Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
22-08-2017
Go Niedzielny - Marek Jurek: Dwulecie Prezydenta

Jest tylko jeden urzd, ktry bezporednio ucielenia Pastwo.

Zacznijmy od rzeczy oczywistej, bo oczywistoci, jak powietrza, najczciej nie zauwaamy. Pierwszym i kluczowym osigniciem prezydenta Andrzeja Dudy jest zwycistwo w wyborach prezydenckich i – w konsekwencji – decydujcy wkad w odwrcenie kierunku polityki polskiej. Jarosaw Kaczyski zrezygnowa z powtrnego startu w wyborach prezydenckich, gdy nie widzia moliwoci wygranej, i by to wwczas nastrj powszechny, rwnie na prawicy. Andrzej Duda wystartowa i wygra. Bez tego kluczowego faktu dzi sytuacja wygldaaby zupenie inaczej.

Komentatorzy powszechnie dziel jego prezydentur na dwa okresy – przed wetem wobec ustaw sdowych i po nim. Wskamy jednak wsplny mianownik. W wielomiesicznym wspieraniu rzdu naley widzie wicej ni polityczne zaniechania. Stanisaw Cat-Mackiewicz podaje przykady gw pastw (cho z reguy koronowanych), ktre postanowiy przede wszystkim wspiera powoany przez siebie rzd – jak Ludwika XIII wobec Richelieu czy Wilhelma I wobec Bismarcka. Prezydent polityk PiS wspiera z ogromnym samozaparciem, mimo widocznych – na przykad w sprawie Trybunau Konstytucyjnego – wtpliwoci. Niestety, PiS tak przyzwyczai si do tego poparcia, e przy pierwszej rnicy zda potraktowa Prezydenta po prostu jak jednego z politykw wikszoci. Kontrordzie pani premier Szydo byo najbardziej spektakularn, cho bynajmniej nie najbardziej drastyczn reakcj. Ci, do ktrych zaufania Prezydent mia najwiksze prawo – fatalnie zdali egzamin z szacunku po prostu dla Pastwa.

Osobista rola Prezydenta najbardziej uwyrania si w polityce zagranicznej. Deklaracja bukaresztaska rodkowoeuropejskich pastw NATO znakomicie rozszerzya solidarno naszego regionu na kwestie bezpieczestwa, cho tak czsto wrono, e nie wyjdzie ona poza wsplne stanowisko w sprawach imigracji. Rwnie wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie pokazaa, e mimo wszystkich napi midzy USA a pastwami dominujcymi w Unii Europejskiej – Polska jest w stanie budowa bezporednie relacje z najwaniejszymi partnerami.

Prezydent rwnie wyrni si na kluczowym polu spraw cywilizacji chrzecijaskiej, cho w tej sprawie nie byy to dziaania wystarczajce. Ordzie Prezydenta na 1050. rocznic chrztu Polski odbio si szerokim echem w rodowiskach katolickich w Europie. Tym bardziej szkoda, e mimo apeli (rwnie w tym miejscu) jubileuszowym obchodom nie nadano wymiaru midzynarodowego. Bya to znakomita okazja, by o wiernoci cywilizacji chrzecijaskiej powiedzie wsplnie z Wgrami i by moe innymi pastwami Europy rodkowej. Polska moe by liderem opinii chrzecijaskiej w Europie, organizujc skuteczn opozycj wobec atakw na religi, rodzin i prawo do ycia. Jeli nie podejmiemy tej roli odwanie – bdziemy i tak pod nieustajc presj. Do rangi symbolu (na tle nieobecnoci premier, marszakw izb, liderw partyjnych) urasta obecno Prezydenta w czasie ogoszenia Jubileuszowego Aktu Przyjcia Jezusa Chrystusa za Krla i Pana w naszej Ojczynie. Szkoda jednak, e Prezydent nie zdecydowa si (o co apelowaem) na oficjalne ordzie w czasie atakw na prawo do ycia, by przypomnie, e debata o praktycznych rozwizaniach chronicych ycie musi toczy si w wiadomoci faktu, e chodzi – jak to potwierdzi Trybuna Konstytucyjny 28 maja 1997 roku – o niezbdny warunek funkcjonowania praworzdnej demokracji.

Dzi komentatorzy zastanawiaj si, jak dalej potoczy si polityka Prezydenta w planie wewntrznym, w polityce krajowej. Wydaje si, e Andrzej Duda ma przed sob cztery drogi. Pierwsza to zaoenie, e wobec niepewnego poparcia PiS ta kadencja moe nie mie kontynuacji i chodzi przede wszystkim o to, by j dobrze wypeni, skupiajc si po prostu na wykonaniu podjtego mandatu. Druga to wiara, e dwukrotna interwencja skutecznie przypomni partii PiS o konstytucyjnych uprawnieniach Prezydenta i nakoni wadze partyjno-rzdowe do uwzgldniania jego stanowiska za kadym razem, gdy Prezydent bdzie zwraca uwag na wane elementy interesu publicznego. Trzecia to budowanie wasnego obozu poprzez odwoanie si do wszystkich wyborcw, ktrzy poparli go 24 maja 2015 roku. Czwarta to balans midzy rzdem i opozycj, odnoszenie wasnej roli arbitra przede wszystkim do gwnych si politycznych.

Kady z nas ma zapewne swoje wyobraenia o tym, ktra z tych drg jest najbardziej waciwa dla dobra wsplnego Polski i ktra jest realna. Decyzje bdzie podejmowa Prezydent. I niezalenie jakie podejmie (cho drogi te rwnie si krzyuj) – zawsze naley okazywa szacunek jego osobie i jego urzdowi. Tym bardziej – im bardziej inni o tym zapominaj.•

rdo: Go Niedzielny.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]