Prawica Rzeczypospolitej
Prawica Rzeczypospolitej na Facebook
Prawica Rzeczypospolitej na YouTube
ECPM

Wsparcie

Newsletter Prawicy
Jeeli chcesz otrzymywa informacje o nowociach na stronie i dziaalnoci Prawicy.
» Zamawiam
Struktury lokalne
Do pobrania
Logo Prawicy Rzeczypospolitej.
Logo Prawicy Rzeczypospolitej
Szukaj
Aktualnoci
10-10-2013
Owiadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w obronie Konstytucji – przed referendum warszawskim

Wadza – nazywajc referendum w sprawie odwoania prezydent Warszawy awantur i hucp – manifestuje swoj skrajn pogard dla Konstytucji i procesu demokratycznego. Referendum w sprawie „odwoania pochodzcego z wyborw bezporednich organu samorzdu terytorialnego” jest instytucj, przewidzian w art. 170 Konstytucji Rzeczypospolitej. Moliwo odwoania prezydenta miasta, burmistrza lub wjta – co rwnie jasno wynika z Konstytucji – jest koniecznym uzupenieniem prawa o jego bezporednim wyborze. Jest elementem kontroli demokratycznej. Dopki prezydentw miast, burmistrzw i wjtw wybieray Rady Miast i Gmin – to one ich mogy odwoa. Dzi t kontrol sprawuj bezporednio wyborcy.

Wymogi frekwencyjne zawarte w prawie wyborczym nigdy w zamierzeniu ustawodawcy nie miay suy jako narzdzie ochrony wadzy, jako zachta do bojkotu procesu demokratycznego. Po prostu miay chroni instytucje pastwa przed decyzjami przypadkowymi, w wypadku referendw niebudzcych zainteresowania spoecznego. W wypadku Warszawy apele o bojkot – faktycznie naruszajce tajno decyzji referendalnej – s lkow reakcj wadzy na zainteresowanie jakie referendum budzi.

Jednak dziaalno rodowiska Donalda Tuska oburza, ale nie dziwi. Tusk ju w Sejmie organizowa zrywanie gosowa, mimo, e Regulamin Sejmu jasno mwi, e „do podstawowych obowizkw posa naley w szczeglnoci udzia w gosowaniach podczas posiedze Sejmu” (por. art.. 7). Ci ludzie jako posowie nie potrafili uszanowa obowizkw parlamentarnych, jako wadza nie potrafili szanowa Gowy Pastwa, dzi pokazuj, e nie potrafi szanowa procesu demokratycznego.

Na szczcie dla Polski – czas tej wadzy dobiega koca.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Zaczniki:Copyright © Prawica Rzeczypospolitej

[ wykonanie ]