Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-05-2008
"Apeluj do PiS: skoczcie te gry" - wywiad z Markiem Jurkiem w "Naszym Dzienniku"

Z Markiem Jurkiem, przewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej, marszakiem Sejmu V kadencji, kandydatem w wyborach uzupeniajcych do Senatu na Podkarpaciu, rozmawia Izabela Boraska

Jak Pan interpretuje zabiegi posw Prawa i Sprawiedliwoci w kwestii moratorium na wykonywanie aborcji?

- PiS wycofao si z jednoznacznego poparcia dla cywilizacji ycia ju rok temu. Kiedy dzisiaj przewodniczcy Gosiewski podwaa potrzeb nowych dziaa na rzecz cywilizacji ycia, mwi tak naprawd, e nie trzeba uruchamia dyplomatycznego wsparcia dla Stolicy Apostolskiej, e nie trzeba budowa chrzecijaskiej opinii midzynarodowej, nie trzeba wystpowa w obronie naturalnych praw czowieka, od innych pastw oczekujc przynajmniej takiej ochrony ycia, jak mamy w Polsce. Ale jednoczenie, gdy Trybuna Rady Europy wystpi przeciw Polsce w sprawie pani Tysic - premier Kaczyski pokornie to przyj i nie mwi, e sprawa ochrony ycia jest w Polsce uregulowana i zamknita. Niestety, stanowisko PiS jest bardzo dwuznaczne, traktuje spraw ochrony ycia jako "wan dla katolikw", a nie wyraajc naturalne prawo kadego dziecka do urodzenia i solidarnoci ze strony spoeczestwa. Trzeba walczy o waciwe zrozumienie praw czowieka opartych na obowizku pastwa wobec ludzi najsabszych, na poszanowaniu godnoci ludzkiej.

W PiS jest pewna dezorientacja w tym wzgldzie. Nie wiadomo, jaki konsensus klub zamierza osign.
- Apeluj do prezesa Kaczyskiego i klubu Prawa i Sprawiedliwoci o jak najszybsze zakoczenie tych gier. Dalsze kluczenie w tej sprawie coraz bardziej przypomina sytuacj sprzed roku, gdzie PiS, zamiast budowa poparcie dla sprawy, przewlekao debat konstytucyjn, wiedzc, e tym samym osabia gos opinii publicznej i usprawiedliwia stanowisko politykw odmawiajcych wprost obrony ycia. W innych sprawach PiS potrafio by bardzo kategoryczne, ale nie w obronie najsabszych. Jak w tej sytuacji dziwi si rezerwie PO, wypowiedziom marszaka Komorowskiego, jeeli uzasadniaj je Joanna Kluzik-Rostkowska czy Przemysaw Gosiewski. Powtarza si dokadnie sytuacja sprzed roku. Oczywicie, PiS w kocu poprze moratorium, oby nie tak jak przed rokiem - dopiero wtedy, gdy osabi gos opinii publicznej i gdy po cichu zbuduje opozycj wobec sprawy.

Sytuacja jest podobna, ale jednak nie taka sama.
- Oczywicie. Rok temu politycy ze rodowiska PC - PiS (co nie dotyczy takich politykw jak Krzysztof Tchrzewski czy Krzysztof Jurgiel) przeciwstawili prawu do ycia najbardziej dramatyczne kazusy jego obrony. Wymylali problemy, mimo e w zmianie Konstytucji chodzio o norm ogln, a nie adne regulacje szczegowe. Ale dzi chodzi ju wycznie o osd moralny, a te napotyka on opory i hamowanie, tak jakby PiS nie chciao budowania moralnego wsparcia opinii midzynarodowej dla cywilizacji ycia i Kocioa.

Sugeruje Pan, e powoany zesp to wirtualna przykrywka?
- Ta sprawa cignie si ju trzy miesice, bo ju w lutym zwrciem si o dziaania do prezydenta, premiera i marszakw obu izb. Tymczasem rzecz powinna by zaatwiona w cigu dwch dni, na jednym posiedzeniu Prezydium Sejmu, gdzie marszaek Putra powinien przeprowadzi ponadpartyjn inicjatyw uchway w tej sprawie. Czy tylko w sprawach odstpstw ideowych moliwe s ponadpartyjne porozumienia, jak ukad w Juracie? Nie ma adnych przeszkd, eby marszakowie Niesioowski, Komorowski, Putra i Kalinowski w imieniu Prezydium Sejmu zaproponowali jasn deklaracj zobowizujc rzd do wystpienia na forum Zgromadzenia Oglnego ONZ o potpienie praktyk i ideologii aborcyjnej jako drastycznego naruszenia praw czowieka. A tu ju mamy trzeci miesic, kiedy ta sprawa si cignie w sposb zupenie jaowy i coraz bardziej mczcy opini publiczn. Mamy atmosfer sporu w sprawie moralnie najzupeniej oczywistej.

rdo: "Nasz Dziennik", 8 maja 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]