Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie i działalności Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualności
Rodzice dzieci we wsi Żelechy wygrali sprawę w sądzie z wójtem gm. Piątnica, o zamknięcie szkoły we wsi.

Rodzice dzieci we wsi Żelechy wygrali sprawę w sądzie z wójtem gm. Piątnica, Ładą, o zamknięcie szkoły we wsi. Wójt będzie musial przywieźć całe wyposażenie, które wywiózł nocą aby do końca uniemożliwić naukę prowadzoną przez wolontariat nauczycieli.Poniżej dla przypomnienia część historii twalki Sołtysa , dzieci i rodziców o polską szkołę w Żelechach
_______________________________________
_______________________________________Heroiczna walka rodziców i nauczycieli o szkołę w Żelechach. "Zajęcia prowadzą dotychczasowi nauczyciele na zasadzie wolontariatu"
http://wpolityce.pl/artykuly/63190-heroiczna-walka-rodzicow-i-nauczycieli-o-szkole-w-zelechach-zajecia-prowadza-dotychczasowi-nauczyciele-na-zasadzie-wolontariatu


Wójt zamknął szkołę. Nauczyciele uczą dzieci za darmo
http://www.fronda.pl/a/wojt-zamknal-szkole-nauczyciele-ucza-dzieci-za-darmo,30859.html

Polska Prasa
http://www.polskaprasa.pl/1245216-Heroiczna-walka-rodzicow-i-nauczycieli-o-szkole-w-Zelechach-Zajecia-prowadza-dotychczasowi-nauczyciele-na-zasadzie-wolontariatu.html

Walka o szkołę
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/103681
____________________________________________________________


Wolontariat nauczycieli w zamkniętej szkole

Od 1 września 2013r wójt Gminy Piątnica w powiecie łomżyńskim zamknął szkołę we wsi Żelechy
Zamknięcie Szkoły Podstawowej w Żelechach to proces kilkuletni, który forsuje Wójt Gminy Piątnica i jego ludzie. Wcale nie chodzi tu o oszczędności z tego tytułu, a tym bardziej o dobro dzieci i ich rodziców.
Subwencja, którą otrzymuje szkoła to ok. 240 tys. zł. Wójt dokłada maksymalnie 250 tys. zł. Ogólnie do oświaty w gminie Piątnica, gmina dokłada ok. 4.500.000 zł. Z prostego rachunku wynika, że do Szkoły Podstawowej w Żelechach dokłada niewiele ponad 4’5% tej kwoty. W Gminie Piątnica funkcjonuje osiem szkół podstawowych, samorząd dokłada mniejsze lub takie same kwoty do sześciu szkół w których liczba dzieci jest podobna.

Wszyscy wiemy, że na edukacji naszych dzieci się nie zarabia. Zamyka się szkołę nie dlatego, by poczynić
oszczędności a prawdopodobnie dlatego, że jest zainteresowanie kupnem budynku szkoły.
Dzieci winne być tym głównym ogniwem troski samorządu. Niestety, nie jest tak w gminie Piątnica.
W ubiegłym roku pierwsza próba zamknięcia przez wójta szkoły w Żelechach nie powiodła się, ponieważ uchwała nie uzyskała większości głosów. Za dwa dni grupa radnych związana z Wójtem Edwardem Ładą złożyła wniosek o sesję nadzwyczajną, mającą na celu ponowne podjęcie uchwały odnośnie likwidacji szkoły. Wówczas ówczesny przewodniczący nie poddał uchwały pod głosowanie, ponieważ dopatrzył się braku kompletu dokumentów wymaganych do projektu w/w uchwały * .
Zgodne z przepisami zachowanie Przewodniczącego było bezpośrednią przyczyną odwołania go z pełnionej funkcji.

Należy tutaj podkreślić, że powyższa sytuacja była precedensem w skali kraju, gdzie po sesji zwykłej z 21.02.2012 r. nie zapadła uchwała o likwidacji Szkoły w Żelechach, a następnego dnia grupa radnych zwołała sesję nadzwyczajną by ponownie głosować w tej samej sprawie.
W kolejnym roku 20 lutego 2013 r. została podjęta uchwała intencyjna o likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach głosami 10 radnych. Natomiast 15 maja 2013 r. zapadła właściwa uchwała Rady Gminy Piątnica, na skutek której miałaby być zamknięta szkoła od 1 września 2013 r.
Po zapadnięciu uchwały rodzice wezwali Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie tej uchwały, zarzucając jednocześnie sprzeczność z prawem polegającą na naruszeniu art. 59 ust.1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 265, poz. 2572, art. 59 ust. 1 i 2) dotyczącą braku zawiadomienia rodziców, co najmniej 6 miesięcy przed terminem, o likwidacji Szkoły Podstawowej w Żelechach (data złożenia pisma 12 marca 2013 r.)
Wójt i większość radnych nie uwzględnili wezwania rodziców do usunięcia naruszenia prawa. Następnie rodzice za pośrednictwem swojego pełnomocnika złożyli wniosek do wojewody podlaskiego p. Maciej Żywno o wszczęcie postępowania nadzorczego z urzędu wobec uchwały z 15 maja 2013 r.
Wojewoda Podlaski 8 lipca 2013 r. za pośrednictwem Rady Gminy Piątnica zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydz. II.

Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski, który odpowiada za oświatę w woj. podlaskim w swojej skardze podzielił
argumenty rodziców, nie mniej jednak nie podjął rozstrzygnięcia nadzorczego we własnym zakresie, tak jak to odbywało się w innych województwach, lecz wydłużył w czasie rozstrzygniecie tej sprawy, mając świadomość, że odbędzie się ono dopiero po 1 września 2013 r.

Jednocześnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęła skarga rodziców w tej sprawie.
Cały proceder odwoławczy do Sądu Administracyjnego trwa tak długo i nie ma szans aby rozstrzygniecie w tej sprawie nastąpiło w miesiącu wrześniu lub październiku 2013 r. co oznacza, że na dzień dzisiejszy szkoła została zlikwidowana. Ze wszystkich dokumentów wynika, że na zamknięciu szkoły w Żelechach zależało najbardziej Wójtowi Edwardowi Ładzie jak i Wojewodzie Wojciechowi Dzierzgowskiemu. Obaj panowie są z tego samego ugrupowania politycznego - PSL.

Wynik tej sprawy jest bardzo jasny. Wójt Gminy Edward Łada złamał prawo, bo nie powiadomił skutecznie rodziców. Poprzez działania rozciągnięte w czasie osiągnął swój cel, ponieważ sprawa będzie rozpatrywana przez sąd dopiero po 1 września.
Na dzień dzisiejszy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żelechach uczą się w swojej szkole, a zajęcia prowadzą dotychczasowi nauczyciele na zasadzie wolontariatu. Taką decyzję podjęli rodzice wspólnie z nauczycielami.
Wójt natomiast, wykorzystując swoje stanowisko, straszy rodziców karami za niewypełnianie obowiązku szkolnego przez ich dzieci.
Nasuwa się pytanie, czy w gminie Piątnica rzeczywiście funkcjonuje samorząd, który winien reprezentować sprawy mieszkańców i czy Wójt Edward Łada, sprawując swój urząd może postępować jak dyktator nie licząc się z interesem społecznym i wolą mieszkańców?

Sołtys wsi Żelechy, radny gminy Piątnica
Józef Maślak
------------------------------------
*/ a konkretnie uzasadnienia do uchwały intencyjnej, co wynikało bezpośrednio z §131 w związku z §142 i §143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Dz. U. z 2002 nr 100 poz. 908.Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]