Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
08-08-2015
Po interpelacji przeciw ellaOne Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Rząd swą decyzję o ułatwieniu dostępu do preparatu ellaOne, mogącego działać wczesnoporonnie (a więc zabijać dziecko w najwcześniejszej fazie rozwoju) – uzasadniał nakazem Unii Europejskiej. Od początku bardzo wiele protestujących środowisk zarzucało rządowi, iż stanowisko Europejskiej Agencji Leków, która zaleciła udostępnianie tego preparatu bez recepty – stanowi tylko pretekst dla kolejnego aktu aborcjonistycznej polityki, demontującego polski dorobek prawny w zakresie ochrony życia.
Stanowisko protestujących znalazło zdecydowane potwierdzenie w odpowiedzi Komisji Europejskiej na interpelację posła Marka Jurka, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej.
Komisja wyraźnie potwierdza (odpowiedź na interpelację w załączniku), że jeśli chodzi o środki poronne „państwa członkowskie są upoważnione do stosowania (…) własnych restrykcyjnych przepisów”, również „w odniesieniu do produktów objętych centralnym pozwoleniem”.
Prawica Rzeczypospolitej, potwierdzając swój zdecydowany sprzeciw wobec polityki wprowadzania środków wczesnoporonnych na polski rynek, zwraca się do rządu o natychmiastowe uchylenie decyzji znoszącej wszelkie ograniczenia w dystrybucji ellaOne.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Andrzej Dubiel
Rzecznik Prasowy Prawicy Rzeczypospolitej


Odpowiedź Komisji Europejskiej
PL
E-007013/2015
Odpowiedź udzielona przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa
w imieniu Komisji
(27.7.2015)

1. Już w odpowiedzi na pytanie P-001651/2015 Komisja stwierdziła, że przepisy unijne, mianowicie dyrektywa 2001/83/WE , odnosi się w sposób ogólny do środków antykoncepcyjnych lub poronnych jako zaliczanych do produktów leczniczych. Zasadniczym celem tej dyrektywy jest ochrona zdrowia publicznego i stworzenie wewnętrznego rynku produktów leczniczych.

Niemniej jednak przepisy UE uwzględniają również społeczną drażliwość tych produktów. Z tego właśnie względu, chociażby w motywie 13 rozporządzenia (WE) 726/2004 , podkreślono: „Jednakże Państwa Członkowskie powinny być w stanie zakazać wyjątkowo korzystania na ich terytorium z produktów leczniczych stosowanych u ludzi, które naruszają obiektywnie zdefiniowany koncept porządku publicznego oraz moralność publiczną.”

2. Europejska Agencja Leków opublikowała na swojej stronie internetowej sprawozdanie podsumowujące opinie naukowe, prowadzące do zmiany klasyfikacji produktu z grupy wydawanych na receptę do grupy dostępnych bez recepty . Dokument ten zawiera szczegółowy przegląd podstaw naukowych tej zmiany.

3. Środki antykoncepcyjne i poronne podlegają szczególnym zasadom wynikającym z dyrektywy 2001/83/WE, ponieważ na mocy jej art. 4 ust. 4 państwa członkowskie są upoważnione do stosowania do tych produktów własnych restrykcyjnych przepisów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 wspomniane odstępstwo może być również stosowane w odniesieniu do produktów objętych centralnym pozwoleniem.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]