Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
27-03-2008
"Zabezpieczy", ale co? - wywiad dla "Naszego Dziennika"

Z Markiem Jurkiem, przewodniczcym Prawicy Rzeczypospolitej, rozmawia Zenon Baranowski

Jak Pan ocenia propozycje kompromisu przedstawione przez Przemysawa Gosiewskiego?

- To kolejny obok zasony dymnej, ktra ma przysoni istot ratyfikacji traktatu lizboskiego. Ma zakry drastyczn degradacj Polski i odrzucenie postulatw, w ktrych zawarlimy sformuowanie polskiej racji stanu. Jeli chodzi o obron obecnej pozycji Polski w Unii, obron zasad traktatu nicejskiego, to przynajmniej prbowano ich broni poprzez propozycj pierwiastkowego liczenia gosw. Jeli chodzi o ycie chrzecijaskie w Europie - tutaj po Konferencji Berliskiej w ubiegym roku nasze wadze zupenie porzuciy t spraw, bo z jej obrony zrezygnowaa Angela Merkel. W czerwcu ub.r., przed ostatni rund negocjacji, prezes PiS kaza swym posom w Sejmie gosowa przeciw potwierdzeniu w traktacie "wagi chrzecijastwa dla jednoci i tosamoci Europy". Mimo e nasze wadze orientoway si na przyjcie traktatu, nie wykorzystano rwnie "europejskiego czasu refleksji" po odrzuceniu konstytucji dla Europy, by - stawiajc warunki - uzyska realne potwierdzenie dziaania solidarnoci europejskiej w sprawach tak wanych jak rwno dopat bezporednich dla rolnikw czy zatrzymanie budowy gazocigu batyckiego. PO - PiS zgodziy si na cakowite odrzucenie polskiego stanowiska.

Liderzy PiS mwi o "wzmocnieniu" traktatu i o przyjciu w ustawie "mechanizmw zabezpieczajcych"...
- Ale co chc zabezpiecza? Chyba swoj pozycj wyborcz przed przyjciem traktatu, w tej samej niewygodnej dla PiS koalicji z PO i SLD, ktra rozwizaa poprzedni parlament. Zreszt ten ukad pragmatyczny rozwiza Sejm prawdopodobnie po to, by atwiej przyj ten traktat. Wydawao si, e pod naciskiem opinii publicznej PiS zaczyna si z tego stanowiska wycofywa, e zaczyna wraca do swoich zobowiza spoecznych i deklaracji programowych. Ale okazuje si, e cigle chce ratyfikacji traktatu. A cay zgiek wok jego "zabezpieczania" jest tyle samo wart, ile haso "pierwiastek albo mier".

Jak Pan ocenia szanse na przeprowadzenie referendum?

- Najlepiej gdyby ten traktat zosta po prostu odrzucony. Referendum to ostatnia instancja opinii publicznej, by zapobiec zym decyzjom politykw. Sprawa pozostaje cigle otwarta tylko dlatego, e podjlimy kampani krytyki tego traktatu. To otworzyo Polakom oczy, e politycy parlamentarni chc obniy pozycj Polski i ukry to przed opini publiczn. Gdyby nie rosnca wiadomo szkodliwoci tego traktatu - byby on ju dawno ratyfikowany w parlamencie. T kampani trzeba kontynuowa. Trzeba pokazywa jego skutki dla pozycji Polski, dla ycia chrzecijaskiego w Europie, dla praw rodziny. Wczoraj PiS wykupio reklamy w gazetach, gdzie powtarza star bajk, e instrumentem politycznych grup homoseksualnych jest tylko Karta Praw. A przecie w traktacie ich roszczenia - w art. 10 i 19 - s zaznaczone jeszcze mocniej ni w tej Karcie. PiS wczoraj si temu nie sprzeciwiao, dzi chce to przyj. Wczoraj to bya cakowita nieodpowiedzialno, dzi to ju wiadome otwieranie Polski na nieustajcy nacisk skierowany przeciw szacunkowi dla natury ludzkiej, praw rodziny, obecnoci chrzecijastwa w yciu publicznym. Jak jest zacieky - pokazuje projekt rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skierowany przeciw prawu do ycia nienarodzonych.

rdo, Nasz Dziennik, 27 marca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]