Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
13-11-2017
Nie dla zwiększenia władzy partyjnych bossów - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej od początku opowiada się za gruntowną reformą polityczną opartą o większościową ordynację wyborczą. Jesteśmy więc zdecydowanie przeciw zaprezentowanym przez większość rządową propozycjom likwidacji ordynacji większościowej w wyborach samorządowych. Wybory jednomandatowe należy rozszerzyć na sejmiki oraz powiaty a nie je likwidować.
Zasadniczą cechą dzisiejszego polskiego systemu politycznego jest zdominowanie różnic ideowych i programowych przez ambicje kierownictw partyjnych, wykorzystujących swoje stronnictwa jak zdyscyplinowane armie do rozgrywania niekończących się konfliktów. Odbywa się to kosztem realizacji konkretnych zobowiązań społecznych i zdolności ugrupowań do współpracy. Wprowadzenie ordynacji większościowej na wszystkich szczeblach wyborów (czyli zarówno w wyborach samorządowych, jak i parlamentarnych) traktujemy jako element koniecznej reformy polskiej polityki. Propozycja PiS idzie w kierunku przeciwnym, jeszcze pogarsza stan obecny.
Ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych powinna ułatwiać, a nie utrudniać start w wyborach wszystkim aktywnym obywatelom i środowiskom lokalnym. Propozycja PiS uzależnia możliwość startu danej osoby w wyborach od decyzji bossów partyjnych lub grup interesów. Jest to oczywiste ograniczenie wolności obywatelskich. Prawica Rzeczypospolitej od początku, konsekwentnie domaga się zmian idących w odwrotnym kierunku - zwiększania wolności obywatelskich.
Potrzeba wzmacniania, a nie osłabiania osobistej odpowiedzialności polityków przed społeczeństwem. Potrzeba autentycznego samorządu, a nie wmontowywać go w grę partyjnych central o władzę.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:


(-) Marian Piłka
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Piotr Strzembosz
Radny Sejmiku Mazowieckiego

(-) Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]