedyplomatyczne. Byyby po prostu realizacj „standardu warszawskiego”, wyznaczonego przez list czterdziestu przeciw Polsce. A standardy s po to, eby z nich korzysta. Chyba e wyjd z uycia.

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]