Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
12-03-2014
Bronimy OJCOWIZNY!

Od kilku miesicy z inicjatywy „OJCOWIZNY”, Solidarnoci RI, Prawicy Rzeczypospolitej i innych organizacji patriotycznych midzy innymi w miastach wojewdzkich przed Urzdami Wojewdzkimi odbywaj si pikiety, protesty w obronie polskiej ziemi i lasw.

Obecnie mamy do czynienia z bezprawn wyprzeda polskiej ziemi cudzoziemcom oraz naoeniem daniny na Lasy Pastwowe, co doprowadzi do nadmiernej eksploatacji lasw i do ich prywatyzacji oraz wyprzeday zasobw lenych.

Znaczenie ziemi, jako kapitau siga czasw rzymskich, kiedy to sprecyzowano zasad prawa cywilistycznego „superficies solo cedit”, co oznacza, e waciciel ziemi jest wacicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z zasady tej mona wyprowadzi wszystkie tytuy prawne do nieruchomoci, jak rwnie ekonomiczne argumenty zwizane z lokalizacj wszelkiej dziaalnoci gospodarczej o charakterze rolniczym i pozarolniczym, jak np. gospodarka lena, owiecka, drzewna, przetwrcza, agroturystyczna i wypoczynkowa.

W dniu 1 maja 2016r. mija 12-to letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemcw zapisany w zaczniku nr 12 Traktatu akcesyjnego Unii Europejskiej. Po tej dacie polska ziemia, bdzie moga by kupowana przez cudzoziemcw, bez adnych ogranicze.

Uczestnicy pikiet oraz protestw domagaj si od najwyszych wadz RP niezwocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazujcego sprzeday polskiej ziemi obcokrajowcom oraz usunicia nieprawidowoci w obrocie ziemi poprzez wyeliminowanie zjawiska korupcyjnych zakupw ziemi rolniczej, przez podstawiane osoby, na rzecz podmiotw z kapitaem zagranicznym.

Polska ziemia, lasy oraz bogactwa naturalne s naszym kapitaem narodowym i pastwowym, s gwarancj niezalenoci gospodarczej Polski i suwerennoci politycznej.

Leszek Murzyn
Czonek Oglnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi,
Prezes PFLCh "OJCOWIZNA", Przewodniczcy Maopolskiego Zarzdu Wojewdzkiego Prawicy Rzeczypospolitej.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]