Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
Środki na promocję rodziny w Łódzkiem

Jesienią zeszłego roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę o współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. Na skutek poprawki wniesionej przez radnych Prawicy Rzeczypospolitej Pawła Kwaśniaka i Wojciecha Walczaka umieszczono w uchwale rozdział 4.2 zatytułowany „Rozwój Rodziny”. Zasadniczym celem tej poprawki jest promocja rodziny, dzietności oraz zwiększenie wsparcia dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych.

Zadania na jakie samorząd województwa zobowiązał się wyasygnować pieniądze radni określili w następujący sposób:
1. Kampanie promujące rodzinę i silne więzi międzypokoleniowe
2. Kampanie zachęcające do posiadania potomstwa
3. Działania ułatwiające rodzinom opiekę nad dziećmi
4. Działania zachęcające do adopcji i zakładania rodzinnych domów dziecka

Wśród oczekiwanych efektów wykonania przez organizacje pozarządowe wyżej wymienionych zadań wymieniono:
1. Przywrócenie zastępowalności pokoleń w Województwie Łódzkim
2. Wzrost świadomości społecznej z zakresu życia rodzinnego
3. Zwiększenie przyrostu naturalnego na obszarze Województwa Łódzkiego
4. Poprawa jakości życia rodzin, przede wszystkim wielodzietnych
5. Zwiększenie akceptacji społecznej dla dużych rodzin
6. Przyrost liczby adopcji i rodzinnych domów dziecka

Na podstawie poprawki przyjętej w Uchwale Sejmiku, Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych, gdzie skonkretyzował zadania i przeznaczył środki finansowe:
-100 tys. zł na promocję rodziny i więzi międzypokoleniowych,
-50 tys. na turnusy integracyjne dla wychowanków rodzinnych domów dziecka i ich rodzin.

Organizacje pozarządowe z Województwa Łódzkiego mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia w tym zakresie do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w terminie do 17 kwietnia br. Ogłoszenie o konkursie oraz odpowiednie formularze zamieszczone są na stronie internetowej www.rcpslodz.plCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]