Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-11-2016
Deklaracja Prawicy - Pierwsza z naszych wolnoci!

W dniu Narodowego wita Niepodlegoci Prawica Rzeczypospolitej skada hod Wszystkim, ktrzy Niepodlegej Polsce oddali swoje ycie, siy i umiejtnoci. Niepodlego jest najwaniejszym doczesnym skadnikiem dobra wsplnego i pierwsz z naszych politycznych wolnoci. Jest gwarancj trwania, rozwoju i przyszoci narodu. Jej umacnianie jest obowizkiem kadego pokolenia Polakw.

To zadanie jest szczeglnie aktualne dzi, gdy otwarcie kwestionuje si potrzeb zachowania przez Rzeczpospolit jej suwerennych kompetencji. Ponadnarodowy federalizm, posugujc si instytucjami Unii Europejskiej, dy do przejmowania kolejnych suwerennych kompetencji pastw, a co gorsza, wykorzystuje zawaszczan wadz do atakw na fundamenty adu spoecznego (jak prawo do ycia) i na nasz tosamo (zawart w spoecznych powinnociach narodu chrzecijaskiego). Ten proces destrukcji pastw narodowych dezorganizuje ponadto wspprac europejsk i ad midzynarodowy, dla ktrego pastwa stanowi niezastpowalne podmioty.

Przypominamy przy tej okazji zdecydowany sprzeciw Prawicy Rzeczypospolitej wobec popartego przez dominujce siy polityczne Traktatu Lizboskigo. Przypominamy, bo dzi czeka nas kolejna walka w obronie naszej suwerennoci, jak bdzie propozycja ratyfikacji umowy CETA, zawartej midzy Uni Europejsk a Kanad, i „pilotujcej” szersz umow TTIP midzy UE a USA. Nawet jeli prace nad t drug, po zmianie politycznej w Stanach Zjednoczonych, zostan wstrzymane – bd w dalszym cigu przedmiotem de zwolennikw globalizacji i zawsze mog by wznowione.

„Handel bez granic” to nic innego jak wystawienie naszego kraju na nierwn konkurencj i miertelne zagroenie dla polskiego rolnictwa, zarwno jeli chodzi o istnienie wikszoci gospodarstw rolnych, jak i jako polskiej produkcji ywnociowej. Co wicej, oznacza on utrwalenie i przeniesienie na poziom unijny mechanizmw midzynarodowych arbitray, ktre pozwalaj na pozywanie pastw do prywatnych instytucji arbitraowych z pominiciem krajowych sdw. Przyczyn takiego pozwu moe by choby „porednie wywaszczenie” z zyskw, czyli np. dziaanie pastwa zmierzajce ku wikszej sprawiedliwoci spoecznej (podniesienie pacy minimalnej).

Zgoda na takie zapisy to po prostu uchylenie polskiego prawa wobec dziaajcych w naszym kraju midzynarodowych korporacji. Polska nie moe si na to zgodzi i si nie zgodzi. Jedynie tak moe wytumaczy decyzj Sejmu o nieprzeprowadzaniu w sprawie CETA referendum i zatrzymaniu decyzji ratyfikacyjnej dla Sejmu.

Niepodlego trzeba stale umacnia. To obowizek kadego pokolenia Polakw. Wymaga to wzmocnienia zdolnoci obronnych polskiego pastwa, szczeglnie w sytuacji agresywnych dziaa Rosji wobec pastw naszego regionu. Potrzebna jest staa optymalizacja wydatkw obronnych i modernizacja si zbrojnych. Od wszystkich sprzymierzonych pastw powinnimy wymaga przeznaczenia na obron uzgodnionej w NATO kwoty 2 proc. dochodu narodowego. Polska dyplomacja powinna stale podnosi fakt, e jestemy jednym z niewielu pastw wywizujcych si z tych wzajemnych zobowiza. Jednoznacznie natomiast naley odrzuci pomysy tworzenia Armii Europejskiej. S one pochodn idei Pastwa Europa, narzdzia do destrukcji narodowych suwerennoci i paraliowania inicjatywy politycznej poszczeglnych krajw naszego kontynentu.

Dzi, w wito Niepodlegoci, raz jeszcze przypominamy: Pastwo Polskie byo, jest i bdzie potrzebne kolejnym pokoleniom Polakw. Rzeczpospolita to nasza wolno, a jej suwerenno i sia - to czynnik adu midzynarodowego, dobra wsplnego narodw Europy, ywej obecnoci cywilizacji chrzecijaskiej. Niech Bg bogosawi nasz Ojczyzn!


W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Marek Jurek, Marian Pika, Krzysztof Kawcki, Lech uczyski.

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]