Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
08-12-2017
Czego oczekujemy od nowego rzdu? - stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej

Po pierwsze – jednoznacznoci, jasnoci zasad spoecznych, ktrymi si bdzie kierowa. Rzd powinien publicznie, na forum narodowym i midzynarodowym, zadeklarowa, e kieruje si zasadami cywilizacji chrzecijaskiej – ze wzgldu zarwno na dobro Polski, jak i Europy.

Po drugie – rzetelnego wykonywania prawa w zakresie ochrony ycia i praw rodziny, wyranego odwoywania si do orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997 i do Uchway Sejmu z 11 kwietnia RP 2003 oraz zdecydowanego wsparcia inicjatyw spoecznych w obronie tych praw.

Po trzecie – wyranej, a nie tylko werbalnej, opozycji wobec dzisiejszej polityki Unii Europejskiej. Nasze stanowisko nie moe sprowadza si do postulatu „jednakowej prdkoci”, bo dzi jest to jednakowa prdko w dekadencji. Naszymi partnerami politycznymi powinny by rodowiska dce do zmian w Europie.

Po czwarte – zaproponowania (w pierwszym rzdzie pastwom Europy rodkowej) zawarcia Konwencji Praw Rodziny i natychmiastowego wypowiedzenia konwencji stambulskiej, zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym przez czoowych politykw obozu PiS-owskiego przed wyborami.

Po pite – ochrony fundamentw rozwoju Rzeczypospolitej, a wic trwaego zachowania waluty narodowej. Potrzebna jest jasna deklaracja woli trwaego zachowania waluty narodowej i nietykalnoci art. 227 Konstytucji.

Po szste – ochrony granic handlowych Polski i Europy, a wic w pierwszym rzdzie odmowy ewentualnego przyjcia traktatu TTIP (w wypadku wznowienia negocjacji w tej sprawie) i odejcia w dogodnym momencie od traktatu CETA.

Po sidme – realnego, a nie telewizyjnego dialogu spoecznego, w szczeglnoci powanego traktowania opinii katolickiej, bez ktrej poparcia nie byoby dzisiejszej wikszoci, a ktr wadza powinna wspiera, a nie demontowa, sprowadzajc do roli wyborczego zaplecza.

Po sme – wzmacniania opinii publicznej, a nie jej destrukcji. W naszym kraju potrzebne s daleko idce zmiany, ale musz by one oparte na jednoznacznych kryteriach spoecznych, a nie na uznaniu wadzy. Wadza powinna jak najszybciej wycofa si z antyobywatelskich zmian w ordynacji wyborczej.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Marek Jurek, Marian Pika, Krzysztof Kawcki, Jan Klawiter, Lech uczyskiCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]