Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
11-10-2013
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej: nie dla zorganizowanej demoralizacji dzieci i modziey!

Obecna wadza po cichu, ale konsekwentnie, legalizuje kolejne formy zorganizowanej demoralizacji modziey. Do edukacji narodowej stopniowo wprowadza si ideologi gender, cakowicie negujc zasady moralne regulujce ycie maeskie, rodzinne i odpowiedzialno seksualn czowieka. Wprowadzanie tej ideologii grozi tym, e wielu spord poddanych jej oddziaywaniu modych ludzi bdzie w dojrzaym uciu miao trudnoci w zaoeniu trwaych rodzin, opartych na wiernoci maeskiej i odpowiedzialnoci rodzicielskiej.

Wadze formalnie wsppracuj z organizacjami politycznego ruchu homoseksualnego. Mimo naszych apeli rzd nie odrzuci formalnie zalece wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnonie edukacji seksualnej w pastwach czonkowskich. Zalecenia te w znacznym stopniu opieraj si na chorych zaoeniach antropologicznych, wedug ktrych seksualno jest centralnym aspektem ycia czowieka i ju u dzieci naley rozbudza zainteresowania i aktywno w tej dziedzinie.

Wprowadzanie tej ideologii do szk narusza zasady okrelone we wstpie do Konstytucji Rzeczypospolitej, ktry wyraa wdziczno wobec naszych przodkw za kultur zakorzenion w chrzecijaskim dziedzictwie i powinno przekazania jej przyszym pokoleniom Polakw, wychowawcze prawa rodzicw okrelone w art. 48 Konstytucji RP, powszechne prawo do ochrony przed demoralizacj dzieci, zawarte w art. 72. Ideologia ta godzi rwnie w (potwierdzone w polskim prawie edukacyjnym) prawa nauczycieli do przekazywania uczniom wartoci moralnych kultury chrzecijaskiej.

Apelujemy do wadz raz jeszcze o zmian tej polityki, a w szczeglnoci o formalne odrzucenie zalece edukacyjnych WHO. Odrzucenie jej zaoe jest miar szacunku wadzy dla konstytucyjnych wartoci Pastwa Polskiego.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawcki
Wiceprezes ZG Prawicy RzeczypospolitejCopyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]