Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-02-2017
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie spektaklu "Kltwa" granym w Teatrze Powszechnym w Warszawie

PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ wyraa dezaprobat dla ostatniej inscenizacji spektaklu pt. "Kltwa" w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Rozwaywszy rne argumenty sporu, jaki wybuch wobec skandalu, stwierdzamy, e przy poszanowaniu licencji artystycznej i w ogle prawa do wypowiedzi publicznej nie mona jednak przekracza norm moralnych w celu niszczenia wartoci, stanowicych o naszej tosamoci narodowej. Tym wiksz win za zo ponosz ludzie, ktrzy naduywaj takich wartoci jak tolerancja i sztuka. To, co zrobili autorzy spektaklu przekroczyo granice dobrego smaku. Zranio uczucia religijne wielu ludzi. W rnych pastwach spotkao by si to dawno ze srogimi karami. Apelujemy do odpowiednich organw pastwowych, aby w poczuciu odpowiedzialnoci za przestrze publiczn podjy zdecydowane kroki dla jej ochrony przed aktami wandalizmu kulturowego.

Trybuna Konstytucyjny podkrela w swoim orzecznictwie, e wolno sowa nie ma charakteru absolutnego i podlega ograniczeniom w zgodzie z zasad proporcjonalnoci. W swoim wyroku z dnia 6 padziernika 2015 r. TK susznie podnis, e „poza zakresem penalizacji z art. 196 k.k. pozostaje zatem publiczne wyraanie swoich negatywnych czy te krytycznych pogldw dotyczcych przedmiotu czci religijnej, o ile nie przybierze formy ani nie bdzie zawierao treci obiektywnie zniewaajcych.

Tym bardziej oburzajcym jest to, e takie niedopuszczalne inscenizacje odbywaj si w teatrze prowadzonym przez samorzd - miasto stoeczne Warszawa - i dotowane z budetu pastwa, na ktry wszyscy si skadamy. Polski podatnik paci na to ponad 7 mln z rocznie.

(-) Krzysztof Kawcki,
wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-)Piotr Boro,
penomocnik Prawicy w Krakowie

(-) Lech uczyski,
sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]