Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
30-07-2017
Dr Krzysztof Kawcki dla Frondy: Opozycja totalna realizuje scenariusz Berlina!

Damian wierczewski, Fronda.pl: Komisja Europejska pomimo prezydenckiego weta chce uderzy w Polsk. Frans Timmermans stwierdzi, e wadze maj miesic na odpowied. Jak Pan odebra t informacj? Bya zaskakujca, czy jednak po KE mona si byo tego spodziewa nawet mimo weta?

Dr Krzysztof Kawcki, Prawica Rzeczypospolitej:
Myl, e bez wzgldu na decyzj prezydenta moglimy si spodziewa, e Komisja Europejska postpi w ten sposb. Prby ingerencji w proces reformy sdownictwa ze strony KE pojawiay si ju na etapie projektowania ustaw. Moim zdaniem to jedynie pretekst do tego, by po raz kolejny wywiera presj na Polsce.

Skd ta ch do cigego wywierania presji na nasz kraj?

Przede wszystkim w Unii Europejskiej dominuj Niemcy, a wic polityka zagraniczna UE jest w duej mierze realizowana zgodnie z interesami naszego zachodniego ssiada. W ostatnim czasie presja si nasilia, co jak myl ma zwizek z wizyt prezydenta Donalda Trumpa. Take z inicjatyw Trjmorza, ktra wydaje si nabiera bardziej realnego ksztatu. Niemcy oczywicie nie s zainteresowane tym, aby w tej czci Europy doszo do konsolidacji wspomnianych pastw – trac tym samym moliwo wywierania na nie wpywu. Konsolidacja krajw Europy rodkowej jest moim zdaniem jednym z powodw tych naciskw. Naturalnie pozostaje te kwestia relokacji, ktr realizuje Unia Europejska, a ktrej wielkim zwolennikiem s wanie Niemcy. Sdz, e to kwestia zasadnicza. rodki nacisku s moim zdaniem narzdziami, ktre maj sprawi, e Polska ulegnie.

W sprawie relokacji uchodcw rwnie poinformowano wczoraj, e Polska, Czechy oraz Wgry maj miesic na odpowied na tzw. „uzasadnione opinie”. KE przechodzi zatem do kolejnego etapu procedury przeciw tym trzem krajom. Jak powinna zareagowa Polska na obie te kwestie? Jest w ogle jaki zoty rodek, ktry moe zadowoli obie strony?

Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzie. Sdz, e w kwestii relokacji Polska ze swojej strony przedstawia waciwie wszelkie argumenty. Wszystko zostao powiedziane - dalsza dyskusja w zasadzie nie ma sensu. Co do kwestii reformy wymiaru sprawiedliwoci, odpowied powinna by jednoznaczna – to nie jest kompetencja UE, a suwerennego pastwa polskiego. Dziaania Komisji wykraczaj poza ustalenia traktatowe oraz jej kompetencje. Wobec tego nie sposb znale tu zoty rodek. Mona byoby o nim mwi, gdy istniaa ze strony Komisji jakakolwiek dobra wola, tej jednak nie wida. Nie ma take adnej merytorycznej dyskusji na ten temat. Tak naprawd najbardziej skuteczn odpowiedzi byoby zjednoczenie si wszystkich liczcych si ugrupowa politycznych w Polsce, take opozycyjnych i przeciwstawienie si dyktatowi Komisji Europejskiej. To byoby moim zdaniem dziaanie skuteczne. Wiadomo jednak, e na tak jednomylno nie moemy liczy, a wic Komisja Europejska bdzie swoje dziaania kontynuowaa. One s co prawda dla opozycji korzystne, ale kosztem polskiej racji stanu.

Kilka dni temu w internecie pojawiy si komentarze internautw, ktrzy Timmermansa ochrzcili mianem lidera opozycji totalnej w Polsce. Suchajc jego wczorajszych wypowiedzi jeszcze bardziej moemy by o tym przekonani? A moe to opozycja dziaa tak, jak chciaby tego Timmermans i wielu eurokratw?

Sdz, e mamy tu do czynienia z pewn synergi, cho bardziej trafna jest moim zdaniem druga teza. Unia Europejska, Niemcy i Timmermans pisz scenariusz, w ktrym przewidziano du rol wanie dla polskiej opozycji. S wykonawcami interesw zewntrznych. Sam wybr Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej nie by przecie przypadkiem, dokona si dziki Niemcom. Tu pojawiay si zreszt gosy, e co prawda Tusk nie jest najlepszym z moliwych kandydatw, ale nie chodzio o jako tylko o podporzdkowanie polskiej polityki. Te zalenoci wietnie pokazuje ostatni artyku „Die Welt”, gdzie stwierdzono, e dla Polski byoby najlepiej, gdyby premierem by Donald Tusk oraz gdyby zrezygnowano z koncepcji Trjmorza. Wtedy Polska byaby dziki temu podporzdkowana Niemcom. To obrazuje, e takie scenariusze pisane s poza granicami Polski. Idea Trjmorza, konsolidacji pastw Europy rodkowej oraz naciski na Polsk, Czechy i Wgry w sprawie relokacji uchodcw pokazuj, e to obecnie dwie kluczowe sprawy dla Unii Europejskiej. To jest przyczyn atakw UE. Kwestia reformy sdownictwa w Polsce to tylko pretekst. Mona si domyla, e znajd si i inne obszary, na ktre Unia Europejska bdzie usiowaa naciska.

Mwi Pan, e Unia Europejska bardzo mocno wspiera interesy Niemiec. Rwnie w przypadku gazocigu Nord Stream 2 licz si interesy wikszych graczy, a solidarno energetyczna pozostaje zarzucona. Czy wobec tego gboka reforma UE jest jeszcze moliwa do przeprowadzenia? Jeli tak – jak powinna wyglda?

Jestem bardzo sceptyczny co do tego, czy jest jeszcze moliwe przemodelowanie Unii Europejskiej, cho naturalnie naley do tego dy. UE w swoim zaoeniu nie miaa by superpastwem. Kluczow kwesti jest tutaj suwerenno pastw czonkowskich. Musimy jednak pamita, e ojcowie zaoyciele Unii Europejskiej – Schumann, de Gasperi – uwaali, e Europa powinna by zbudowana na zasadach chrzecijaskich, ale jednak kwestionowali zasady suwerennoci. Zakadali jednak idealistycznie pewien solidaryzm chrzecijaski. Unia Europejska zatem ju u swoich rde nie bya koncepcj, ktr propagowa choby Charles de Gaulle – Europ pastw suwerennych. Mimo tego w praktyce, gdy Polacy gosowali za wejciem do Unii Europejskiej, tworzyy j pastwa suwerenne. W midzyczasie nastpio w niej jednak wiele zmian i obecnie widzimy, e zaczyna si przeksztaca w superpastwo. Wszystkie zaoenia i postulaty dotyczce koncepcji federacyjnej UE, ktre w latach 90’ gosili chadecy czy socjalici, zaczynaj by realizowane. Denie do stworzenia jednego rzdu Unii Europejskiej z prezydentem, szefem MSZ, ministrem finansw, to droga donikd - utopia. Niestety jednak w dziejach wiata najwiksze zbrodnie popeniono w imi utopii wanie – wystarczy przypomnie rewolucj francusk czy komunizm.

Bardzo dzikuj za rozmow.

rdo: Fronda.pl.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]