Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-12-2016
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej – przeciw ingerencji Unii Europejskiej w wewntrzne sprawy Polski

Dzisiejsza debata w Parlamencie Europejskim o stanie praworzdnoci w Polsce to kolejny etap w procesie ingerencji instytucji unijnych w wewntrzne sprawy Polski. Parlament Europejski kontynuuje dziaania podjte na pocztku 2016 roku przez Komisj Europejsk zmierzajce do destrukcji adu spoeczno-moralnego w naszym kraju. Dziaania te stanowi akt ideologicznej arogancji, pogardy dla pastwa polskiego i praw narodw europejskich.

Bezprawna ingerencja Unii Europejskiej w wewntrzne sprawy Polski jest konsekwencj przyjcia przez wadze pastwa polskiego – wbrew apelom Prawicy Rzeczypospolitej – Traktatu Lizboskiego, ktry wymierzony jest w zasady suwerennoci pastwowej, obniy pozycj Polski w UE i odrzuci jakiekolwiek odniesienie do chrzecijastwa i praw rodziny. Debata w PE o sytuacji wewntrznej w naszym kraju to potwierdzenie realizacji planw federalizacji Europy, zapocztkowanej przez Traktat Lizboski.

Wzywamy rzd RP do wyraenia jasnego stanowiska wobec wadz UE, e dziaania podjte przez Komisj Europejsk przeciw pastwu polskiemu i kontynuowane przez Parlament Europejski stanowi akt ideologicznej arogancji, pogardy dla praw narodw i niezrozumienia dla zasad solidarnoci europejskiej. Oczekujemy, e rzd polski przeciwstawi si destrukcyjnej dziaalnoci kierownictwa UE wymierzonej w zasad suwerennoci pastwa polskiego.

Pastwo polskie powinno zada od Unii Europejskiej zaniechania wspierania aborcjonizmu i politycznego ruchu homoseksualnego oraz wycofania si z narzucania imigracyjnej polityki multikulturalizmu Polsce i innym pastwom Europy rodkowej.

Nie dla destrukcji suwerennoci pastw europejskich ze strony Unii Europejskiej.


(-) Marian Pika,
wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki,
wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Jan Klawiter,
pose na Sejm RP, przewodniczcy Prawicy na Pomorzu

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]