Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
10-11-2016
Deklaracja Prawicy - Pierwsza z naszych wolności!

W dniu Narodowego Święta Niepodległości Prawica Rzeczypospolitej składa hołd Wszystkim, którzy Niepodległej Polsce oddali swoje życie, siły i umiejętności. Niepodległość jest najważniejszym doczesnym składnikiem dobra wspólnego i pierwszą z naszych politycznych wolności. Jest gwarancją trwania, rozwoju i przyszłości narodu. Jej umacnianie jest obowiązkiem każdego pokolenia Polaków.

To zadanie jest szczególnie aktualne dziś, gdy otwarcie kwestionuje się potrzebę zachowania przez Rzeczpospolitą jej suwerennych kompetencji. Ponadnarodowy federalizm, posługując się instytucjami Unii Europejskiej, dąży do przejmowania kolejnych suwerennych kompetencji państw, a co gorsza, wykorzystuje zawłaszczaną władzę do ataków na fundamenty ładu społecznego (jak prawo do życia) i na naszą tożsamość (zawartą w społecznych powinnościach narodu chrześcijańskiego). Ten proces destrukcji państw narodowych dezorganizuje ponadto współpracę europejską i ład międzynarodowy, dla którego państwa stanowią niezastępowalne podmioty.

Przypominamy przy tej okazji zdecydowany sprzeciw Prawicy Rzeczypospolitej wobec popartego przez dominujące siły polityczne Traktatu Lizbońskigo. Przypominamy, bo dziś czeka nas kolejna walka w obronie naszej suwerenności, jaką będzie propozycja ratyfikacji umowy CETA, zawartej między Unią Europejską a Kanadą, i „pilotującej” szerszą umowę TTIP między UE a USA. Nawet jeśli prace nad tą drugą, po zmianie politycznej w Stanach Zjednoczonych, zostaną wstrzymane – będą w dalszym ciągu przedmiotem dążeń zwolenników globalizacji i zawsze mogą być wznowione.

„Handel bez granic” to nic innego jak wystawienie naszego kraju na nierówną konkurencję i śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa, zarówno jeśli chodzi o istnienie większości gospodarstw rolnych, jak i jakość polskiej produkcji żywnościowej. Co więcej, oznacza on utrwalenie i przeniesienie na poziom unijny mechanizmów międzynarodowych arbitraży, które pozwalają na pozywanie państw do prywatnych instytucji arbitrażowych z pominięciem krajowych sądów. Przyczyną takiego pozwu może być choćby „pośrednie wywłaszczenie” z zysków, czyli np. działanie państwa zmierzające ku większej sprawiedliwości społecznej (podniesienie płacy minimalnej).

Zgoda na takie zapisy to po prostu uchylenie polskiego prawa wobec działających w naszym kraju międzynarodowych korporacji. Polska nie może się na to zgodzić i się nie zgodzi. Jedynie tak może wytłumaczyć decyzję Sejmu o nieprzeprowadzaniu w sprawie CETA referendum i zatrzymaniu decyzji ratyfikacyjnej dla Sejmu.

Niepodległość trzeba stale umacniać. To obowiązek każdego pokolenia Polaków. Wymaga to wzmocnienia zdolności obronnych polskiego państwa, szczególnie w sytuacji agresywnych działań Rosji wobec państw naszego regionu. Potrzebna jest stała optymalizacja wydatków obronnych i modernizacja sił zbrojnych. Od wszystkich sprzymierzonych państw powinniśmy wymagać przeznaczenia na obronę uzgodnionej w NATO kwoty 2 proc. dochodu narodowego. Polska dyplomacja powinna stale podnosić fakt, że jesteśmy jednym z niewielu państw wywiązujących się z tych wzajemnych zobowiązań. Jednoznacznie natomiast należy odrzucić pomysły tworzenia Armii Europejskiej. Są one pochodną idei Państwa Europa, narzędzia do destrukcji narodowych suwerenności i paraliżowania inicjatywy politycznej poszczególnych krajów naszego kontynentu.

Dziś, w Święto Niepodległości, raz jeszcze przypominamy: Państwo Polskie było, jest i będzie potrzebne kolejnym pokoleniom Polaków. Rzeczpospolita to nasza wolność, a jej suwerenność i siła - to czynnik ładu międzynarodowego, dobra wspólnego narodów Europy, żywej obecności cywilizacji chrześcijańskiej. Niech Bóg błogosławi naszą Ojczyznę!


W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Marek Jurek, Marian Piłka, Krzysztof Kawęcki, Lech Łuczyński.

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]