Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
16-04-2015
Rezolucja przeciw niekonstytucyjnym przygotowaniom do likwidacji waluty narodowej

Rezolucja Sejmu RP (projekt)
Sejm Rzeczypospolitej wzywa rząd do niepodejmowania żadnych działań i nieskładania żadnych deklaracji na forum międzynarodowym zakładających rezygnację Polski z naszej narodowej waluty, złotego.
Sejm przypomina, że stanowisko Rzeczypospolitej w tej sprawie definiuje art.227 Konstytucji i to z niego powinna wynikać polityka władz państwowych.


Uzasadnienie:

Pierwszym aktem, definiującym wartości i cele, instytucje i charakter polityki Rzeczypospolitej jest jej Konstytucja.

Art. 227 Konstytucji trwale określa stanowisko naszego państwa w kwestii waluty narodowej. O trwałym (w przewidywalnej przyszłości) charakterze tej normy świadczy brak jakichkolwiek prób zmiany tego przepisu w ciągu ostatnich lat. Takiej próby nie podjęli nawet najbardziej zdecydowani zwolennicy zastąpienia złotego przez euro. Złoty stanowi instytucję narodową, którą chronić i szanować musi każdy polski rząd.

Podnoszony niekiedy argument o przesądzającym charakterze akcesji unijnej ignoruje oczywiste fakty świadczące o jedynie kierunkowym charakterze
tej deklaracji. Nawet bowiem art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, którego ust. 4 mówi o unii walutowej, jako nadrzędne cele gospodarcze Unii w art. 3 wskazane są „trwały rozwój gospodarczy Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia”.

Kierując się nadrzędnością i prawem do realizacji tych wartości Szwecja
w referendum odrzuciła proponowane przez rząd przyjęcie euro i zdecydowała
o bezterminowym zawieszeniu tego projektu. Szwecja posiada te same uwarunkowania traktatowe, co Polska.

Istotnym motywem przedkładanej Rezolucji (która ma przede wszystkim charakter konstytucyjny) jest świadomość tego, że własna waluta narodowa stanowi zasadniczy instrument konkurencyjności polskiej gospodarki i obrony poziomu życia polskich rodzin. Świadomość tę podziela (według wiarygodnych badań społecznych) zdecydowana większość Polaków.

Składając projekt tej rezolucji jesteśmy świadomi, że większość rządowa może ją odrzucić, ale jesteśmy przekonani, że nie jest w stanie tego zrobić większością 2/3 głosów, pozwalającą na zmianę i proponowanie zmiany Konstytucji. Konstytucji zaś nie można traktować jako niewiążącej deklaracji, lub bariery, której naruszania wystarczy unikać.

W konstytucyjnej demokracji należy poważnie i zobowiązująco traktować zasady zawarte u ustawie zasadniczej. I tego od każdej władzy oczekują wnioskodawcy tego projektu.

Konferencja z ogłoszenia rezolucji ws przeciw niekonstytucyjnym przygotowaniom do likwidacji waluty narodowej
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=CA814BA684C2AEC5C1257E290022826B#

Załączniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]