Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
06-05-2008
Owiadczenie Marka Jurka

Owiadczenie Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, w kwestii propozycji zmian konstytucyjnych:

1. Debata konstytucyjna powinna mie charakter oglnonarodowy. Szczeglna rola ugrupowa parlamentarnych nie zastpi wczenia w t debat caego spoeczestwa obywatelskiego – rodowisk spoecznych, orodkw opinii publicznej, Kocioa. Patronem i gwarantem otwartoci takiej debaty powinien by Prezydent Rzeczypospolitej.

2. W nowej Konstytucji niezbdne jest potwierdzenie, i rdem praw czowieka jest przyrodzona i niezbywalna godno przysugujca kademu czowiekowi od chwili poczcia. Wprowadzenie tej poprawki konstytucyjnej bdzie najlepszym zadouczynieniem Prawa i Sprawiedliwoci oraz Platformy Obywatelskiej za torpedowanie prac konstytucyjnych w poprzedniej kadencji oraz pozwoli potwierdzi chrzecijaski charakter partii odwoujcych si w swoich programach do nauki spoecznej Jana Pawa II.

3. Konstytucja – ze wzgldu na kluczowe znaczenie dla polityki polskiej wsppracy europejskiej – powinna wyranie stwierdza, e Polska dziaa na rzecz chrzecijaskich zasad cywilizacji europejskiej. Jest to niezbdne dla okrelenia sposobu dziaania Polski na forum organizacji midzynarodowych, ktrym na podstawie art. 90 Konstytucji przekazano cz kompetencji wadz Rzeczypospolitej.

4. Dla uzdrowienia polskiego ycia publicznego niezbdne jest, zgodnie z obietnicami rzdzcej dzi Platformy Obywatelskiej, umoliwienie wprowadzenia wikszociowej ordynacji wyborczej. Wikszociowa ordynacja wyborcza zmniejszy nieuprawniony wpyw na ycie publiczne central partyjnych, podporzdkowujcej debat publiczn swoim partykularnym interesom, a energie partii skieruje ku reprezentacji poszczeglnych nurtw opinii publicznej.

5. Konstytucja powinna wykluczy moliwo zasiadania w Parlamencie osb skazanych prawomocnymi wyrokami za przestpstwa cigane z oskarenia publicznego, popenione z winy umylnej.

(-) Marek Jurek, 6 maja RP 2008Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]