Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
18-03-2008
Traktat zwasalizuje Polsk - rozmowa z Markiem Jurkiem w "Dzienniku Polskim"

Traktat zwasalizuje Polsk

Rozmowa z MARKIEM JURKIEM, liderem Prawicy Rzeczpospolitej, przeciwnikiem traktatu lizboskiego

Nowy traktat europejski powinien stwarza dobre warunki dla wsppracy w ramach UE i dla funkcjonowania Polski w niej. Czy traktat lizboski spenia te kryteria?

- Nie. Przypomn, e jeszcze kilkanacie miesicy temu wszystkie liczce si partie w kraju miay krytyczn opini na temat traktatu europejskiego. Jan Rokita, Donald Tusk i wikszo PO chciaa umiera za tzw. nicejski system liczenia gosw w Radzie Unii Europejskiej (rzdu unijnego). PiS te ostro pomstowa, poniewa tre traktatu jest sprzeczna z programem "Europa solidarnych narodw". Podobne stanowisko prezentowao PSL. Nawet SLD mia negatywny stosunek do traktatu europejskiego, bo przecie za rzdw Leszka Millera Polska i Hiszpania odrzuciy pierwszy projekt eurokonstytucji.

Jakie dostrzega Pan wady traktatu lizboskiego?


- Jest ich sporo. Przede wszystkim obnia on pozycj Polski w UE. Tracimy poow obecnej siy gosw w Radzie UE w porwnaniu do Niemiec i jedn trzeci w stosunku do Francji, Wielkiej Brytanii i Woch. Po drugie - traktat lizboski przesdza o utracie przez nasz kraj waluty narodowej na rzecz euro, a przecie nawet premier Donald Tusk w expos nie kry obaw przed skutkami przyjcia tej waluty. Po trzecie - traktat odrzuca wartoci chrzecijaskie i to na wielu polach. Na przykad w artykule 1a wymienia cay katalog wartoci europejskich, ale nie ma w nim miejsca dla rodziny. Czy musz tumaczy, e jest to patologiczne mylenie? Za to w artykule 10. i 19. traktatu mamy promocj rnego rodzaju orientacji seksualnych, ktre musz budzi sprzeciw chrzecijan. Po czwarte - wielkim bdem polskich negocjatorw jest, e zgodzili si na wspln polityk zagraniczn UE bez zweryfikowania, jak funkcjonuje unijna solidarno. A ona dziaa marnie.

Krytykuje Pan zgod polskich negocjatorw na odejcie od nicejskiego systemu liczenia gosw, ktry daje nam w Radzie UE 27 gosw, tyle co Hiszpanii, a tylko o dwa mniej ni Niemcom, Wielkiej Brytanii, Francji i Wochom. Bracia Kaczyscy zapewniali jednak, e powinnimy si cieszy, e system nicejski bdzie obowizywa do 1 listopada 2014 r., a pod pewnymi warunkami nawet do 31 marca 2017 r.

- Jak mona chepi si czym, co prowadzi do znacznego osabienia Polski? Odwleczenie tego procesu o kilka lat, to adne usprawiedliwienie czy pocieszenie.

Przyjcie kryterium demograficznego w Radzie UE nie podoba si Panu?

- Nie przekonuj mnie gosy, e jest to sprawiedliwe rozwizanie. Mwic wprost - obawiam si dominacji najbardziej ludnych krajw. S to Niemcy, Francja, Wochy i Wielka Brytania.

Traktat lizboski przewiduje, e decyzje bd podejmowane w ramach tzw. systemu podwjnej wikszoci. Oznacza to, e mona je bdzie podj, gdy opowie si za nimi co najmniej 55 proc. pastw UE i bd miay przynajmniej 65 proc. caej ludnoci Unii.

- Przyjcie tego mechanizmu jest wanie szalenie grone dla Polski, ale nie tylko dla nas, bo rwnie dla pozostaych nowych czonkw Unii. Policzmy: 55 proc. z 27 krajw czonkowskich to 15. Z tylu pastw skadaa si stara Unia. Teoretycznie zatem kraje "Pitnastki" mog podejmowa decyzje bez liczenia si z gosem pastw nowo przyjtych, bo maj te ponad 65 proc. ludnoci.

Jednak w traktacie jest zapisane, e do zablokowania decyzji wystarczy ponad 45 proc. pastw lub 35 proc. ludnoci zamieszkujcej co najmniej 4 kraje. Jak rozumiem, zdaniem Pana jest to zbyt saby mechanizm blokujcy?

- Tak. Nazwabym go mechanizmem majcym na celu znieczuli dominacj "Pitnastki". Dodam, e te 45 proc. pastw - to w praktyce co najmniej 13, czyli o jedno wicej ni liczba nowo przyjtych czonkw UE.

Rozmawia: WODZIMIERZ KNAP

rdo: Dziennik Polski, 18 marca 2008 r.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]