Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
01-09-2014
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej: czas zatrzyma niszczenie edukacji publicznej, powtarzamy nasze NIE dla zorganizowanej demoralizacji dzieci ...

Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej: czas zatrzyma niszczenie edukacji publicznej, powtarzamy nasze NIE dla zorganizowanej demoralizacji dzieci i modziey!

W dniu rozpoczcia nowego roku szkolnego przypominamy, e Rzeczpospolita w swym prawie potwierdzia, e wychowanie naszych dzieci w szkoach publicznych powinno szanowa chrzecijaski system wartoci oraz przekazywa dzieciom i modziey polskie dziedzictwo kulturowe. Niestety, obecna wadza stale podwaa te zasady, ktre ma obowizek realizowa.

Mimo ubiegorocznych oglnopolskich protestw, rzd premiera Tuska nadal akceptuje antywychowawcze zalecenia wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Rzd nie tylko wsppracuje z organizacjami homoseksualnymi, ale wrcz zachca je do dziaalnoci w szkoach.

Wikszo rzdowa odrzucia w Sejmie obywatelsk inicjatyw referendum w sprawie obnienia wieku szkolnego. Rodzicom odmwiono prawa gosu w sprawie bezporednio dotykajcej ich praw i ksztatu ycia rodzinnego.

Rzd ignoruje opinie wielu rodowisk edukacyjnych, nauczycieli, rodzicw oraz ekspertw w sprawie poziomu i treci „darmowego elementarza” dla pierwszoklasistw.

Wszystko to wiadczy o skrajnej arogancji wadzy, nie liczcej si ani z obowizkami prawnymi, ani z prawami rodzin, ani z opini nauczycieli.

Prawica Rzeczypospolitej zapewnia rodzicw wystpujcych w obronie swoich praw wychowawczych, rodowiska nauczycielskie i samorzdy odpowiedzialne za stan owiaty – o swoim zaangaowaniu na rzecz naprawy sytuacji w szkolnictwie i o wsparciu dla wszystkich inicjatyw spoecznych podejmowanych w tym kierunku.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki
Wiceprezes ZG Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]