Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
06-05-2008
Oświadczenie Marka Jurka

Oświadczenie Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, w kwestii propozycji zmian konstytucyjnych:

1. Debata konstytucyjna powinna mieć charakter ogólnonarodowy. Szczególna rola ugrupowań parlamentarnych nie zastąpi włączenia w tę debatę całego społeczeństwa obywatelskiego – środowisk społecznych, ośrodków opinii publicznej, Kościoła. Patronem i gwarantem otwartości takiej debaty powinien być Prezydent Rzeczypospolitej.

2. W nowej Konstytucji niezbędne jest potwierdzenie, iż źródłem praw człowieka jest przyrodzona i niezbywalna godność przysługująca każdemu człowiekowi od chwili poczęcia. Wprowadzenie tej poprawki konstytucyjnej będzie najlepszym zadośćuczynieniem Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej za torpedowanie prac konstytucyjnych w poprzedniej kadencji oraz pozwoli potwierdzić chrześcijański charakter partii odwołujących się w swoich programach do nauki społecznej Jana Pawła II.

3. Konstytucja – ze względu na kluczowe znaczenie dla polityki polskiej współpracy europejskiej – powinna wyraźnie stwierdzać, że Polska działa na rzecz chrześcijańskich zasad cywilizacji europejskiej. Jest to niezbędne dla określenia sposobu działania Polski na forum organizacji międzynarodowych, którym na podstawie art. 90 Konstytucji przekazano część kompetencji władz Rzeczypospolitej.

4. Dla uzdrowienia polskiego życia publicznego niezbędne jest, zgodnie z obietnicami rządzącej dziś Platformy Obywatelskiej, umożliwienie wprowadzenia większościowej ordynacji wyborczej. Większościowa ordynacja wyborcza zmniejszy nieuprawniony wpływ na życie publiczne central partyjnych, podporządkowującej debatę publiczną swoim partykularnym interesom, a energie partii skieruje ku reprezentacji poszczególnych nurtów opinii publicznej.

5. Konstytucja powinna wykluczyć możliwość zasiadania w Parlamencie osób skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione z winy umyślnej.

(-) Marek Jurek, 6 maja RP 2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]