Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
15-10-2016
Oświadczenie ECPM w obronie Polski - w obronie życia dzieci nienarodzonych.

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny ze zdecydowaną dezaprobatą odnosi się do ataków podjętych w Parlamencie Europejskim na działania polskiego społeczeństwa cywilnego w obronie życia dzieci nienarodzonych.
Przede wszystkim Unie Europejska nie ma kompetencji do wypowiadania się na temat aborcji, co wielokrotnie potwierdzała Komisja Europejska.

Ponadto artykuł 2 Karty Praw Podstawowych, który mówi, że „każdy ma prawo do życia”, jest otwarcie naruszany przez większość państw Unii Europejskiej, a Polska należy do mniejszości krajów, które nadal wcielają go w życie w najszerszej formie, czyli od poczęcia do naturalnej śmierci.
Natomiast orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 mówiące, że „życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”, może służyć za przykład innym krajom Europy.

Nawet ci, którzy z tym Orzeczeniem się nie zgadzają - powinni pamiętać, że stanowi ono cześć demokratycznego porządku prawnego suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: ECPMCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]