Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
02-04-2008
"Koci bez Niego" - artyku Marka Jurka dla "Gazety Wyborczej" w 3. rocznic mierci Papiea Jana Pawa II

Dzi polski Koci to biskupi powoani przez Jana Pawa II, ksia wyksztaceni za jego pontyfikatu, miliony wiernych, dla ktrych nauczanie Papiea byo gwnym punktem odniesienia.

Dzi trzecia rocznica mierci Jana Pawa II. Wielki papie, niezwyky czowiek, uwielbiany i dugo opakiwany przez miliony katolikw, wkrtce bdzie ogoszony bogosawionym, potem witym. Na ile w cigu ostatnich trzech lat w polskim Kociele zabrako jego ducha? A moe jest odwrotnie: polski katolicyzm czerpie z dziedzictwa Jana Pawa II i ma si zupenie dobrze?

Dzi polski Koci to biskupi powoani przez Jana Pawa II, ksia wyksztaceni za jego pontyfikatu, miliony wiernych, dla ktrych nauczanie Papiea byo gwnym punktem odniesienia.

Ale Jan Pawe II, zanim sta si przewodnikiem polskiego katolicyzmu, by jego najwybitniejszym reprezentantem. W "Darze i tajemnicy", opowiadajc o sobie, pisa o caej formacji duszpasterzy akademickich, ktrzy uksztatowali kilka pokole inteligencji katolickiej bardziej przez odpowiedzi na egzystencjalne pytania o sens ycia ni przez apologetyk prawd wiary.

Rwnie hod zoony przez Papiea kardynaowi Wyszyskiemu podczas mszy intronizacyjnej by autentycznym wiadectwem historii, a nie tylko serdecznym gestem wobec wielkiego autorytetu. Rzeczywicie, Jan Pawe II przyszed do Rzymu jako przedstawiciel Kocioa, ktry opar si naciskowi totalitarnej wadzy i utrzyma wi z narodem, mimo nacisku urzdowej ateizacji.

Ten Koci cigle yje. Polska zachowaa - w codziennej praktyce wiary - cze dla Eucharystii, masow praktyk spowiedzi, pene seminaria, niezwykle liczn obecno wiernych w wityniach nie tylko w niedziele, ale rwnie w dni pracy. O ywotnoci polskiego katolicyzmu wiadczy rwnie jakociowa zmiana w yciu katolickim krajw pobytu nowych polskich emigrantw.

Oczywicie wszystko to nie powinno przesania powanych obszarw dechrystianizacji stanowicych wyzwanie dla Kocioa; ale fakty te powiadczaj, e nasze ycie katolickie cigle zachowuje ten charakter co za pontyfikatu Jana Pawa II.

Szczeglnym rysem tego pontyfikatu byo jego zaangaowanie cywilizacyjne. Papieska - na poy maritainowska, na poy mickiewiczowska - wizja cywilizacji ycia i mioci motywowaa zarwno nauczanie papieskie, jak i krytyk wspczesnej kultury. Zawsze te stanowia kopot dla politycznego pragmatyzmu i duszpasterskiej rutyny. I bdzie stanowi - ubiegoroczne prace nad konstytucyjnym potwierdzeniem prawa do ycia wywoay w polskim yciu katolickim zarwno reakcje gorcego poparcia, jak i sceptycznej, millennarystycznej redukcji ordzia "Evangelium Vitae".

Potwierdzeniem niezmiennie rzymskiego nastawienia polskiego katolicyzmu bya pielgrzymka Benedykta XVI do naszego kraju. Nowy papie bardzo mocno podkreli, e liczy na Polsk tak samo jak Jan Pawe II. I Benedyktowi XVI towarzyszyy te same tumy wiernych co Janowi Pawowi II. Cho ju wielkie gesty papieskie, jak ostatnio chrzest Magdiego Allama czy wczeniej wsparcie udzielone odrodzeniu rzymskiej liturgii tradycyjnej, nie przyniosy papieowi wicej wsparcia w Polsce ni w innych czciach wiata katolickiego. Ale taka jest ju "dialektyka rzymskoci" - stale wzmacnia Koci i stale potrzebuje wzmocnienia.

rdo: "Gazeta Wyborcza", 2 kwietnia 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]