Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
Sejmik Województwa Łódzkiego za życiem

Sejmik Województwa Łódzkiego 31 marca br. przyjął stanowisko oddające hołd pamięci Jana Pawła II –wielkiego orędownika Cywilizacji Życia i potwierdził wierność jego nauczaniu społecznemu. W nawiązaniu do rocznicy śmierci Papieża oraz obchodzonego niedawno Narodowego Dnia Życia, Łódzki Sejmik wyraził uznanie dla inicjatywy wprowadzenia przez ONZ moratorium chroniącego każde ludzkie życie. Radni wyrazili jednocześnie oczekiwanie, iż polskie prawodawstwo w tym zakresie nie ulegnie obniżeniu.

Autorom projektu stanowiska – radnym Prawicy Rzeczypospolitej – Pawłowi Kwaśniakowi i Wojciechowi Walczakowi nie udało się przeforsować zapisu wyrażającego sprzeciw wobec nacisków Rady Europy w kwestii zliberalizowania prawa o ochronie życia, jakich dopuszcza się wobec państw chroniących życie poczęte, np. Malty, Irlandii czy Polski.Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca RP 2008
1. Obchodząc ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy Dzień Życia, Sejmik Województwa Łódzkiego składa hołd pamięci Papieża Jana Pawła II – wielkiego orędownika Cywilizacji Życia i potwierdza wierność Jego społecznemu nauczaniu.
2. Sejmik Województwa Łódzkiego wyraża uznanie wobec inicjatywy przedstawicieli Stolicy Apostolskiej wprowadzenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych światowego moratorium w pełni chroniącego każde życie ludzkie. Jesteśmy przekonani, iż Polska na forum ONZ powinna udzielić poparcia tej cennej inicjatywie.
3. Sejmik Województwa Łódzkiego wyraża jednocześnie oczekiwanie, że zakres ochrony życia ludzkiego w obecnym polskim prawodawstwie nie ulegnie obniżeniu, gdyż dobrze służy wypełnieniu artykułu 2 (prawo do życia) Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]