Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
07-07-2014
Pierwsza sesja plenarna Parlamu Europejskiego - Marszałek Marek Jurek został członkiem Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) oraz zastępcą w ...

Pierwsza sesja plenarna Parlamentu Europejskiego z udziałem marszałka Marka Jurka.

Zakończył się tydzień pracy europosłów w Strasburgu, podczas którego miała miejsce pierwsza sesja plenarna ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego. W trakcie sesji został wybrany przewodniczący izby (Martin Schulz), czternastu jego zastępców oraz pięciu kwestorów.

Do zadań wiceprzewodniczących należy prowadzenie obrad i przejmowanie obowiązków przewodniczącego w razie jego nieobecności. Polskę w tym gronie reprezentuje poseł Ryszard Czarnecki (PiS). Kwestorzy zajmują się kwestiami administracyjnymi i finansowymi, wśród nich jest dwóch Polaków, poseł Karol Karski (PiS) i poseł Bogusław Liberadzki (SLD).

Podczas sesji został ogłoszony skład komisji parlamentarnych, które pełnią istotną rolę w procesie uchwalania nowego prawa unijnego. Marszałek Marek Jurek został członkiem Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) oraz zastępcą w Komisjach: Spraw Zagranicznych (AFET) i Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

Zadaniem Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony jest wspieranie Komisji Spraw Zagranicznych w kwestii wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz polityki bezpieczeństwa i obrony. Marszałek Jurek, podczas pracy w tej komisji, będzie miał możliwości pisania sprawozdań, pierwszeństwo w głosowaniach oraz możliwość składania poprawek do sprawozdań.

Komisja Spraw Zagranicznych zajmuje się m.in. kontaktami z pozostałymi instytucjami i organami Unii oraz organizacjami międzynarodowymi, wzmacnianiem stosunków politycznych z krajami trzecimi, nadzorem nad Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ma m.in.uprawnienia w zakresie ochrony praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych na terytorium Unii. Marszałek w ramach tych komisji może również zostać autorem raportu oraz w sytuacji braku pełnych członków, zastępować ich we wszystkich działaniach.

W przyszłym tygodniu w Brukseli odbędą się posiedzenia konstytutywne komisji, na których zostaną wybrane ich władze.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]