Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
31-03-2008
"Kaczyski jak Wasa" wywiad Marka Jurka dla Newsweek.pl

Kaczyski jak Wasa

Ruchy w stylu prezydenta Wasy: "jestem za, a nawet przeciw" i gra pozorw - tak w rozmowie z serwisem Newsweek.pl byy marszaek Sejmu Marek Jurek ocenia postaw PiS w sporze o ratyfikacj Traktatu Lizboskiego.

NEWSWEEK: Dlaczego wybucha wojna o Traktat Lizboski?

Marek Jurek, byy marszaek Sejmu: Politycy PiS mieli nadziej na wicej empatii ze strony Platformy. Liczyli, e PO pomoe im wysya sygnay do prawicowych wyborcw przeciwnych Traktatowi poprzez czysto symboliczne upikszenia ustawy ratyfikacyjnej. Partia Donalda Tuska wybraa jednak brutalny egoizm partyjny. Przetrzymaa PiS i surowo recenzowaa jako prawn propozycji partii Kaczyskiego. Ale dziki temu opinia publiczna poznaa prawd na temat polityki Prawa i Sprawiedliwoci.

Od czego si zacza wojna o traktat?
Przyspieszenie procesu ratyfikacji byo bdem rzdu Tuska. Mona byo spokojnie poczeka na decyzje pastw, w ktrych ratyfikacja jest najmniej pewna. W Irlandii referendum jest w czerwcu, s te Czechy. Jednak premier Tusk zaoy, e bdzie prymusem Europy i zaimponuje najwaniejszym pastwom Unii szybkim przyjciem traktatu.

I wtedy do gry wkroczyo PiS?
Wcale nie. Jarosaw Kaczyski pocztkowo chcia ratyfikowa traktat. Ale uwiadomi sobie w poowie marca, e majc wystarczajc ilo gosw do jego odrzucenia w obu izbach, bdzie ponosi pen odpowiedzialno za jego przyjcie. cile biorc - uwiadomia mu to nasza kampania. I wtedy zaczy si ruchy w stylu prezydenta Wasy: "jestem za, a nawet przeciw". Ornamentyka ustawy ratyfikacyjnej nie miaa (w wietle art. 91 Konstytucji) adnego znaczenia prawnego. Ale miaa symulowa powrt PiS do programu "Silnej Polski w Europie" i "Europy solidarnych narodw", w ktrych to dokumentach PiS krytykowa zaoenia traktatu, ktre w kocu przyj. To gra pozorw, bo prawdziwy powrt do programu oznaczaby odrzucenie traktatu.

Dlaczego przekonuje Pan do odrzucenia Traktatu Lizboskiego?
Drastycznie obnia pozycj Polski w Unii Europejskiej, odrzuca wartoci chrzecijaskie, wzmacnia wadz Unii kosztem pastw, bez rzeczywistych gwarancji wikszej solidarnoci w polityce unijnej.

Polscy politycy walczyli o korzystny dla Polski system liczenia gosw zapisany w Traktacie z Nicei, przedmiotem negocjacji by te system pierwiastkowy. Ma Pan za ze Rokicie, Tuskowi i Kaczyskiemu, e nie zginli za Nice i pierwiastek?
Ciesz si, e nikt si nie powiesi (miech), ale nie zgadzam si z obnieniem pozycji Polski. Haso "Nicea albo mier" byo suszne, cho efekt wzi gr nad treci. Donald Tusk mia racj, gdy go broni. Podobnie jak mia racj Jarosaw Kaczyski, gdy broni alternatywnego, pierwiastkowego systemu liczenia gosw. Zarwno ze wzgldu na pozycj Polski, jak i na cao konstrukcji Unii.

Ani Nicei, ani pierwiastka na dusz met obroni si nie udao. Moe trzeba byo mierzy zamiar podug si, a nie siy na zamiary?
Trzeba bra pod uwag stanowisko innych pastw, ale nie mona zgadza si na totalne odrzucenie tego, co uwaamy za nasz racj stanu. Pierwiastek by propozycj kompromisu. Odrzucon jak Nicea.

To znaczy?
Polskie postulaty byy sformuowane umiarkowanie. Mona wymieni dwa podstawowe - utrzymanie pozycji Polski okrelonej przez Traktat Nicejski i potwierdzenie szacunku dla wartoci chrzecijaskich. Te gboko umotywowane postulaty zostay odrzucone, jak wistek papieru. Dzi zgoda na lekcewaenie stanowiska Polski spowoduje, e nasze postulaty i warunki dugo nie bd traktowane w Europie serio. Wczeniej wszystkie siy polityczne - rzdy lewicy, prawicy, czy Platforma w opozycji - protestoway przeciwko systemowi podwjnej wikszoci. Jego wprowadzenie oznacza, e 55 proc. pastw reprezentujcych 65 proc ludnoci moe podejmowa kluczowe decyzje. Tak wikszo ma pitnacie krajw starej Unii. Mog decydowa o kierunkach rozwoju Unii, jakby nie byo w niej Polski, Czech czy Sowacji. To wic zamienia Wielkie Rozszerzenie w Wielkie Przyczenie.

System podwjnej wikszoci jest dla Polski niekorzystny. Jednak obszary bezpieczestwa i polityki zagranicznej s objte wymogiem jednomylnoci. Czy to nie daje Polsce szansy, by dziki Unii wzmocni swoj pozycj np. w polityce wschodniej?
To jednomylno w ograniczonym zakresie, poniewa zobowizujcy charakter wsplnych ustale oznacza, e raz wyraona zgoda na zaoenia polityki unijnej (np. zamknicie granic Unii na Wschodzie z powodu "wyczerpania zdolnoci absorpcyjnej") jest ju zobowizujca dla kadego kolejnego polskiego rzdu, nie podlega demokratycznej zmianie w wyniku wyborw tak dugo, jak dugo nie zmieni si stanowisko wszystkich pozostaych pastw. Jeli przyjmuje si tak daleko idce wzmocnienie wadzy Unii - trzeba mie pewno i ustalenia kierunkw, w jakich bdzie dziaa. Z tej perspektywy to zmarnowane negocjacje.

Polska ma te do dyspozycji mechanizm z Joaniny.
Joanina to tylko mechanizm chwilowej zwoki wobec decyzji, ktre bd miay charakter trway.

Politycy PiS podkrelaj, e Platforma bdzie chciaa odej od protokou brytyjskiego i Joaniny. Czy Donald Tusk zasuy, by zwraca si do niego Herr Donald?
Wystp pana Karskiego jest poniej granic krytyki. Ja te jestem przeciwnikiem politycznym Donalda Tuska, ale to nie zwalnia z szacunku dla premiera Rzeczypospolitej. PiS wywouje awantury, ktre maj odcign uwag opinii publicznej od problemu podstawowego - czy powinnimy przyj, czy odrzuci Traktat Lizboski.

Czy Jacek Kurski, ilustrujc ordzie Prezydenta, celnie wskaza zagroenia?
Jacek Kurski propagand zastpuje polityk. I lekceway opini publiczn. Pozycji rodziny w Europie nie zabezpiecz ani Joanina, ani protok brytyjski. Prezydent mwi o obronie statusu rodziny zapominajc, e agresywna promocja patologii moralnych jest wpisana w tre samego traktatu. Wystarczy przeczyta nowe art. 10 i 19. Ekipa Kaczyskiego powinien protestowa przeciw promocji homoseksualizmu w traktacie, a nie pokazywa sensacyjne obrazki przeciw temu, na co par miesicy wczeniej si zgodzi. Polska powinna bya zakwestionowa koncept "orientacji seksualnej" czy promocyjny de facto zapis o zwalczaniu przez Uni wszelkich form dyskryminacji. PO i PiS mwi duo o Europie, ale traktuj j jedynie jako teren do szabru. Tymczasem Polska powoana jest do udziau w ksztatowaniu charakteru wsppracy europejskiej, debacie o solidarnoci, o miejscu Europy w wiecie, o moralnych podstawach naszej wsplnoty.

Pan proponuje inny program i odrzucenie traktatu. Czy nie doprowadzioby to do powstania Europy dwch prdkoci?
Nie. Poniewa w Europie s pastwa, ktre s objte szczeglnymi rozwizaniami.

Wojna o traktat spowodowaa, e PiS znalazo si w naroniku. Politycy Platformy z zadowoleniem przyznaj, e jej przeduanie przypominaoby przypiekanie PiS na wolnym ogniu.
Jarosaw Kaczyski mg unikn tej sytuacji, gdyby wytumaczy Platformie, e w interesie Polski jest uniknicie popiechu w ratyfikacji traktatu i przeoenie jej na drug poow tego roku. Do tego trzeba mie jednak zdolno rozmowy z politycznymi oponentami, a nie tylko umiejtno wywoywania awantur.

W jakim kierunku zmierza PiS?
Prawu i Sprawiedliwoci brakuje realnej tosamoci. Ta partia ma charakter wyborczy i zmierza w kierunku bezideowych ugrupowa zachodniej centroprawicy. Konserwatyzm sprowadza si tam do rytualnych protestw przeciwko skrajnym pomysom lewicy, ktrej decyzji z reguy nie odwouje si po dojciu do wadzy. PiS straci szanse na bycie syntez polskiej prawicy i staje si populistyczn "parti wszystkich", grajc na emocjach wyborcw, ale nie prezentujc wizji przyszoci Polski.

PiS moe mie problemy z utrzymaniem dyscypliny w gosowaniu nad traktatem. Ci, ktrzy si mog wyama s ostrzegani, e "skocz jak Marek Jurek".
Prawdziwy przywdca odwouje si do przekona, a nie lku politykw o ich kariery.

Los nowych partii jest jednak ciki.
Prawica Rzeczypospolitej, prowadzc kampani za odrzuceniem Traktatu Lizboskiego, jest dzi w centrum debaty narodowej.

Taka debata ma miejsce w Radia Maryja. Czuje Pan na sobie zazdrosne spojrzenia politykw PiS, wystpujc na antenie tej stacji?
Politycy Prawa i Sprawiedliwoci wystpuj w Radiu Maryja czsto. To tam zwolennicy i przeciwnicy traktatu mogli dyskutowa otwarcie. Bo tylko w Radiu Maryja, Naszym Dzienniku i Telewizji Trwam toczy si prawdziwy spr na ten temat. W innych mediach o traktacie jako takim w ogle nie dyskutowano.

Jest Panu blisko do stanowiska reprezentowanego przez Radio Maryja.
Ja w Radio Maryja sysz zarwno zwolennikw, jak i przeciwnikw traktatu. Ale jak sucham tego, co o Radiu Maryja mwi i pisz inni, to mam wraenie, e to nie Jan Rokita, a Ojciec Rydzyk rzuci haso "Nicea albo mier".

Polacy s w wikszoci euroentuzjastami. Piotr Zaremba postawi tez, e nie odrniaj walki o pozycj w Unii od walki z Uni. Wszyscy krytycy s skazani na porak?
Opinia publiczna jest metodycznie dezorientowana. Czsto bardzo brutalnie. Jarosaw Kaczyski okreli przeciwnikw Traktatu Lizboskiego jako antyeuropejczykw. Podobnie mwi premier Tusk. Dla "Wprost" nawet posowie PiS nie chccy popiera traktatu to "talibowie".
Ci panowie psuj polsk demokracj. Ich kampania strachu sprawia, e wielu Polakw myli, i tu chodzi o samo istnienie Unii albo o udzia Polski we wsppracy europejskiej.
Ale stawk jest nie przyszo prawicy, lecz przyszo Polski. Bo jeli partiom wadzy uda si wmwi Polakom, e w Unii powinnimy zachowywa si biernie, e Unia to teren karier, a nie wyboru przyszoci Polski i Europy - stracimy wszyscy. Polska w Unii powinna by aktywnym rzecznikiem wartoci chrzecijaskich, solidarnoci atlantyckiej, wyrwnywania rnic midzy Zachodem a rodkiem Europy, rozszerzenia o prozachodnie pastwa na Wschodzie, realnej solidarnoci rolnej i energetycznej. To kwestia naszej racji stanu, ale i miejsca w Europie, do czego predestynuje nas pozycja szstego kraju w Unii i pierwszego w Europie rodkowej.

Rozmawia Grzegorz akomski

rdo: Newsweek.pl, 31 marca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]