Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
18-09-2015
Prawica Rzeczypospolitej wobec kryzysu imigracyjnego – przed posiedzeniem Rady Europejskiej

1. Przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej Prawica Rzeczypospolitej wzywa rząd do odrzucenia kwotowego systemu rozsyłania imigrantów po państwach Europy. Proponowany system jest elementem całkowicie nieodpowiedzialnej polityki, której ostatecznym horyzontem jest – zapowiedziana niedawno przez przewodniczącego Komisji Europejskiej – legalizacja nielegalnej imigracji.

2. W szczególności apelujemy do rządu o solidarne wsparcie każdego sprzeciwu wobec systemu kwotowego wychodzącego od naszych partnerów środkowoeuropejskich. Nie do przyjęcia byłaby sytuacja, w której władze Rzeczypospolitej przyłączyłyby się (choćby przez dystans i bierność w debacie) do presji na państwa, z którymi mamy zbieżne poglądy i interesy.

3. Przypominamy nasze stanowisko, przedstawione przez przewodniczącego Prawicy Rzeczypospolitej na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP 14 maja br., w którym wzywaliśmy rząd do podjęcia pilnych kontaktów z oficjalnymi organizacjami charytatywnymi Kościołów Wschodnich i rozpoczęcia we współpracy z nimi relokacji uchodźców chrześcijańskich uciekających przed prześladowaniami w Syrii i Iraku. Przypominamy również, że chodzi o strukturalny wieloletni dramat, który doprowadził w ciągu ostatnich piętnastu lat do niemal zupełnego zaniku półtoramilionowej społeczności syriackich chrześcijan w Iraku.

4. Wzywamy rząd ponownie do niezwłocznego uruchomienia tej polityki i zawiadomienia o tym zarówno władz, jak i państw Unii Europejskiej. Pomoc, o której mowa, mogłaby również objąć inne społeczności zwracające się o ratunek do Polski, a pozbawione zewnętrznej pomocy i nie mogące liczyć na solidarność państw i narodów sąsiednich, jak na przykład jazydowie.

5. Stanowisko to – formułowane w kontekście kryzysu bliskowschodniej imigracji – jest jedynie uzupełnieniem oczywistego obowiązku pomocy dla Polaków uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi na wschodniej Ukrainie. Wzywamy szczególnie rząd do pojęcia apeli Polaków z Mariupola, a więc z terenu oddzielającego terytoria kontrolowane przez rosyjskich separatystów od okupowanego przez Rosję Krymu. O tych działaniach należy również zawiadamiać władze i państwa Unii Europejskiej, które mają obowiązek uznawać je za część polskiej polityki solidarności.

(-) Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech Łuczyński, sekretarz generalny Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]