Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
14-04-2014
List Marka Jurka do Przeznaczonych

Szanowni Pastwo! Drodzy Przeznaczeni!

Tworzycie pmilionow spoeczno, najwiksz spoeczno chrzecijask w Europie. Jestecie ywym przykadem tego, e Pokolenie Jana Pawa II istnieje! Czy jednak wartoci Pokolenia JP2nie powinny wyraniej wpywa na Europ? Czas na polityk Christendom mainstreaming – przywracania obecnoci zasad cywilizacji chrzecijaskiej w gwnym nurcie polityki europejskiej. Dlatego 25 maja kandyduj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wierz, e Polska powinna by gosem chrzecijaskiej Europy. Bez chrzecijastwa Europa nie odzyska swojej wielkoci.

Niecae dwa lata przed mierci w. Jan Pawe II mwi do Polakw w Rzymie, e nasza Ojczyzna „zawsze stanowia wan cz Europy i dzi nie moe wycza si z tej wsplnoty, ktra wprawdzie na rnych paszczyznach przeywa kryzysy, ale ktra stanowi jedn rodzin narodw, opart na wsplnej chrzecijaskiej tradycji (…) Europa potrzebuje Polski”. Nasze wic, Polakw z pokolenia Jana Pawa II, zaangaowanie musi si sta odpowiedzi na kryzys ducha Europy. Zapraszam Pastwa do wsplnego budowania silnej opinii chrzecijaskiej w Europie.

Szanowni Pastwo, te wybory s pierwszymi, w ktrych wprowadzamy w ycie zawarte dwa lata temu porozumienie midzy Prawic Rzeczypospolitej a Prawem i Sprawiedliwoci. Wszyscy nasi kandydaci startuj na z nr. 5 na listach PiS. Ja sam kandyduj w Warszawie i powiatach podwarszawskich. Dziki naszemu porozumieniu wszystkie nasze gosy pomno wsplny wynik naszej listy, a Prawicy Rzeczypospolitej zapewni udzia w normalnym akcie wyborczym, w ktrym nikt ju nas nie moe straszy adnym eliminujcym progiem, a o wyborze naszych kandydatw zadecyduj po prostu Pastwa gosy.

Mamy wielk szans na wybr dobrej reprezentacji, kompetentnie i konsekwentnie pracujcej dla Polski wzmocnionej rodkowoeuropejsk solidarnoci i dla chrzecijaskiej Europy.

czc wyrazy przyjani, prosz Pastwa o poparcie dla Wszystkich naszych kandydatw –

Zapraszam do kontaktu: (-) Marek Jurek


https://www.facebook.com/marekjurek
https://www.facebook.com/prawicarzeczypospolitej
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=AMrhr4agqek


Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]