Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
21-10-2013
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - W obronie prawa do ycia i wolnoci narodw Europy

Podjte na forum Parlamentu Europejskiego dziaania na rzecz legalizacji we wszystkich pastwach Unii Europejskiej dzieciobjstwa prenatalnego (tzw. aborcji) godz w prawa czowieka, w wolno i powinnoci narodw Europy oraz w dobro wsppracy europejskiej.

Aborcjonizm jest dzi najgroniejsz (bo majc najwikszy wpyw polityczny) ideologi dyskryminacji. Pora, by Unia Europejska zareagowaa na wykorzystywanie swych instytucji do propagandy aborcjonistycznej – jeli traktatowe deklaracje o „zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji” maj mie jakikolwiek realny sens. Apelujemy do rzdu Rzeczypospolitej o podjcie w tej sprawie krokw na midzyrzdowym forum Rady Europejskiej.

Wzywamy Sejm Rzeczypospolitej do formalnego przypomnienia kierownictwu Parlamentu Europejskiego, e – jak wyrazia to Uchwaa Sejmu RP z 11 kwietnia RP 2003 – „polskie prawodawstwo w zakresie moralnego adu ycia spoecznego, godnoci rodziny, maestwa i wychowania oraz ochrony ycia nie podlega adnym ograniczeniom w drodze regulacji midzynarodowych”. Uchwa t popary jednogonie kluby Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwoci oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego – dysponujce dzi przygniatajc wikszoci gosw w polskim Parlamencie. Partii rzdzcej przypominamy, e ma w tej dziedzinie szczeglne zobowizania spoeczne, w zwizku z zamieszczon w jej programie (w rozdziale o wartociach) deklaracj, i „prawo winno ochrania ycie ludzkie, tak jak czyni to obowizujce dzi w Polsce ustawodawstwo”.

W tej sprawie, dotyczcej najwaniejszych powinnoci kadego pastwa, polityka i obywatela – milcze nie wolno.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech uczyski
Sekretarz Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]