Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
16-08-2017
Nasz Dziennik - Boro: Bezbronni wobec mediw

ROZMOWA / z Piotrem M. Boroniem, historykiem, senatorem VI kadencji, czonkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010, penomocnikiem okrgowym Prawicy Rzeczypospolitej w Krakowie.

Ma Pan swoje ulubione programy w mediach publicznych?


– Najwyszej ceni sobie reportae w Polskim Radiu, ktre stoj od lat na bardzo wysokim poziomie. Z mediw publicznych sporadycznie ogldam co wrzuconego na YouTube. Bardziej ceni jednak audycje w Radiu Maryja czy Telewizji Trwam ni te w mediach publicznych i mam wraenie, e np. prezes Kaczyski, gdy ma co waniejszego do ogoszenia, to te woli t drog komunikowa si z Polakami.

Czy KRRiT jako stranik adu medialnego, ktra ma zapewni przede wszystkim pluralizm w mediach, wypenia swoj rol?

– Kady, kto pamita PRL, ten musi doceni, e od jakiego czasu mamy pluralizm medialny i to jest dua warto. Ale ludzie – i to dobrze – zawsze pragn lepszej zmiany ni dobrej, wic ponarzekam. Krajowa Rada bya inna w moich czasach, inna za PO, inna jest w tej chwili. To s tendencje, ktre kady wyczuwa. Poniewa nadanie w KRRiT jest polityczne, zatem jest nie do uniknicia, by od razu nie zostaa zakwalifikowana jako upolityczniona. Szukajc zagodzenia tych zjawisk, mona by w nowej ustawie zarezerwowa miejsca dla opozycji czy tak wyduy kadencj Rady, by jej urzdowanie nie pokrywao si z konkretn opcj polityczn.

Pan tego upolitycznienia dowiadczy osobicie w 2010 roku po katastrofie smoleskiej.

– wczesny skad KRRiT odwoa penicy obowizki prezydent Bronisaw Komorowski i szybko mianowa swoich ludzi. Do dzi otwarte pozostaje pytanie, czy mia do tego prawo jako p.o. prezydent. Wwczas gorcy by temat przydziau miejsc na multipleksie, wic spieszy si.

Dzisiaj te media publiczne s cile powizane z wadz.

– Media publiczne tradycyjnie padaj upem rzdzcych. Najnowsza historia Polski pokazuje jednak, e to nie gwarantuje utrzymania wadzy. Ludzie bardzo szybko wyczuwaj tendencje propagandowe, a czsto zarzdzajcy mediami publicznymi w mao subtelny sposb prbuj si przypodoba swoim politycznym mocodawcom. Zamiast robi dobre media, ktre przekonayby do siebie ludzi, pragn zademonstrowa, e s po konkretnej politycznej stronie.

W telewizji publicznej czuje si, e Jacek Kurski wyznaje okrelon opcj nawet wewntrz koalicji. Podobnie jest w regionalnych oddziaach telewizji, cho na mniejsz skal. Pytanie, w jaki sposb na przyszo mona by tego unikn.

Rzetelne wypenianie misji przez media publiczne nie byoby sposobem na odpolitycznienie?

– W Polsce „misja mediw publicznych” to zwrot wytrych uywany podczas wysuwania oskare pod adresem mediw publicznych, cho cigle jest ono niezdefiniowane do koca.

A jak Pan rozumie misj mediw publicznych?

– Poza oczywistym dobrym poziomem, na przestrzeganiu dostpu do czasu antenowego telewizji publicznej przez rne komitety wyborcze w kampanii wyborczej. Co akurat jest w Polsce realizowane, cho my, Polacy, tego nie doceniamy, bo dobre traktujemy jako oczywiste…

Gorzej jest z tendencj do propagandy, jaka wystpuje w telewizji. To powszechne zjawisko niedotyczce tylko ostatnich lat, ale w ogle widoczne w telewizji publicznej od czasw PRL. Nie do uniknicia zupenie, cho trzeba na bieco reagowa na poszczeglne przypadki. KRRiT i Rada Etyki Mediw powinny by za uwagi abonentw tylko wdziczne.

Inn kwesti dotyczc misji mediw publicznych s sprawy etyczne. Spodziewaem si w tym zakresie wikszej poprawy po objciu rzdw przez obecn wadz. W mediach publicznych jest wiele rzeczy, ktre mog deprawowa. Mamy system ostrzegania rodzicw przed treciami niepodanymi dla maych dzieci, natomiast czy to w dyskusji politycznej, czy w filmie fabularnym, nawet w reklamie, niestety w porze powszechnego dostpu, niedozwolone treci lub choby intymne reklamy pojawiaj si nader czsto.

To kwestia wraliwoci osb, ktre w mediach pracuj.


– Dokadnie! Co pewien czas opini publiczn poruszaj informacje na temat poszczeglnych grup zawodowych. Media znajduj chtnie przypadki niskiego poziomu moralnego np. lekarza, urzdnika, nauczyciela. Uwaam, e dzi od ludzi tworzcych publiczne media powinno si wymaga take wysokiego poziomu moralnego. Dotyczy to zarwno „zaogi” z budynku przy ul. Woronicza w Warszawie, jak orodkw regionalnych i w ogle wszystkich mediw. Dzi, niestety, powszechna opinia gosi, e morale w tym rodowisku jest nisze ni w caoci spoeczestwa.

Czego brakuje na publicznej antenie?

– Na przykad programw edukacyjnych. Dzi TVP nie moe si poszczyci solidn produkcj w tej kwestii. Widzowie nastawieni choby na ambitne filmy dokumentalne korzystaj z produkcji BBC czy innych zagranicznych nadawcw, gdzie przy okazji dobrego przedstawienia technicznego przyjmujemy pewne tendencje w komentarzu. To wystpuje w rnych kwestiach historycznych, etycznych czy politycznych. Na przykad, przy historii muzyki popularnej zagraniczni twrcy, podsuwajc dobr jako techniczn programu, maj rwnie przy okazji pole do popisu dla pewnej swojej tendencji etycznej, tworz autorytety z muzykw, ktrych moim zdaniem powinno si ceni wycznie za twrczo, ale nie mog by wzorem dla modziey.

Kogo konkretnie?

– Byem wiadkiem emitowania w Polsce programw z historii muzyki, gdzie byli lansowani twrcy z lat 60., zdecydowanie amoralni ludzie, narkomani, a ich wady pokazywano w bardzo pozytywnym wietle, eby dzi ich przyj jako autorytety. Myl, e produkcja polska powinna poprawi ten stan rzeczy.

Z wyksztacenia jestem historykiem. Boli mnie, e waciwie zupenie zaniedbana jest w Polsce polityka historyczna dotyczca czasw przed XX wiekiem. Na szczcie witowalimy rocznic chrztu Polski… Ale generalnie w mediach jest tendencja, by oddziela witych od naszego ycia narodowego. Oni nie funkcjonuj w tej przestrzeni. Czego jednak spodziewa si po twrcach, ktrzy wywodz si ze starej szkoy PRL-owskiej. Oni tego po prostu nie czuj i nie znaj. Tymczasem trzeba przewartociowa sposb kreowania autorytetw stosowany w PRL.

Najwaniejsza jest jednak edukacja medialna!

Polacy ulegaj medialnej manipulacji, bo nie maj wiadomoci, e s jej poddawani?

– Miaem okazj zapozna si z tym tematem na arenie midzynarodowej i dowiadczy, jak w Polsce ten temat si lekceway. Polacy s uczeni czytania, pisania, rnych rzeczy, natomiast to, co jest podstawow umiejtnoci, czyli odrnianie prawdy od kamstwa, jest najbardziej zaniedbywane. A metod medialnych manipulacji powinnimy si uczy na rnych etapach ksztacenia. Zaniedbania na tym polu upatrywabym w tendencjach politycznych. Ludzie mediw niechtnie udostpniaj wiedz o manipulacji i o sztuczkach, bo to jest ich sia.

Kij ma zawsze dwa koce. Wolno daje tylko prawda. Jak uwraliwia na ni Polakw, ktrzy zalewani s rnego rodzaju wiadomociami?

– To, co dobrego mona da polskiemu odbiorcy, to narzdzia, by mg si broni przed propagand. Wystarczy w szkole czy w programie telewizyjnym wyemitowa trzy rne wywiady, a potem pokaza, ktry zosta wykonany najlepiej. Ludzie zobacz, w jaki sposb mona przy yczliwoci albo niechci prowadzi wywiady telewizyjne.

Udao mi si kiedy we wsppracy z naukowcami stworzy forum edukacji medialnej. Powsta nawet dokument „Narodowy program edukacji medialnej”, ktry jest prawie gotowy do wdroenia. Do tej pory jednak nie spotka si on z zainteresowaniem ani politykw, ani telewizji, cho w badaniach, ktre kiedy przeprowadzi OBOP, ludzie wykazali, e chc edukacji medialnej. Oczekuj od szkoy i mediw, e otrzymaj takie narzdzia.

Wysza Szkoa Kultury Spoecznej i Medialnej od lat prowadzi warsztaty medialne na terenie caej Polski.

– Jest z tego znana i ceniona, to jeden z najsilniejszych orodkw. Ta edukacja mimo wszystko nie obejmuje caej Polski, a prawo do niej maj wszyscy Polacy, by poradzili sobie np. ze sztuczkami wyborczymi.

Czy na wiecie taka edukacja jest prowadzona?

– Dzi edukacja medialna znajduje si w systemie szkolnym m.in. w Anglii, RPA, Nowej Zelandii, USA, Kanadzie i w lepszych szkoach na caym wiecie. Ostatnio cakiem niele funkcjonuje na Wgrzech. To jest konieczno naszych czasw.

Jej prekursorem w latach 50. by o. John Culkin, jezuita. Porwnywa edukacj medialn do nauki pywania: „Jeeli mieszkasz nad morzem i boisz si, eby twoje dziecko nie utono, to nie odgradzaj si od morza murem, ale naucz dziecko pywa”. Ojciec Culkin widzia, jakiego spustoszenia moralnego, politycznego i materialnego dokonay totalitaryzmy XX wieku oparte o manipulacj medialn. One pierwsze wychwyciy postp techniczny. Mussolini, Hitler, Stalin czy Lenin to wczeniej redaktorzy. Wikszo przywdcw w okresie midzywojennym to byli ludzie, ktrzy parali si mediami. Niestety, wykorzystali w bardzo zym celu to, co powinno ludziom suy. rodki przekazu stay si dla nich rodkami manipulacji.

Nie wyobraamy sobie zawadnicia umysami Niemcw przez Hitlera bez radia i kina. Wiemy, jak ogromn wag przykada najpierw Lenin, a potem Stalin do kina. Po caym Zwizku Sowieckim jedziy kina objazdowe, a ludzie rozdziawiali buzie, wierzc we wszystko, co jest na ekranie.

Brak edukacji medialnej Polakw jest bardzo brzemienny w skutkach. atwo dajemy si dzieli jako spoeczestwo przez niektre rodowiska, ktre podgrzewaj antagonistyczne nastroje, zamiast budowa narodow wsplnot.
– Ludzie powinni dostawa nie ryb, ale wdk. Mona mwi o cichej zmowie rnych twrcw mediw, ktrzy swoj wiedz wol sprzeda politykom ni narodowi. To jest groba, ktra wyziera z kadej strony. Przypomn, e dopiero po jakim czasie okazao si, e Aleksander Kwaniewski wygra wybory, bo si odchudzi i nosi niebieskie koszule.

Niestety, nic nie zapowiada poprawy na przyszo w zakresie lepszej edukacji medialnej Polakw. W programach edukacyjnych na poziomie szkoy bya ju cieka edukacji medialnej, ale zostaa zaniedbana.

Wracajc do wtku edukacyjnego w zakresie polityki historycznej. W tym roku TVP wprowadzi na anten serial o Kazimierzu Wielkim. To krok w dobrym kierunku?

– Jak obejrz cao, to chtnie podziel si opini. Na pewno warto te odkama polski sarmatyzm, ktry zosta bardzo napitnowany, eby udowodni, e Polacy nie s zdolni do samostanowienia i konieczne byy rozbiory. Spoeczestwo szlacheckie, ktre byo na bardzo dobrym poziomie w porwnaniu z reszt wczesnego wiata, pado tego ofiar. Upowszechnienia wymaga wiedza o naszych witych. To przecie najlepsi z Polakw!

Wtkw z polskiej historii godnych ukazania wiatu w publicznych mediach jest bardzo wiele. Jednak przez ostatnie lata telewizja publiczna raczya widzw filmami ukazujcymi wietno muzumanw.

– To jest szczeglnie niebezpieczne. Takich filmw jest wicej, jak np. Stevena Spielberga ukazujcego dobrego Niemca i zych Polakw. Jeli patrzymy na histori z perspektywy Stambuu, to zaczynamy bra stron gwnych bohaterw filmu, nawet jak s bandytami. To samo dotyczy caej historii Polski. Jeli importujemy filmy ukazujce histori Polski z perspektywy Rosjan, Niemcw czy Austriakw, to – wedug tego, jakim tumaczeniom ulegn rodacy, nastpuj rozbiory w wieku XXI. I chocia nie rozbiory terytorium jak w XVIII wieku, to rozbiory mentalnoci Polakw poprzez podzielenie ich na rne opcje. Osoby lubice np. film niemiecki, same nie wiedz, kiedy przyjm bismarckowskie spojrzenie na histori Polakw. A kto inny po filmie rosyjskim o Katarzynie II uzna, e rozbiory Polski byy konieczne.

Wielkie brawa dla autora tytuu cyklu wywiadw w Telewizji Trwam „Polski punkt widzenia”! Uwaam, e mamy powane braki w walce ideologicznej pokazujcej polski punkt widzenia na rne sprawy. To jest walka o tosamo, waniejsza dzi od rakiet. Filmy fabularne czy dokumentalne to doskonae narzdzie, po ktre powinnimy sign. Bohaterw do obsadzenia w gwnych rolach mamy w naszej historii tysice, a Francuzi nakrcili ju chyba wicej podkolorowanych filmw o swoim ruchu oporu ni my dzie opartych na faktach.

A jak to, co Pan mwi, ma si do realiw w naszych mediach publicznych?

– Po dwch latach mona stwierdzi, e ekipa, ktra przeja wadz, nie miaa gotowego pomysu na media. Wprawdzie PiS zapowiadao, e idzie do wyborw z przygotowanymi ustawami, ale teraz wida, e nie byo pomysu ani na finansowanie (np. form abonamentu), ani na reform struktury mediw. Nastpiy tylko zmiany personalne, jednak nie w myl „oddamy media spoeczestwu”, a raczej „my wam pokaemy!”. Czsto wic potne telewizje przegrywaj nawet z domorosymi talentami w internecie.

Trudno te nazwa reform utworzenie Narodowej Rady Mediw. To ciao suce wymianie personalnej, a nie dowd na wycignicie wnioskw z dotychczasowych bdw popenianych w mediach publicznych. Polacy coraz mniej utosamiaj si z TVP, bo z wasnej woli abonamentu paci nie chc i spada ogldalno. Zaoga TVP konsumuje po staremu wielkie pienidze bez widocznej poprawy tzw. kontentu, czyli emitowanych programw. Ktnia gadajcych gw to najtasze, ale niezbyt ambitne zatykanie ramwki.

Czy uda si to zmieni?

– Obecna wadza ma jeszcze dwa lata, by to zmieni przed wyborami. Dajmy im szans, cho czas leci.

Dzikuj za rozmow.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]