Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
12-03-2014
Bronimy OJCOWIZNY!

Od kilku miesięcy z inicjatywy „OJCOWIZNY”, Solidarności RI, Prawicy Rzeczypospolitej i innych organizacji patriotycznych między innymi w miastach wojewódzkich przed Urzędami Wojewódzkimi odbywają się pikiety, protesty w obronie polskiej ziemi i lasów.

Obecnie mamy do czynienia z bezprawną wyprzedażą polskiej ziemi cudzoziemcom oraz nałożeniem daniny na Lasy Państwowe, co doprowadzi do nadmiernej eksploatacji lasów i do ich prywatyzacji oraz wyprzedaży zasobów leśnych.

Znaczenie ziemi, jako kapitału sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano zasadę prawa cywilistycznego „superficies solo cedit”, co oznacza, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z zasady tej można wyprowadzić wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne argumenty związane z lokalizacją wszelkiej działalności gospodarczej o charakterze rolniczym i pozarolniczym, jak np. gospodarka leśna, łowiecka, drzewna, przetwórcza, agroturystyczna i wypoczynkowa.

W dniu 1 maja 2016r. mija 12-to letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców zapisany w załączniku nr 12 Traktatu akcesyjnego Unii Europejskiej. Po tej dacie polska ziemia, będzie mogła być kupowana przez cudzoziemców, bez żadnych ograniczeń.

Uczestnicy pikiet oraz protestów domagają się od najwyższych władz RP niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom oraz usunięcia nieprawidłowości w obrocie ziemią poprzez wyeliminowanie zjawiska korupcyjnych zakupów ziemi rolniczej, przez podstawiane osoby, na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Polska ziemia, lasy oraz bogactwa naturalne są naszym kapitałem narodowym i państwowym, są gwarancją niezależności gospodarczej Polski i suwerenności politycznej.

Leszek Murzyn
Członek Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi,
Prezes PFLCh "OJCOWIZNA", Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Prawicy Rzeczypospolitej.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]